UITGAVE Kerkbode


nummer

45

datum

5-DEC-2003THEMA
Kerk zijn vlgnr 1

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen - VOORWOORD
Kerk zijn… Daar is het zo vaak over gegaan. Preek na preek, artikel na artikel…. Zijn we er mee doodgegooid? Wat is de kerk? Weten we het nog? Of willen we het eigenlijk niet meer weten? Omdat...
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document IconText Icon - lezen - Verwachting
‘Boaz verwekte Obed, Obed verwekte Isa en Isa verwekte David’ (Ruth 4,22) De tijd van advent is niet bedoeld om ons voor te bereiden op de herhaling van Jezus' geboorte. En on...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Kerk zijn (weer) in beeld (1)
Ik ben opgegroeid bij de Kerkbode van het noorden waar ik nu zo nu en dan in mag schrijven. Maar in de tijd dat ik dit blad als tiener en begin twintiger onder ogen kreeg zag het er niet alleen heel anders uit, ook de inhoud was anders van toon en boodschap. In die tijd, en ik heb het dus niet over vroeger, want daar ben ik nog te jong voor, was het de kerk voor en de kerk na. In mijn beleving van toen en herinnering van nu werd bij elk onderwerp de kerk betrokken. Je kon het zo gek niet verzinn......
Search document Icon - lezen - Sabbat en zondag (3)
En toen kwam Zuidhorn….......
Search document Icon - lezen - Waar is de kerk?
Waar zijn de kerken gebleven? Eens was er een Westerkerk en een Parklaankerk en een Zuiderkerk en een Morgensterkerk. Het ene gebouw is gesloopt en het andere verbouwd, en van sommige kent en vin...
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Jeruzalem in Babylon
Een groot deel van het novembernummer van CV-Koers is gewijd aan de integratie van de allochtone minderheden in ons land. In een hoofdredactioneel commentaar schrijft Aad Kamsteeg daar het volgende over:......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Meer
De kans is groot, dat deze kerkbode even weggelegd wordt voor dringender bezigheden: de voorbereiding van pakjesavond. . De laatste gedichten en surprises moeten nog af, de (klein)kinderen wachten. Er is een lange rij jaren geweest, dat de stapel cadeaus steeds groter werd op dit feest. Dit jaar voor het eerst vertoont die opgaande lijn een knik, vanwege de wat sombere economische vooruitzichten.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Bijzondere dienst Leek - Op zondag 7 december 2003 wordt een samenkomst in de PORTUGESE TAAL gehouden. De samenkomst wordt gehouden in de Gereformeerde Kerk (vrijg), Tolberte...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Banned IconAan: de eerstkomende vergadering van de classes Buitenpost, Drachten en Leeuwarden
Geachte broeders, Daartoe aangewezen door de Particuliere Synode Frysln 2003 roepen wij de classes Buitenpost, Drachten en Leeuwarden van de Gereformeerde Kerken in Nederland op voor de vergader...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Banned IconInformatiebijeenkomst regionale werkgroep voorlichting kerkelijke ontwikkeling
Assen - Bent u verontrust over de koers van de synode van Zuidhorn 2002? Voor het hele noorden wordt er een informatieavond belegd in Assen. Onderwerp: schriftgezag Spreker: Dr. S. de...
Search document Icon - lezen - Kerstconcert door Harm Hoeve
Hasselt - Op zaterdag 13 december a.s., geeft Harm Hoeve een kerstconcert op het prachtige orgel van de Grote Kerk in Hasselt. De avond begint om 20.00 uur. Door de goede akoestiek van het...
Search document Icon - lezen - Kerstconcert
Rouveen - Donderdag 18 december 2003 hopen de G. G. K. “ de Lofstem “ en het kinderkoor “Sjaloom” uit Rouveen hun jaarlijkse Kerstconcert te geven. O. l.v . de bekende dirigent en organis...
Search document Icon - lezen - Nieuwjaarsconcert Urker Mannen Ensemble en Martin Mans in Zuidhorn
Zuidhorn – Het bekende Urker Mannen Ensemble, bestaande uit 12 zangers, geeft onder leiding van dirigent Pieter Jan Leusink woensdag 7 januari, aanvang 20.00 uur een Nieuwjaarsconcert...
Search document Icon - lezen - RODEN GIRL CHORISTERS EN HET CHRISTELIJK MANNENKOOR LEENS ZINGEN CHRISTMAS CAROLS IN DE PETRUSKERK TE LEENS
Leens - Evenals het vorige jaar werken de Roden Girl Choristers mee aan het kerstconcert op zaterdag 13 december in de Petruskerk van Leens. De organisatie is in handen van het Christelij...
Search document Icon - lezen -
Groningen - Chr. Harmoniegezelschap Patrimonium o..l.v. Wim Stalman geeft op vrijdag 12 december a.s. een NAJAARSCONCERT in kerstsfeer. Kerkgebouw "De Ark" , Haydnlaan te Groningen...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Viering Dis Natalis
Kampen - De rector van de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland maakt bekend dat - zo God wil - de viering van de 149e dis natalis plaatsvindt i...
Hide details for SignalementSignalement
Search document Icon - lezen - ARCO HAAK
Op 26 oktober 2003 deed ds. A. J. Haak intrede in de gemeente van Driesum. Een kleine gemeente die nauwelijks het hoofd boven water kan houden. Gelukkig weet Arco Haak wel van aanpakken.Voordat hij zijn draai vond op de TU in Kampen had hij al diverse baantjes achter de rug. Bovendien is er nog altijd de mogelijkheid om met noodlijdende gemeenten in de buurt samen te werken. Want als er n eigenschap is die de Friezen kenmerkt, is het wel doorzettingsvermogen (door ‘buitenlanders’ ook wel stijf......