UITGAVE Kerkbode


nummer

8

datum

25-FEB-2005THEMA
Kerk en Media vlgnr 4

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Predikanten, houd je aan de tekst! Ds. Tj.van Dijk over de beamer in de (aangepaste) dienst - Nelleke Kemps-Stam
Tussen de honderd deelnemers aan het congres Nieuwe media in de kerk, dat op 20 januari jl. gehouden werd, liep ook een dominee met meer dan gewone belangstelling rond. Tjerk van Dijk gebruikt de beamer n.l. al sinds hij dovenpredikant werd in de aangepaste en dovendiensten. Als ervaringsdeskundige kan hij ons dus uitleggen hoe functioneel de beamer kan zijn.......
Search document Icon - lezen - Recensie ‘Bijbelvertellingen’ door Adrian Verbree en Roger Fereday - Erik Janssen
Waar een kinderbijbel zoveel mogelijk weergeeft van het gebeurde in de Bijbel, zo vind je in dit boek enkele vertellingen. Geen complete verhalen dus, maar vertellingen die op een verrassende man...
Search document Icon - lezen - Recensie ‘De Omegaschuilplaats’ van Bert Wiersema - Erik Janssen
In logboek Lammers deel tien komt de familie opnieuw in aanraking met de crimineel Chagall uit deel negen. Dit neemt levensbedreigende vormen aan waardoor de familie zich genoodzaakt ziet het hui...
Search document Icon - lezen - Wie brengt hét Goede Nieuws? - Jaap Schiebaan
De wereld is klein geworden. Dat merk je als er ergens een grote ramp gebeurt. Het duurt maar even of de hele wereld weet ervan. NBC en CNN draaien op volle toeren om je van minuut tot minuut op...
Search document Icon - lezen - Ze horen er allemaal bij Bijbelverhalen in Gebarentaal - Nelleke Kemps-Stam
Tweeduizend jaar na Christus wordt over de hele wereld nog steeds het evangelie verkondigd. Aan de boodschap ligt het dus niet dat predikanten van vandaag naar nieuwe communicatiemiddelen grijpen. Wie wel afhankelijk zijn van visuele hulpmiddelen om de preek te kunnen volgen, zijn onze dove en slechthorende medegelovigen. Wat de dovenpredikant voor deze groep doet, lezen we elders in dit blad. En soms maken dove vertellers ook zelf bijbelverhalen die als visueel materiaal gebruikt worden. ......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Jeugd legt zich nergens meer op vast - J.P. van der Wal
Maerten Prins schreef in het Centraal Weekblad van 15 oktober over hoe veel jongeren zich vandaag opstellen: ......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Balans - J.H. Kuiper
‘Wij verwachten van onze managers dat ze energiek, vastberaden en ondernemend zijn’. Wie niet? Dat zijn toch allemaal prima kwaliteiten voor leidinggevende functionarissen in een bedrijf. Toch was de volgende zin in het artikel over personeelsbeleid: wil je ze soms allemaal een burn-out indrijven? Dit is teveel van het goede en er zit geen balans in. Zo’n omschrijving doet een beroep op bepaalde kwaliteiten van je werknemer en rept niet over andere, die de zaak in evenwicht brengen. ......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Oproep samenkomsten Ameland
Dringende herhaalde oproep om voorgangers (predikanten of preeklezers) voor de samenkomsten op de zondagen 3, 10, 17 en 24 april, 1, 5, 8, 15, 22 en 29 mei, 5, 12, 19 en 26 juni. Het rooster v...
Search document Icon - lezen -
Beroepen St. Jansklooster-Kadoelen – ds.J.H. Dunnewind te Terneuzen. Aangenomen Arnhem – ds. G.H. Hutten te Franeker/Sexbierum, die bedankte voor Delfzijl. Leusden...
Search document Icon - lezen -
Boerakker - Langs deze weg willen kerkenraad en gemeente van de gereformeerd vrijgemaakte kerk te Boerakker iedereen bedanken die gegeven heeft voor de landelijke actie voor aankoop van on...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Drachten
Hierbij wordt u opgeroepen, namens de Raad van de Gereformeerde kerk te Drachten Zuid/West, voor een vergadering van de classis Drachten, die D.V. zal worden gehouden op woensdag 6 april 2005<...
Search document Icon - lezen - Persverslag van de Classis Stadskanaal te Zuidbroek op 10 februari 2005.
Graag melden we u de volgende punten: · Ds. J. van der Wal werd hartelijk welkom geheten in de kring van de classis als predikant van de kerk te Stadskanaal. Hij tekende voor een loyale binding a...
Search document Icon - lezen -
Voorlopige agenda van de classis Appingedam, te houden op D.V. donderdag 10 maart 2005 om 19.30 uur in het gebouw van de gereformeerde kerk te Delfzijl, Tichelwerk 15. 1. Openen naar art....
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen -
Uithuizermeeden – op zaterdag 5 maart 2005 organiseert het Gereformeerd Ontmoetings Centrum Uithuizermeeden een Gala. De ontvangst is tussen 19.00 en 19.30 uur, waarna we een leuk p...
Search document Icon - lezen -
Hoogkerk - op zondag 27 februari om 19.30 uur zal er een zondagavondzang gehouden worden in de Geref. Kerk, Hoendiep 232 te Hoogkerk. Organist: Martin de Vries. Alt: Mevr. G. de Vrie...
Search document Icon - lezen -
Stadskanaal - op donderdag 3 maart, 19.45 uur wordt de jaarvergadering van ‘Dit Koningskind’, afdeling Stadskanaal, gehouden in de Gereefd kerk ‘De Kandelaar’, aan de Navolaan 28. Aanv...
Search document Icon - lezen -
Groningen - op donderdag 17 maart, aanvang 20.00 uur houdt de Kring Groningen Oost haar kringvergadering in het Thedemagebouw, Thedemastraat te Bedum. Onderwerp: “Verdrukking Chris...
Search document Icon - lezen -
Groningen - op woensdag 2 maart om 20.15 uur hoopt de Christelijke Oratoriumvereniging Groningen in de Oosterpoort Groningen de “Elias” uit te voeren van Felix Mendelssohn B...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Comité Bijbelavonden:
De cursus ‘Gaan in het spoor van de Bijbel’, die in Rotterdam en Zwolle gegeven wordt, trekt belangstelling van Groningen tot Zierikzee. Aan de enthousiaste reacties over deze cursus, die de bi...
Search document Icon - lezen - ZATERDAG 5 MAART 2005 NED. 1 12.00 - 12.25 UUR (ZvK) ALOM KLINKT HET WOORD op ARUBA
Op zaterdag 5 maart is in ‘Alom klinkt het Woord’ een portret te zien van ds. Jan Peter van Bruggen, vlootpredikant. Zijn eerste drie dienstjaren was hij werkzaam in Den Helder, maar sinds de z...