UITGAVE Kerkbode


nummer

6

datum

18-MRT-2011THEMA
Moeilijke christelijke leerstukken vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document IconText Icon - lezen - Communiceren over moeilijke christelijke leerstukken - A.J. Balk
In de kerk vallen nogal eens vrij zware woorden, ‘Zonde’, ‘oordeel’, ‘gerechtigheid’. Dit zijn woorden die werkelijkheden aanduiden waar veel mensen niet graag bij stilstaan. En dat is begr...
Hide details for ActiviteitenActiviteiten
Search document Icon - lezen -
Roden Girl Choristers Op zaterdag 19 maart a.s. geven de Roden Girl Choristers een concert in De Fontein te Drachten, aanvang 20.00 uur. Het koor bestaat uit ruim twintig meisjes van tussen de 7...
Hide details for AgendaAgenda
Search document Icon - lezen -
Zaterdag 19 maart Drachten, Concert Roden Girl Choristers o.l.v. Sonja de Vries, koormuziek uit de Engelse traditie, orgelbegeleiding door Sietze de Vries, De Fontein - 20.00 uur Hasselt, Jaarlij...
Hide details for EvangelisatieEvangelisatie
Search document Icon - lezen - Papua Sentani
De deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken (BBK) onderhouden namens de GKv contacten met (zuster)kerken in het buitenland. Zij hebben hierbij van de synode de opdracht meegekregen om kerken en kerkleden regelmatig over deze contacten te informeren, want: "Het is belangrijk dat de broeders en zusters op de hoogte gebracht worden van Christus' kerkvergaderend werk in het buitenland". Hierbij een impressie van de reis naar Papua die zr. Karin van der Linde-van der Velden en ds. Jaap Groen gemaak......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Japan - J.H. Kuiper
Wat maken de beelden uit Japan los, de beelden van die alles overspoelende en vernielende golf van modder en water, als gevolg van een aardbeving, ongekend in heftigheid. Allereerst het besef dat het lage dodental van de eerste dagen niet kan kloppen. Als hele plaatsen weggevaagd zijn, is niemand vermist: wie moet het melden? Op het moment dat deze kerkbode verschijnt, zal er wel meer van bekend zijn. Iets ervan wordt al duidelijk, nu het aanvankelijke nee tegen buitenlandse hulp veranderd is en......
Search document Icon - lezen -
...
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Afscheid Groningen-Zuid: Zondag 27 maart is de afscheidsdienst van ds. A.H. Driest in de Refajahkerk, wegens emeritaat. Beroepen Drachten-Nijega: K.F. Dwarshuis te Wezep Beroep aangenomen Hardenb...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen -
Oproep classis Drachten Hierbij worden de classiskerken opgeroepen, namens de Raad van de Gereformeerde kerk te Drachten-Zuid/West, voor een vergadering van de classis Drachten, die D.V. zal word...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen -
Amersfoort, Tokio, 11 "We zijn vooral bezorgd om de kleine eilanden waar de mensen in armoede leven. Zij kunnen zich niet beschermen tegen het natuurgeweld. Onze noodhulpteams zijn gereed. Maar o...
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document IconText Icon - lezen - Psalm 9 vers 5 en 6 (berijmd) - A.J. Balk
De HERE troont in eeuwigheid en oordeelt in gerechtigheid. Hij zal rechtvaardig vonnis spreken, als rechter alle onrecht wreken. Daarom zal Hij in nood en pijn een burcht voor de verdrukten zijn. Hij zal zich aan hun zijde scharen, hun toevlucht wezen in gevaren......
Search document Icon - lezen -
. ......
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Geloven als een kind - A. van Eijsden
Geloven doen we samen en tegelijk op onze eigen manier. Er zijn denk ik geen volwassenen die op een exact gelijke manier hun geloof beleven. We zijn verschillend. We maken verschillende dingen mee. Ook kinderen beleven hun geloof anders dan volwassenen. Dat is afhankelijk van hun karakter, maar ook van hun leeftijd.......
Search document IconText Icon - lezen - Jezus doet recht - A.J. Balk
Op catechisatie komt met regelmaat de werkelijkheid van het laatste oordeel boven tafel. Mijn ervaring is dat dit de belangrijkste vraag is die gereformeerde jongeren op dit punt hebben: wat gebeurt er met mijn ongelovige kennissen? Vanuit het geloof zoals ze dat thuis hebben meegekregen leeft vaak het beeld: die gaan naar de hel als ze gestorven zijn. Zo hebben ze het meegekregen, maar tegelijk wringt het vaak ook voor hen. Is dat dan rechtvaardig? Wij gaan naar de hemel en zij gaan naar de hel......
Hide details for Zorg, opvoeding & onderwijsZorg, opvoeding & onderwijs
Search document Icon - lezen - Cadeautjes: investering of struikelblok? - A. van Eijsden
Als mensen hebben we een relatie met elkaar van geven en ontvangen. In het dagelijks leven geven we veel aan elkaar. Dat hoeven geen bijzondere dingen te zijn. Als ouders geef je je kinderen elke dag te eten. Daarmee geef je aan hen. Kinderen geven ook. Dat kan zijn door iets voor hun ouders te doen. Maar kinderen geven ook door naar school te gaan. Door zich te ontwikkelen. De taak die kinderen meekrijgen bij hun geboorte is volwassen worden en op de juiste tijd een eigen leven opbouwen.......