UITGAVE Kerkbode


nummer

40

datum

28-OKT-2005THEMA
Het lezen van de Bijbel vlgnr 4

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for LeesroosterLeesrooster
Search document Icon - lezen -
9 Bijbelleesrooster: navolging van Jezus dag bijbeltekst inhoud Zaterdag 22 oktober Joh.13,1-15 Jezus geeft het voorbeeld Zondag 23 oktober 1.Kor.10,23-11,1 Navolging van C...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document IconText Icon - lezen - IV Nieuw leven & een oude bijbel - Antwoord op vragen - .A.L.Th.de Bruijne
Samen de bijbel toepassen Het lezen van de bijbel: een belangrijk thema. Als gereformeerden houden wij vast aan de bijbel. Die staat zelfs centraal in ons geloven en leven. Maar die belijdenis mag geen mooie vlag zijn die je af en toe de lucht in steekt. De bijbel is een lamp voor je voet. Hij vraagt erom in de praktijk van het leven te worden gebruikt. Daarom is het goed dat de redactie van het kerkblad aandacht vraagt voor ons lezen en gebruiken van de bijbel. U mag als lezer(es) best weten da......
Search document Icon - lezen - Levend water in Loki - Tonnis Groeneveld
Vanouds werkt de MERF in het Midden Oosten. De naam zegt het ook al: Middle East Reformed Fellowship. Deze organisatie werkt onder Arabisch sprekende christenen. Christenen die in door moslims gedomineerde landen leven dus. Twee jaar geleden heeft de MERF een trainingscentrum opgezet in Kenia. Kenia? Daarbij denk je niet gelijk aan Arabieren en moslims! Ja, er wonen moslims in Kenia, met name aan de kust (1500 km van de plaats waar de MERF zit). En dan zijn er ook import-moslims, met name uit b......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Islamitisch Turkije past prima bij ‘christelijk’ Europa - J.P. van der Wal
De mogelijke toetreding van Turkije tot de Europese Unie blijft de gemoederen bezighouden. Er leven veel bezwaren tegen, ook onder christenen. In CV Koers laat Johannes de Jong een nogal optimistisch geluid horen. Volgens hem kan Turkije met zijn eigen cultuur en tradities gezien worden als een welkome aanvulling op de geseculariseerde Westeuropese cultuur. Johannes de Jong is actief in de commissie Internationaal van de ChristenUnie. ......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Need to know - Jan Kuiper
Dit is geen pleidooi voor een tweetalige kerkbode, al rukt zelfs het tweetalig kleuteronderwijs in het noorden op. Ik gebruik deze titel alleen maar omdat deze drie woorden mij opvielen in Engelse tv-series. Ze worden gebruikt als het gaat om doorgeven van vertrouwelijke informatie. Ik vind dat een goede vraag die ik mij zelf kan stellen bij allerlei informatie die mij bereikt: moet ik dit weten? Het hanteren van zo’n zeef bespaart mij veel ellende. ......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Bedankt voor Putten – T.P. Nap te Rotterdam-Zuid Beroepen te Broek op Langedijk – R.P. Heij te Driebergen Winschoten – J.A. Vos te Musselkanaal-Valthermond A...
Search document Icon - lezen -
Harlingen - De Classis Leeuwarden heeft op 19 oktober 2005, samengesteld als classis contracta, het beroep van de Kerk te Harlingen op ds. J.G. van der Hoeven goedgekeurd. De bevestigin...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Drachten
Kort verslag van de vergadering, gehouden op 5 oktober 2005......
Search document Icon - lezen - Classis Stadskanaal
Classisvergadering classis Stadskanaal van 17 november 2005 ......
Search document Icon - lezen - Classis Warffum
Kort verslag van de op 12 september 2005 te Roodeschool gehouden vergadering. ......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Concert Black Gospel
Zuidhorn - Het is al een traditie: Voor de 8e keer organiseert gospelkoor Rejoice uit Zuidhorn een workshop black gospel. Zingen in de stijl van Amerikaanse zwarte kerken. 1 en 3 novem...
Search document Icon - lezen - Herdenking Hervormingsdag
Ulrum -U bent weer van harte welkom in de Ned. Herv. Kerk te Ulrum, op maandagavond 31 oktober, aanvang 19.30 uur. Sprekers: Ds. Haak, Ds. Pieterman en Ds. Urgert. Net NHV Kerkkoor...
Search document Icon - lezen - Zondagavondzang Hoogkerk.
Op D.V. zondag 30 oktober is er weer zondagavondzang. Wij hopen weer net zoveel mensen te mogen ontmoeten als de laatste keer in september. Fijn dat er zoveel mensen zijn die hier zondagsavond's...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - ‘Uitzendkracht gezocht’!!! Voor christenen die de dagelijkse sleur even willen verlaten
Christen-zijn is niet altijd even gemakkelijk in deze maatschappij, waar de meeste mensen je niet begrijpen als je zegt dat je in God gelooft. Je hebt wel eens van die momenten dat de twijfel toe...
Search document Icon - lezen - CD-aankondiging
‘Maak muziek voor God de Vader’ Kwam in het begin van dit jaar het eerste deel van de bundel ‘Negentig gezangen’ op cd uit onder de naam ‘zingt en speelt voor de Heer van ganser hart...
Search document Icon - lezen - Happietaria Groningen
Happietaria is een jaarlijks terugkerend project, dat plaatsvindt in steden door het hele land. Happietaria is een tijdelijk restaurant waarin ontwikkelingshulp centraal staat. Honderden christel...
Search document Icon - lezen - HOOP voor een verloren generatie?!
een conferentie voor christenen met hart voor moslimjongeren......