UITGAVE Kerkbode


nummer

25

datum

11-DEC-2009THEMA
Liefde en trouw vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document IconText Icon - lezen - Liefde en trouw - W.L. de Graaff - P. Groen
De aanleiding voor dit themanummer over ‘Liefde en trouw’ was de Groninger classisuitspraak ‘Huwelijk en samenwonen’ (in het najaar 2008). De kerken lijken behoorlijk in verlegenheid. We wete...
Hide details for ActiviteitenActiviteiten
Search document Icon - lezen - Adventsconcert CML
Het Christelijk Mannenkoor Leens organiseert zaterdag 12 december a.s. een Adventsconcert in de Petruskerk in Leens, aanvang 20.00 uur.......
Search document Icon - lezen - Die Geburt Christi
Op zaterdagavond 19 december vindt er in de Ontmoetingskerk in Zuidlaren iets bijzonders plaats. Dan wordt vanwege het naderende Kerstfeest om 20.00 uur ‘Die Geburt Christi’ uitgevoerd door Gemengd koor Sotto Voce en Vocaal Mannen Ensemble Deo Cantemus uit Zuidlaren.......
Search document Icon - lezen - Focaliber Festival of Lessons and Carols
Goede tradities moet je in stand houden. Het jaarlijkse Kerstconcert van Focaliber in Middelstum is er een van. Op woensdag 23 december geeft vocaal jeugdensemble Focaliber haar 14e Kerstconcert in de NH-Hippolytuskerk te Middelstum.......
Search document Icon - lezen - Jacobi Orgelvesper
Zaterdag 12 december is er een Jacobi Orgelvesper in de Jacobikerk te Uithuizen. Het Arp Schnitgerorgel zal worden bespeeld door Sietze de Vries. Verder zal Vrouwenensemble uit het Roden Handel Chorus haar medewerking verlenen.......
Search document Icon - lezen - Kerst met Koper en Koor
Zaterdag 19 december organiseert Brassband Immanuël o.l.v. Wim Westerman het traditionele Kerstconcert in PGU ‘Het Anker’, Oudedijksterweg 21 te Uithuizermeeden.......
Search document Icon - lezen - Kerstconcert Gomarus
Woensdag 16 december geven leerlingen van het Gomarus College hun jaarlijks Kerstconcert in Uithuizermeeden, in gebouw Het Anker, Oudededijksterweg 21.......
Search document Icon - lezen - Kerstconcert Harm Hoeve
Op zaterdag 12 december geeft Harm Hoeve het jaarlijkse Kerstconcert op het orgel van de Grote Kerk in Hasselt. De avond begint om 20.00 uur en zal ongeveer een uur duren.......
Search document Icon - lezen - Kerstconcert kamerkoor Erato
Kamerkoor Erato o.l.v. Roel Griffioen zingt zaterdag 12 december om 20.15 uur een bijzonder Kerstconcert in de der Aa-Kerk, Akerkhof 2 te Groningen.......
Search document Icon - lezen - Kerstconcerten van Cantabile
In de periode ‘Van Advent tot Kerst’ verzorgt het Vocaal Ensemble ‘Cantabile’ uit Stadskanaal in december twee sfeervolle Kerstconcerten. Het eerste concert wordt gegeven op vrijdag 11 december om 20.00 uur in het Witte Kerkje in Gasselte. Het tweede concert heeft plaats op zaterdag 26 december (2e Kerstdag) om 14.30 uur in Klooster Ter Apel.......
Search document Icon - lezen - Kerstconcert
Op D.V. dinsdag 22 december a.s. geven ‘Glorify’ uit Meppel, o.l.v. Jorrit Woudt en kinderkoor ‘Sing With Joy’ uit Meppel, o.l.v. Eva Stam, om 20.00 uur een kerstconcert in de Kruiskerk, Thorbeckelaan 73, 7942 CM Meppel.......
Search document Icon - lezen - Kerstconcert
Op woensdagavond 23 december geeft het Gereformeerd Drachtster Mannenkoor, o.l.v. Bert van de Wetering, om 19.30 uur een Kerstconcert in de vernieuwde Gereformeerde Kerk de Levensbron te Ureterp.......
Search document Icon - lezen - Vocaal Ensemble Hardenberg in Zeerijp
Op woensdagavond 23 december zingt het Vocaal Ensemble Hardenberg ‘A Festival of Lessons and Carols’ in de oude Jacobuskerk te Zeerijp. Het concert begint om 20.15 uur.......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - De Mexicaanse griep - J.P. van der Wal
In De Wekker stond het volgende artikel over de Mexicaanse griep. Het is van de hand van drs. F. Visscher, neuroloog en voorzitter Deputaatschap pastoraat in de gezondheidszorg.......
Hide details for EvangelisatieEvangelisatie
Search document Icon - lezen - Ontmoetingen in Nieuw-Zeeland - M.H. de Boer
Begin 2009 mocht ik met mijn vrouw en oudste dochter een reis maken naar Nieuw-Zeeland. Voor die verre reis - alleen het vliegen duurt al meer dan 24 uur - was een sterke reden.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Zeker weten? - J.H. Kuiper
