UITGAVE Kerkbode


nummer

15

datum

11-APR-2003THEMA
Geloof en Psychologie vlgnr 2

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen - Bij de voorplaat
“Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren” De foto op de voorkant laat één aquare l zien uit een serie van 12, geschilderd door J. Maliepaa...
Search document Icon - lezen -
‘En toch is er licht’ 1993 foto Marc de Klijn Voorwoord Thema: Geloof en Psychologie (2) Drie artikelen dit keer rond het onderwerp van de maand ‘geloof en psychologie’. Ds. C....
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document IconText Icon - lezen - Diepteboring
Als ik psalm 139 lees heb ik net het gevoel dat ik in een stoel zit bij een naar binnen kijker, een therapeut. Een therapeut zal vragen aan je stellen. Een therapeut doet zijn best om je open te...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Banned IconText IconDe waarheid ligt in ‘t midden
(De invloed van de psyche op het maken van keuzes, meningsvorming, geloofsbeleving enz.)......
Search document IconText Icon - lezen - Geloof en psyche bij Larry Crabb Enkele kanttekeningen
De laatste 10-20 jaar zijn er vele boeken van Amerikaanse christenen in het Nederlands vertaald. Bekende namen zijn: J. Bridges, J. Johnson, J.I. Packer, J. Piper, C.R. Swindoll, A.W. Tozer enz. Hun introductie in Nederland vind ik een goede zaak, want als West-Europese christenen kunnen wij veel leren van onze Amerikaanse broeders en zusters. Zodra het boeken betreft over pastoraat en hulpverlening heb ik door leeservaring geleerd om heel kritisch te zijn. In dit artikel wil ik speciaal stilst......
Hide details for PersschouwPersschouw
Banned IconTwee keer: rust
In de vorige persschouw gaf ik iets door uit een artikel van Ds. P.Niemeijer over de kerkdiensten op zondag. In deze persschouw leest u het vervolg. ......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Banned Icon45-jarig jubileum geref. gem. koor Deo Dicatus Kantens
Zeerijp - Geref. Gem. koor Deo Dicatus bestaat op dit moment uit 17 enthousiaste leden verdeeld over 4 partijen te weten 5 sopranen, 6 alten, 3 tenoren, en 3 bassen. De leeftijd variee...
Banned Icon
Adreswijziging: Wetsinge-Sauwerd - Hoewel ons kerkgebouw op dezelfde plaats is blijven staan is het adres veranderd. Oud adres: Meidoornlaan 4, 9771 AN Sauwerd. Nieuw adres: Winsum...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - CLASSIS ASSEN Toelating kandidaat H.J.Boersma tot de Dienst van het Woord in Haulerwijk
Tijdens de bijzondere vergadering van de kerken in de classis Assen op donderdag 3 april 2003 heeft het onderzoek plaatsgevonden tot de toelating tot de Dienst van het Woord voor br. H.J. Boersm...
Search document Icon - lezen - Concept-agenda voor de classis Groningen van 24 april 2003
1. Opening namens de samenroepende kerk Haren. 2. Rapport over het onderzoek van de geloofsbrieven en de presentielijst. 3. Constituering van de vergadering. 4. Vaststelling van de agenda. 5. Vas...
Search document Icon - lezen - DE VOORLOPIGE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN DE CLASSIS GROOTEGAST OP 24 april 2003 IN DE GEREFORMEERDE KERK TE LEEK
AANVANG: 19.30 uur. ......
Search document Icon - lezen - Kort verslag van de vergadering van de Classis Leeuwarden op 19 maart 2003 in ‘Het Pand’ te Leeuwarden
Ds. E.C. Ouwejan opent namens de kerk te Harlingen de vergadering. Hij leest uit Gods Woord Joh. 2: 13-25, laat zingen Gez. 14: 1 en 4 en gaat voor in gebed. Rapport wordt uitgebracht over de gel...
