UITGAVE Kerkbode


nummer

32

datum

25-AUG-2006
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Uit bidden gaan. En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet (Matteus 6: 5a) - W.L. de Graaff
Vreselijk vond ik het. De ober wenste ons een smakelijk eten. Maar die wens voelde misplaatst. We deden dan ook niet wat hij ons toewenste. Eerst bidden. Zachtjes. Mijn wangen werden warm, ik voe...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Boekaankondigingen - W.L. de Graaff
Wat zijn de zuilen van het christelijke geloof? De titel geeft al aan voor wie dit boekje bestemd is. Voor moslims. Een boekje met honderd vragen die gesteld zijn door van moslims over het...
Search document Icon - lezen - Kerkleer bindt samen - W. L. de Graaff
Inleiding Jaren 60 In 1960 verscheen het boek ‘Sterven… en dan?’ van ds. B. Telder. Hij beweert in zijn boek dat gelovigen niet naar de hemel gaan wanneer ze sterven, maar dat ze als gehele mens dood zijn. Bij de wederkomst van Christus zullen we opgewekt worden uit de dood. Deze opvatting gaf veel onrust. Want velen waren het niet eens met Telder. Maar vooral ook omdat hij, een predikant, een andere opvatting leerde dan in de catechismus staat (Zondag 22, v/a 57 a). En dat mag niet. Je mag heel......
Search document Icon - lezen - Kwestie van kiezen - W.L. de Graaff
Is uitverkiezing eigenlijk niet ten diepste oneerlijk? Deze vraag komt met regelmaat bovendrijven. Een vraag van catechisanten of vanuit de vereniging. ‘Kunt u er eens een preek over houden?’ Dan begint het hele ritueel opnieuw. De predikant wringt zich in allerlei bochten om toch aan te tonen dat de uitverkiezing niet oneerlijk is, maar heel mooi. ......
Search document Icon - lezen - Slecht nieuws! - Anneloes Zwarts
Pak het stoeltje er maar bij en even rustig ademhalen, want hier volgt een nieuwsbericht van het ANP. (alias Anneloes en Petra, medisch team van ons project in Lumbala). Geen goed nieuws deze keer, en ik zal maar met de deur in huis vallen: Medair gaat Angola verlaten, en zal het eind augustus het land uit zijn. Slik. Gloek. ......
Search document Icon - lezen - Wat gebeurt er in de kerk? 5 Er ligt een lijn naar boven… - Th. Korf
De kerkdienst is ontmoeting, dat heb je vast wel mee gekregen uit het voorgaande. De gemeente komt bij elkaar in de kerk, jong en oud. Maar, en dat is toch bijzonder, we ontmoeten daar ook onze hemelse Vader, Hij is er ook! We horen Hem in de Bijbel, Zijn Woord. We mogen voor God onze liederen zingen en tot Hem spreken in onze gebeden. ......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - De hele bijbel – niet minder - Jan Kuiper
Het thema van het schriftgezang blijft de gesprekken bezig houden. Reformanda wekt de indruk dat het niet veilig is bij de ‘gewone’ vrijgemaakte kerken. De redenering in de laatste nummers is dan ongeveer dat ‘wij’ vinden dat er dingen in staan die vandaag niet gelden. En K. Schilder zou juist de nadruk leggen op de algemeen geldigheid van de bijbel. Elke keer dat deze zaak aan de orde gesteld wordt, ben ik geschokt. Het lukt mij niet om deze vragen naast me neer te leggen. De erkenning van het......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Kerkdienst vanuit de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt op Terschelling Via Radio 747 op zondag 27 augustus 2006, 17.02 uur
Op D.V. zondag 27 augustus a.s. wordt via de radio een kerkdienst uitgezonden op Terschelling van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. Voorganger ds. Johan van der Hoeven (predikant in Harlingen) p...
Search document Icon - lezen - Samenkomsten Ameland (GKV)
Laatste oproep voor het naseizoen om voorgangers (predikanten of preeklezers) voor de samenkomsten op de Zondagen, 3, 10, 17, 24 september en 1, 8, 15, 22, oktober 2006. Er is nog nagenoe...
Search document Icon - lezen -
Jubileum Groningen – Op 14 augustus was ds. J.T. Oldenhuis veertig jaar predikant. Standplaatsen: Onnen (1966), Brazilië, verbonden aan de gemeente Assen (1977), Groningen-Helpman (...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Appingedam
De Raad van de Gereformeerde Kerk te Westeremden, daartoe aangewezen door de laatstgehouden vergadering van de classis Appingedam, roept de kerken in de classis Appingedam op om te vergaderen op...
Search document Icon - lezen - Classis Groningen Oproep voor de vergadering van 12 oktober 2006
De raad van de Gereformeerde Kerk te Onnen, daartoe aangewezen door de classis op de vergadering van 29 juni j.l., nodigt de kerken van de classis Groningen uit voor de vergadering die op D.V....
Search document Icon - lezen - Classis Leeuwarden Oproep voor een vergadering.
Hierbij worden de kerken in het classicale ressort Leeuwarden opgeroepen voor een vergadering van de classis, te houden D.V. woensdag 20 september 2006, aanvang 20.00 uur, in het kerkgebou...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Bijzonder orgelconcert
Ommen- Op maandag 28 augustus zullen Euwe & Sybolt de Jong een vierhandig orgelconcert geven op het befaamde Edskes-orgel in “Het Baken “ Trompstraat 2 in Ommen. Is quatre-mains spelen b...
Search document Icon - lezen - Motortoertocht
Kornhorn - Op zaterdag 9 september hopen wij onze jaarlijkse Motortoertocht Kornhorn te houden. Dit jaar zal het de 5e keer zijn dat een tocht wordt georganiseerd. Start en finish zi...
Search document Icon - lezen - Samen als ouderen zingen!
Zuidhorn - Op D.V. donderdag 7 september a.s. starten de repetities weer van het Geref. Ouderenkoor te Zuidhorn. De repetities vinden plaats in één van de zalen van de Geref. Kerk (Vrijg.)...
Search document Icon - lezen - Studiedag voor blazers
Leek - zaterdag 23 september wordt er door Wind of praise, een studiedag voor blazers in de kerk gehouden. M.m.v. Geert Bruinsma, Jochem Hoekstra en Leen Verschoor. (inschrijving gesloten)...
Search document Icon - lezen -
Activiteitenagenda zaterdag 22 juli tot 26 augustus Uithuizen, Jacobikerk geopend voor bezichtiging, bespeling van het Arp Schnitgerorgel - 13.00-16.00 uur maandag 28 augustus Ommen, <...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Landelijke dag van verontrusting en bemoediging
Spakenburg - Op zaterdag 23 september 2006 wordt D.V. een Landelijke Dag van verontrusting en bemoediging gehouden. Het thema van deze dag is: ‘Blijf in de leer van Christus! (2 Joh:9) ’...
Search document Icon - lezen - Oproep- Oproep- Oproep- Oproep- Oproep!!!!!!!!!!!!!!
Ik ben Tjerk Geersing uit Hengelo en ik hoop in september aan de universiteit van Groningen met de studie farmacie te beginnen. Ik heb echter nog geen kamer kunnen vinden In de stad Groningen. U...
Search document Icon - lezen - Presentatie kerst DVD van Geke’s tiental
Urk - Geke’s Tiental o.l.v. Geke van der Sloot en met begeleiding van Benny Ludemann brengt binnenkort een kerst DVD uit. De opnamen zijn gemaakt op Urk en Schokland. Deze dvd met 24 kers...