Niets is zeker, en zelfs dat niet. Een streamer uit een artikel in het weekblad ‘De Reformatie’ van 5 december. Een typering voor de tijd waarin we leven, voordat u denkt dat dit een redactiestandpunt van dit achtenswaardige blad is. Alles is relatief, tot de relativering van die stelling toe. Een uitspraak die lijkt op de reclame-uiting van veel fotowinkels, waarin een bord in de wind heen en weer waait.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - 75 jaar kerk in Onnen
16 december 1934 is voor het eerst in Onnen een kerk gekomen. 75 jaar later willen we dit samen feestelijk vieren. Kom ook langs!......
Search document Icon - lezen - Aangepaste dienst
Op zondag 13 december is er weer een aangepaste dienst voor mensen met een verstandelijke beperking om 14.30 uur in de Martyriakerk, Stationsweg 16-18 Bedum.......
Search document Icon - lezen - Kerstnachtdiensten
U bent allen van harte welkom op 24 december om de Kerstnachtdiensten bij te wonen in de Oosterkerk, Thomassen à Thuessinklaan 1 te Groningen.......
Search document Icon - lezen - Kerstsamenzang Hoogkerk
Op D.V. zondag 20 december wordt er weer een Kerstsamenzang gehouden in Hoogkerk.......
Search document Icon - lezen -
Bedankt voor beroep Bruchterveld: T. Oosterhuis te Zwolle. Beroep aangenomen Houten: kandidaat D. Vonck te Leeuwarden, die bedankte voor Nieuwegein en voor Wetsinge-Sauwerd. Hengelo (Ov.): E.J. v...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Grootegast Het werk in de kerk!
Heb je ook altijd iets meer tijd willen steken in het werk dat in de kerk gedaan moet worden. Maar durfde je niet omdat je vond dat je te weinig kennis of ervaring hebt om een bezoek of een gesprek te voeren?......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Groningen
Namens de samenroepende kerk van Zuidwolde worden de kerken in de classis Groningen opgeroepen voor de classisvergadering op D.V. donderdag 28 januari 2010. De vergadering is in één van de zalen van de Refajahkerk Galenuslaan 1 te Groningen. Aanvang 19.30 uur.......
Search document Icon - lezen - Oproep PS Groningen
De kerken in het ressort van de Particuliere Synode van Groningen, worden opgeroepen om inzending van de punten voor de agenda. De vergadering staat gepland op 2 juni 2010.......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Bijbelse reis Syrië en Jordanië
Trekken door het gebied waarlangs Abraham vanuit het Noorden kwam, op weg naar het land dat God hem wijzen zou. Gaan over de rivier de Jabbok waar Jacob streed met de Engel des Heren. Trekken doo...
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document IconText Icon - lezen - Liefde en trouw - W.L. de Graaff
‘Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.’ Spreuken 3 vers 3.......
Hide details for Nieuws uit de RegioNieuws uit de Regio
Search document Icon - lezen - Grifformeard Beliden en Frysk
Sinds een aantal jaren houdt de ‘Wurkgroep Fryske Earetsjinsten’ zich bezig met het versterken van het gebruik van de Friese taal in (vrijgemaakt) Gereformeerde kerkdiensten in Fryslân. Voorzitter van de Wurkgroep is ds. Jan J. Poutsma van De Bilt-Bilthoven. (Saillant detail: onze voorzitter is geboren in de provincie Groningen.) Inmiddels heeft de oorspronkelijke taakstelling van de Wurkgroep zich verbreed tot het maken van vertalingen in het Fries van vandaag de dag van de liturgische formulie......
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document IconText Icon - lezen - De intiemste band verdient een publieke plaats - P. Groen
Er zijn veel echtparen. Het huwelijk hoort bij het mooiste wat God in deze wereld geschapen heeft. ‘Eén plus één is drie’ zou je zeggen. Door de innige relatie die man en vrouw hebben, krijgen ze meer energie dan wanneer ze ieder alleen door het leven zouden gaan. De huwelijksband geeft steun, geborgenheid en vreugde. Niet dat het rozengeur en maneschijn is. Het romantische, idealistische beeld van het huwelijk sluit niet aan bij de werkelijkheid. Toch heeft het huwelijk vanuit Gods Woord goede......
Search document IconText Icon - lezen - Samenwonen en trouwen in de kerk - P. Groen - W.L. de Graaff
Met deze bijdrage willen we het thema over ongehuwd samenwonen afsluiten. Moeten we in 2009 achterom kijkend naar de afgelopen decennia constateren dat we als kerken ongemerkt een aantal wissels genomen hebben wat dit onderwerp betreft? Dat gevoel kan je bekruipen wanneer het er op lijkt dat de mogelijkheden en de tolerantie ten aanzien van ongehuwd samenwonen steeds meer opgerekt worden.......