UITGAVE Kerkbode


nummer

41

datum

10-OKT-2008
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - God is getrouw - P. Groen
Psalm 102:26-28: Vr alle tijden hebt U, Heer, de aarde gegrondvest, de hemel is het werk van uw handen. Zij zullen vergaan, maar U houdt stand, zij zullen als een kleed verslijten. U verwisselt ze als een gewaad en zij verdwijnen, maar U blijft dezelfde, uw jaren nemen geen einde. Het weer is omgeslagen. De herfst is duidelijk begonnen. Bladeren gaan vallen. Alles verandert. Ook beurskoersen, aandelenprijzen, indexen, rentepercentages en de huizenmarkt. Het is een maalstroom van gebeurtenisse......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Acht dichte boekjes - W.L. de Graaff
Daar sta je dan te zingen. Enigszins moeilijk omdat je kin rust op een stapel kerkboekjes die van onderen door je beide handen worden vastgehouden. Een stapel van acht dichte boekjes.......
Search document Icon - lezen - GS 2008 Zwolse zaken (15) Indrukken van een synodelid - W. Tiekstra
3 oktober Als u enig historisch besef hebt, zult u bij die datum aan de stad Leiden denken. Het verwondert dan ook niet dat onze preses, predikant in die plaats, ons bij de opening van de...
Search document Icon - lezen - Het lied in de kerk - A.H. Driest
Hebt u het wel eens gedaan: psalmen zingen op hele noten en dan langzaam. Nee? Moet u eens doen. En dan ook echt langzaam. Moet u elke lettergreep 12 seconden aanhouden en op die manier eens de eerste regel zingen van Psalm 68:8: Ge - loofd - zij - God - met - diep - ontzag. U zult wellicht in de lach schieten. Of het oneerbiedig vinden. En toch: zo hebben ze vroeger in onze kerken gezongen. Je hoorde daarbij ook nog eens flink hard te zingen. En dan heb ik het over de kerken van de Grote Reform......
Search document Icon - lezen - t Is zo wied: Grunneger Biebel is oet! - J.T. Oldenhuis
Op zaterdag 25 oktober zal in een samenkomst in de Martinikerk te Groningen het eerste exemplaar van de Grunneger Biebel overhandigd worden. Dat is de feestelijke afsluiting van een vertaalproject dat in Groningen zijn weerga niet heeft gekend: ‘sikkom’ veertig jaar is er door zo’n zestig vrijwilligers aan gewerkt. De vertaling is gemaakt vanuit de brontalen in ‘geef Grunnegers’. Het werk is geheel ‘pro Deo’ verricht. In de officile aankondiging, die te vinden is op de website van de Liudgersti......
Search document Icon - lezen - Variofocus Een (cultuur)schok van herkenning (2) - H. Venema
De vorige keer heb ik je meegenomen naar een kerkdienst in Dungkan op West-Borneo in Indonesia. Dat is echt heel ver bij ons vandaan. Niet alleen in kilometers, maar ook in taal, cultuur, klimaat, natuur. En toch ervaren we tijdens de kerkdienst die afstand helemaal niet. Integendeel, ze zijn zo dichtbij, die Dayak-christenen. We zijn n in geloof. Ondanks al die verschillen zijn we n in Christus. Het bezorgt ons een schok van herkenning. Prachtig.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Kennis en liefde - J.H. Kuiper
Dit jaar zijn we met een sneltreinvaart in de herfst gekomen. Dat betekent dat het kerkelijke seizoen volop draait. Catechisaties lopen al een aantal weken en activiteiten op het gebied van bijbelstudie ook. Nog niet zo lang geleden kon je gemakkelijk schrijven over bijbelstudieverenigingen, maar er is inmiddels een heel palet aan mogelijkheden, passend bij ieders persoonlijkheid.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Fryske tematsjinst Damwld
It sil dy mar oerkomme: Koartsluting! Dan hast gjin stroom meer, sitst yn ‘e kjeld en yn ‘t tsjuster. Mar as minsken elkoar net mear fersteane, God net mear fersteane? Dan wurd it earst echt kld en tsjuster yn ‘e wrld.......
Search document Icon - lezen - Jeugdmeeting Gods Army: geschikt/ongeschikt
Ureterp - De zomervakantie zit er weer op. Het normale leven is begonnen en… de volgende jeugdmeeting komt eraan! Op 12 oktober om 20.00 uur in de GKv aan de Feart 85 is het zover! Het thema van deze avond is: ‘Gods Army’.......
Search document Icon - lezen - Kerkdiensten op Texel
Dit najaar organiseert de Gereformeerde Kerk (v) van Den Helder kerkdiensten op Texel.......
Search document Icon - lezen -
Beroepen Brouwershaven - F.J. Bijzet te Emmen Geslaagd Kampen - geslaagd aan de Theologische Universiteit voor het doctoraal examen: G.P Hommes te Wageningen en G.W. Kro...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Drachten
Kort verslag van de vergadering van de classis Drachten, gehouden op 1 oktober jl. in het Ichtus Hs te Drachten.......
Search document Icon - lezen - Classis Leeuwarden
Verslag van de vergadering van de classis Leeuwarden, gehouden op 17 september jl. in het kerkgebouw ‘De Morgenster’ te Leeuwarden.......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Assen
De Raad van de Gereformeerde kerk te Assen-Marsdijk nodigt de kerken in de classis Assen uit voor de vergadering van de classis op D.V. 6 november a.s. om 19.30 uur in De Voorhof, Martin Luther Kingweg 50, 9403 PA Assen.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
Vrijdag 10 oktober Kantens, Kledingbeurs t.b.v. bouwfonds GKv, inbreng: Kristel Janssen, tel. 0595-552321 of Albertje Welfing, tel. 0595-552622 - 18.30-21.00 uur Zaterdag 11 oktober Ka...
Search document Icon - lezen - Bachconcert
Drachten - Op 17 oktober a.s. geeft organist Jochem Schuurman om 20.00 uur een concert in De Fontein, De Kolken 89.......
Search document Icon - lezen - Orgelconcert
Stadskanaal - Op vrijdag 17 oktober a.s. zal D.V. de bekende organist Wietse Meinardi uit Assen om 20.00 uur een concert geven op het Vulpen-orgel in Gereformeerde Kerk ‘De Kandelaar’, hoek Amerikalaan/Navolaan.......
Search document Icon - lezen - Orgelmuziek uit Tsjechi & Nederland
Nieuwolda - Op D.V. zaterdagavond 18 oktober aanstaande zal organist Pieter Pilon orgelmuziek spelen op het orgel in de Hervormde Kerk, om 20.00 uur.......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Biebel rolt van bindlijn!
De Biebel in het Grunnegers is gereed! In de afgelopen weken is de Biebel bij Jongbloed bv te Heerenveen gedrukt. Op donderdag 25 september zijn de eerste exemplaren van de bindlijn gerold. Het productieproces van het drukken tot het afbinden van de Biebel is hiermee afgesloten en de Biebel is gereed!......