UITGAVE Kerkbode


nummer

30

datum

5-AUG-2005
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen - Meer dan Rome alleen - W.L. de Graaff
Toen ik zo’n jaar geleden verhuisde naar Middelstum, leefde ik in de veronderstelling dat ik van het ene vierkerkige dorp naar het andere ging: Hervormde Gemeente, Gereformeerde Kerk, Christelij...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Constantinopel 1054, Utrecht 1889, Middelstum 2005 - W.L. de Graaff
Drie plaatsen met jaartallen. Ze staan voor een aantal belangrijke momenten in de geschiedenis van de christelijke kerk. Deels voorafgaand aan de Reformatie, deels naast de Reformatie. Ze schetsen in grote lijnen een achtergrond waartegen de positie en traditie van de OKK in Middelstum te begrijpen valt. Haar positie tegenover de RKK en haar traditie vanuit de eerste tien eeuwen van de vroege kerk. Een achtergrondartikel. ......
Search document Icon - lezen - Interview Priester G.W. Mulckhuijse Regio Parochie Rotterdam/Delft - W.L. de Graaff
1. Bij welke kerk ben je nu precies aangesloten? “Ik ben werkzaam binnen de OKK in Nederland, die weer deel uitmaakt van de wereldwijde Unie: de Apostolische Orthodox Katholieke Kerk (in...
Search document Icon - lezen - Menselijke dynamiek in de kerk - Piet Dijkstra
Ds. Jaap Ophoff schreef in de gereformeerde kerkbode van 22 juli jl over Human Dynamics. Ik ben blij met dit artikel. In de afgelopen 30 jaar heb ik beroepsmatig kennis gemaakt met vele benaderingen over het herkennen en (zo mogelijk) veranderen van menselijke gedragspatronen. Maar zelden sloot een methode zo dicht aan op de praktijk als deze. Het inzicht dat je hierdoor krijgt is m.i. zeker van belang voor het werken in de kerk; maar om een andere reden dan ds. Ophoff noemt.......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Reis naar Srebrenica - J.P. van der Wal
In deze Persschouw het tweede reisverhaal uit het vakantienummer van CV Koers. Verslag van een reis naar een plaats die bij velen in binnen- en buitenland allerlei emoties oproept: Srebrenica: Leek, J.P. van der Wal......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Bedankt voor Enschede-Oost – G. Meijer te Barendrecht Aangenomen naar ’t Harde – J.J. Drijfhout te Doesburg/Doetinchem die bedankte voor het beroep van Noardburgum
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Warffum
OPROEP Roodeschool - Namens de samenroepende kerk worden de classiskerken opgeroepen voor de op maandag 12 september 2005 te houden classis-vergadering. De vergadering wordt gehouden...
Search document Icon - lezen - Oproep classis Assen
Smilde - Aan de kerkenraden van de classis Assen van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Namens de raad van de Gereformeerde Kerk van Smilde wordt u opgeroepen voor een vergadering, di...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Motortoertocht Kornhorn
Zaterdag 10 september a.s. is het weer zover. Dan wordt de 4e motortoertocht Kornhorn verreden. We hebben een tocht uitgezet van 190 km. door Groningen, Friesland en Drenthe. De route gaat...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert door Andre Knevel
Zuidlaren – op zaterdag 6 augustus a.s., aanvang 20.00 uur, speelt Andre Knevel (niet te verwarren met Andries) op het orgel in de sfeervolle Ontmoetingskerk te Zuidlaren (Dr). Het...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert Pieter Pilon
Leens – In de Grote of Petruskerk geeft Pieter Pilon op zaterdag 6 augustus een orgelconcert. Het orgel van Leens is gebouwd door de orgelbouwer Hinsz en behoord tot een van de gro...
Search document Icon - lezen - Wandelconcert 2005 door Harm Hoeve
Hasselt - Op vrijdag 5 augustus geeft Harm Hoeve in de Grote Kerk te Hasselt een wandelconcert. De bespeling begint ’s middags om 15.00 uur en tot 16.30 uur is er de gelegenhe...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Vakantieperiode Kerkbode
Van 22 juli t/m 2 september verschijnt de Kerkbode 2-wekelijks. Voor het aanleveren van kopij en het doorgeven van preekbeurten dient rekening te worden gehouden met de volgende data...
Search document Icon - lezen - Verslag PS Drenthe betreft zendingszaken (3e zitting 7 juli 2005)
Zending en hulpverlening. In deze 3e zitting komen alleen nog aan de orde de aanvullende rapporten over verlenging van onze ondersteuning van de Theologische School in Venezuela en de uit...
Search document Icon - lezen - Voor predikanten en preekvoorzieners
Voor veel predikanten geldt dat ze na hun vakantie de agenda pakken om een preekrooster te maken voor het komende jaar. Vervolgens worden ze begin september gebeld door talloze preekvoorzieners....