UITGAVE Kerkbode


nummer

38

datum

14-OKT-2005THEMA
Het lezen van de Bijbel vlgnr 2

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for LeesroosterLeesrooster
Search document Icon - lezen - Bijbelleesrooster: bijbellezen in en door de gemeente
9 dag bijbeltekst inhoud Zaterdag 15 oktober Ex.24,1-11 Gezamenlijke verbondssluiting Zondag 16 oktober Ezra 10,1-9 Brede doorwerking van het Woord Maandag 17 oktober Ps.18,19-...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Christelijk kinderboek. Prima, maar het moet er niet te dik bovenop liggen! - Lucy Doorn
Vorige week besteedden we aandacht aan het thema van de kinderboekenweek. Over dat thema “De toveracademie” is intussen al veel gepraat en geschreven met name over de vraag of je onze kinderen al die boeken over magie wel kunt laten lezen. Deze week gaan we in op de vraag hoe christelijke boekhandelaren daar over denken. Wat leggen zij wel en wat niet op de planken en waarom maken zij die keuze. En hoe zit het met gereformeerde basisscholen? Op welke gronden kiezen zij de boeken die in de school......
Search document Icon - lezen - Het bidden van moslims - Herman Takken
Een van de dingen die mij steeds weer treft is het bidden van moslims. Er is een duidelijk voorschrift in de koran om te bidden, met regelmaat en eerbied. De wijze waarop gebeden wordt, brengt die eerbied tot uitdrukking. Bidden staat zo centraal in de islam, dat gesteld kan worden dat een moslim die niet bidt, geen moslim is. Indrukwekkend zijn de beelden van moslims die massaal schouder aan schouder de gebeden verrichten, zich buigend naar de Ka’bah in Mekka, zich neerwerpend met het gezicht t......
Search document IconText Icon - lezen - II Nieuw leven & een oude bijbel - Sieds de Jong
Inleiding Vorige week hoorden we dat om je leven als christen vorm te geven luisteren naar wat God in de Tien Geboden zegt een belangrijk iets is. Maar voor nieuwtestamentische christenen is er meer. Zij willen Christus navolgen. Dat vraagt meer van mensen om tot verantwoorde keuzes te komen. Daarom is het - volgens drs. De Bruijne - belangrijk om keuzes niet alleen te hoeven maken, maar samen. In het midden van de gemeente gezamenlijk tot een christelijk verantwoorde levensstijl te komen. Daar......
Search document Icon - lezen - Nieuw leven en een oude bijbel. Reactie 1 op de inzet van drs. A.l.Th. de Bruijne - Jan Willem Roosenbrand
Met veel plezier heb ik de samenvatting van de inbreng van de Bruijne gelezen. Zoals altijd stimuleert hij me bijzonder. In de grote lijn volg ik hem graag. Ook ik meen dat er alleen toekomst is voor de kerk als we gaan leven en denken vanuit de levende verbondenheid van Christus met zijn gemeente. Ik zie ervan af aan te halen wat ik allemaal mooi en treffend vind. Eigenlijk zijn hele verhaal! De inleiding van Sieds de Jong zette me eerst op het verkeerde been. Ik dacht aanvankelijk: o nee, niet......
Search document Icon - lezen - Tot slot een woord en een lied - L.E. Leeftink
De Generale Synode van Amersfoort-Centrum 2005 is voorbij. