UITGAVE Kerkbode


nummer

14

datum

8-JUL-2016THEMA
Verdeeldheid en eenheid vlgnr 14

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Roeping
De tweede dienst staat onder druk. De kerkenraad moet een goed verhaal hebben als ze mensen oproept tot die tweede dienst. Alleen zeggen dat de kerkenraad roept, klinkt stoer, maar is niet voldoende. Dat was de strekking van mijn bijdrage in de vorige kerkbode. Er kwam een reactie op: ‘Maar GOD heeft die kerkenraad toch aangesteld?’ Die reactie wijst op iets wat terecht aandacht moet hebben in het gesprek. Maar dat is niet het einde van de discussie. Daarover gaat dit artikeltje. Niet meer over......
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document Icon - lezen - It paad werom – In Nije Wei
Samen in de Naam van Jezus op zoek naar een ongedeelde gereformeerde kerk van Frieschepalen......
Search document Icon - lezen - Van verdeeldheid naar eenheid
De theoloog Karl Barth schijnt ooit eens gezegd te hebben over ons land: 'Da unten am Rhein, das ist eine Ecke wo es qualmt' (een uithoek bij de monding van de Rijn, waar altijd rook hangt). Als antwoord op de vraag wat hij daarmee bedoelde begon hij op te sommen: 'die poging om van Munster een nieuw Jeruzalem te maken, die dordtse synode met haar veroordelingen, die theologische twisten in iedere eeuw, die talrijke kerkscheuringen......