Search document Icon - lezen - Oproep van de classis Assen
Oproep voor een classisvergadering van de classis Assen te houden op D.V. donderdag 8 mei 2003 om 19.30 uur in de Hervormde Gemeente Bovensmilde. Het moderamen zal bestaan uit preses ds. M. W...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Concert door organist Sietze de Vries op Paasmaandag
Zuidhorn – Op maandag 21 april (paasmaandag) zal de organist van “De Rank” te Zuidhorn, Sietze de Vries, een concert geven op het Hinsz-orgel in de Ned. Herv. (Maria) Kerk te Uithuizermeeden....
Search document Icon - lezen - Concert muziekvereniging Soli Deo Gloria
Drachten - Op 11 april 2003 geeft Muziekvereniging Soli Deo Gloria een concert, zij staan onder leiding van Germ Dijkstra. Zij zullen met hun muziek u een muzikale indruk geven van verschillen...
Search document Icon - lezen - Marcus Passie
Schildwolde - Samen zingen. Samen luisteren naar het Marcus evangelie( het lijdens evangelie van onze Heiland) door dhr. John Kuiper en het orgelspel van dhr. Peter Sneep. We zien U, uw vrien...
Search document Icon - lezen - Musical Ruth van gospelkoor Amfora
Ureterp - Op donderdag 17 april as. hoopt Gospelkoor Amfora uit Ureterp, voor de derde en laatste maal de musical 'Ruth' uit te voeren in theater de Lawei te Drachten. Aanvang 20.00 uur. U kun...
Search document Icon - lezen - Oranje avond in Bedum op 30 april
Bedum - Het Gereformeerd Oranje Comité presenteert u de show: Back to Vrouger Onze presentator Peter van Dijk en presentatrice Karin van ’t Hof zullen hun reputatie als entertainers weer hoog h...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert door Harm Hoeve op paasmaandag
Kampen - Op tweede paasdag, 21 april, geeft Harm Hoeve een orgelconcert in de Bovenkerk te Kampen, aanvang 20.00 uur. Het thema is “beroemde orgelwerken en paasfantasieën”. Op het koororgel wo...
Search document Icon - lezen - Paassterrit
Uithuizermeeden – Paassterrit georganiseerd door Gereformeerd Ontmoetings Centrum Tweede Paasdag, 21 april 2003 Start: Werkman b.v. (Landjuweel) Oosternielandsterweg 9 Opgave vanaf 12.00 uur i...
Search document Icon - lezen - Passie en Pasen
Emmen – Op D.V. 19 april hoopt John Propitius weer een orgelconcert te geven op het monumentale Steenkuijlorgel in de Goede Herderkerk te Emmen. Hij zal improviseren n.a.v. Goede Vrijdag en Pas...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Aanmelding studenten Theologische Universiteit
De rector van de Theologische Universiteit verzoekt aspirant-studenten die de propedeuse of de vooropleiding klassieke talen in het studiejaar 2003-2004 willen volgen, zich vóór 15 april a.s. sch...
Banned IconKansen en valkuilen in kerkleiderschap
eerste Nationale Congres Kerkleiderschap woensdag 18 juni in het Bethel congrescentrum in Drachten......
Search document Icon - lezen - Studiedag: Geloven in Groei – Kruisbestuiving
Bunschoten - “Geloven in Groei – Kruisbestuiving” is het thema van de studiedag die – zo God wil - plaats vindt op donderdag 22 mei a.s. in Bunschoten. Deze dag heeft als ondertitel “Christus centraal” en wil een ontmoeting bieden voor leiders van plaatselijke kerken. Verschillende sprekers gaan in op de betekenis van een leven waarin alleen Christus centraal staat. De betekenis daarvan voor ieder persoonlijk, voor de gemeente en voor leiders van de gemeente. Het steunpunt gemeenteopbouw en de......
Banned IconWIJZIGING IN DAGELIJKSE LEIDING THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT
Verslag curatorenvergadering 9 januari en 13 februari 2003.......