UITGAVE Kerkbode


nummer

17

datum

17-AUG-2012THEMA
Wie de jeugd heeft ... vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BoekbesprekingBoekbespreking
Search document Icon - lezen - Zo is God, een portret in 14 gezichten
‘Als je helemaal niets afweet van wat er in de Bijbel staat, dan is het boek dat je nu in handen hebt net wat voor jou’, zo begint Don Carson zijn voorwoord van het boek Zo is God, een portret in 1...
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Bijbelgebruik
In de ramsjboekhandels zie je ze liggen: de ‘bijbels’, boeken waarin geacht wordt alles te staan over, ik noem maar wat, Italiaans koken, de vele soorten bier en dergelijke. Misschien met veel tam-tam gepresenteerd, maar binnen een paar jaar achterhaald. Het woord bijbel slaat dan op een handig naslagwerk met de onbetwiste informatie over dat onderwerp. Het einde van alle tegenspraak, tot een nieuwe publicatie.......
Hide details for KerkgeschiedenisKerkgeschiedenis
Search document Icon - lezen - Niet vergeten
Mensen zijn vergeetachtig. Ook kerkmensen. Wie kan nu nog uitleggen wanneer en onder welke omstandigheden de gemeente werd gesticht waartoe hij/zij behoort? Wie kan zo – voor de vuist weg – aangeven waar het in de Vrijmaking van 1944 om ging? En zo kunnen we nog wel een poosje doorgaan. Helaas, ons geheugen is beperkt. Maar daar is wat aan te doen. Nee, men hoeft geen pillen te slikken. Wat dan wel? Men neme een boek, een kleine of grote ‘pil’ en men gaat na hoe het een en ander zijn beslag heef......
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document Icon - lezen - Het goede voorbeeld?
De IsraŽlieten begonnen te doen wat slecht is in de ogen van de HEER Rechters 2:11a......
Hide details for Overig freelanceOverig freelance
Search document Icon - lezen - Steun en stimulans voor de kinderwerker
Steun en stimulans voor de kinderwerker, dat zijn de speerpunten van Janneke Burger-Niemeijer. Deze speerpunten heeft zij samen met Reinier Sanders en Nanda van Eijk en de expertise van Stichting Chris in een boek vorm gegeven. “Het handboek voor de kinderwerker” is af en velen zijn er blij mee. (In het vorig nummer van de kerkbode heeft u al een recensie kunnen lezen).......
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Al doende leert men
Een gezegde met een soortgelijke betekenis komen we in veel talen tegen. In onze eigen taal zijn zelfs geschriften uit de 16de eeuw bekend waar deze zegswijze beschreven staan: “Aldoende soo liertmen” en “Maer al doende moet men leeren”.......
Search document Icon - lezen -
Voorbede en voorbeeld Na elke doopsbediening wordt de gemeente opgewekt om door voorbede en voorbeeld de ouders van het zojuist gedoopte kind te steunen. En ook wordt er gevraagd daadwerkelijk bereid te zijn eraan mee te helpen dat het kind groeit in het geloof, de genade en het kennen van de Heer Jezus Christus. Mooie woorden die ik graag en van harte voorlees en zo de gemeente mag voorhouden, maar je vraagt je wel eens af: wat komt er nou van terecht? ......
Hide details for VoetlichtVoetlicht
Search document Icon - lezen - Nieuwe predikant voor Middelstum en Kantens
Op D.V. 2 september wordt kandidaat Pieter Slager bevestigd en zal hij intrede doen.Het gezin Slager hoopt binnenkort te verhuizen. Hieronder stelt hij zich aan u voor.......