UITGAVE Kerkbode


nummer

44

datum

28-NOV-2003THEMA
Samenspreking CGK-GKV vlgnr 4. Perspectief

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document IconText Icon - lezen - Meditatief
“Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden n kudde, n herder.” (Johannes 10,16) Een tijdje geleden...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Identiteit en opdracht zijn dezelfde De samenwerking tussen Apeldoorn en Kampen
De synodes van de Christelijke Gereformeerde kerken (CGK) en de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKV) hebben uitgesproken dat deze beide kerken elkaar als zusterkerken erkennen. De opdracht om te komen tot samensprekingen tussen de CGK en de GKV ligt nu bij de plaatselijke kerken zelf. Maar dit proces gaat aan de beide Theologische Universiteiten in respectievelijk Apeldoorn en Kampen niet voorbij. Op meerdere gebieden is overleg tussen de beide TU’s en zijn er gezamenlijke activiteiten. Prof.......
Search document IconText Icon - lezen - Op weg naar kerkelijke eenheid
Gereformeerd-vrijgemaakten zijn de niet de enige gereformeerde belijders in Nederland. We komen plaatselijk en landelijk steeds meer in contact met andere kerken die ook het Woord willen bewaren...
Search document Icon - lezen - Sabbat en zondag (3)
En toen kwam Zuidhorn….......
Search document IconText Icon - lezen - Verder? Ja, maar…
In dit korte afsluitende artikel wil ik terugblikken vooruitkijken. Er is veel gegeven in de afgelopen jaren. Maar het is niet altijd makkelijk stappen voorwaarts te zetten. ......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - En van tween
Nog eens…. Humor. Bijgaand artikeltje spreekt voor zichzelf. De auteur is prof.dr.J.W.Maris in De Wekker.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Kansen voor de kerk
Het is helemaal niet moeilijk om een verhaal in mineur te houden over de kerk vandaag. Elke keer opnieuw hoor je verhalen over opheffing van kleiner wordende gemeenten. Veel aandacht kreeg de opheffing van de kerk van Overschild, ook in het Nederlands Dagblad. In dezelfde tijd schreef het NRC erover. Zij gaven door, dat in de laatste tien jaar in Nederland 623 kerken gesloten zijn. De Rooms-Katholieke Kerkprovincie alleen al verwacht dat er de komende jaren een kwart van de 1800 parochies opgehe......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Banned IconDringende oproep preekvoorziening
In verband met de vele leesdiensten in Groningen-Noord, willen wij graag een beroep doen op predikanten die bereid zijn om in n van deze diensten voor te gaan. Graag contact opnemen met mevr....
Banned Icon
Kerknieuws Speciale dienst Zuidlaren – Kandelaarskerk, Schipborgerweg 45a, 16.30 uur. Aangepaste dienst voor mensen met een verstandelijke handicap. Voorganger: ds Th.J. Havinga.
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Banned IconKort verslag van de Classis Groningen, in voortgezette zitting bijeen op 13 november 2003
De preses, ds. J.M.A. Groeneveld, heropent de vergadering. Hij leest uit de bijbel Psalm 122 voor. De vergadering zingt van deze berijmde psalm het derde couplet. Daarna wordt de Here gebeden om...
Banned IconKort verslag vergadering classis Assen d.d. 13-11-03
1. Memorabilia Gememoreerd wordt het door de GKV Goes uitgebrachte beroep op br. A. de Snoo, predikant van Assen-Marsdijk en het vertrek van predikant E. Oostland, naar de GKV Ommen. Ook wo...
Banned IconVoorlopige agenda van de vergadering van de classis Appingedam,
D.V. donderdag 11 december 2003 om 19.30 uur in het gebouw van de gereformeerde kerk te Schildwolde, Hoofdweg 32.......
Banned IconVoorlopige agenda van de op 9 december 2003 te Uithuizermeeden te houden vergadering van de classis Warffum, aanvang 19.00 uur
1. Opening door de samenroepende kerk van Uithuizermeeden 2. Onderzoek van de geloofsbrieven 3. Constituering van de vergadering preses: ds. J. Haveman scriba: ds. L.S.K. Hoogendoorn as...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Adventsconcert door Klaas Jan Mulder.
Zuidlaren - Op zaterdag 29 november, ’s avonds 20.00 uur, zal de populaire en veel gevraagde organist Klaas Jan Mulder uit Kampen, een concert geven op het orgel van de...
Search document Icon - lezen - Nieuwjaarsconcert Urker Mannen Ensemble en Martin Mans in Zuidhorn
Zuidhorn – Het bekende Urker Mannen Ensemble, bestaande uit 12 zangers, geeft onder leiding van dirigent Pieter Jan Leusink woensdag 7 januari, aanvang 20.00 uur een Nieuwjaarsconcert i...
Search document Icon - lezen - Roden Girl Choristers en het Christelijk Mannenkoor Leens zingen Christmas Carols in de Petruskerk te Leens
Leens - Evenals het vorige jaar werken de Roden Girl Choristers mee aan het kerstconcert op zaterdag 13 december in de Petruskerk van Leens. De organisatie is in handen van het Christelijk...
Search document Icon - lezen - Sing-in en ontmoetingsavond
Ureterp - Zondag 30 november is er een zang- en ontmoetingsavond in de Geref. Kerk (Vrijg.). We willen dan door het zingen van christelijke liederen God loven en prijzen. De sing-in wordt...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Heimwee naar de GRV?
Heimwee naar de GRV? Wij (55+) wel. Deze beginregels stonden als advertentie enkele maanden geleden in het ND. Daarop veel reacties gehad van reislustige broeders en zusters. Zelfs van enkele die...
Search document Icon - lezen - Kerkdienst Gereformeerde Kerk vrijgemaakt via de radio zondag 30 november, 747AM, 17.02 uur
Op zondag 30 november is een kerkdienst van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te horen via de radio. Voorganger ds. A.M. de Hullu preekt over het thema ‘Hoor, wie klopt daar?’. Hij doet dit...
Search document Icon - lezen - Provinciale vergadering van de lokale werkgroepen kerkelijk asielwerk in Groningen
1. In de Columnakerk te Groningen-West werd op 12 nov. 2003 de vergadering gehouden voor hulpverlening aan asielzoekers in de provincie Groningen onder leiding van ds J. Janssen van Enumatil en v...
Banned IconZATERDAG 6 DECEMBER 2003 NED. 1 11.50 – 12.20 UUR (ZvK) ALOM KLINKT HET WOORD met Pastor Sunday Adelaja
Op zaterdag 6 december a.s. kunt u kijken naar een portret van Pastor Sunday Adelaja. Pastor Sunday Adelaja is afkomstig uit Nigeria. Begin jaren negentig gaat hij naar de Sovjet-Unie om daar jou...
Hide details for SignalementSignalement
Search document Icon - lezen - ARIE VAN VUGT
Ds. Arie van Vugt is de nieuwe predikant van Gees. Dit dorp ligt in een oud-Drents gebied, dat gekenmerkt wordt door zijn mooie natuur en de Saksische boerderijen. Ds. Van Vugt koos na een H.T.S.-opleiding in tweede instantie voor de TU in Kampen en zowel hij als de gemeente zijn daar blij mee. En mocht u zich afgevraagd hebben wat een duizend-dingen-doekje precies is: ds. Van Vugt heeft het opgezocht en het antwoord vindt u onder vraag drie. ......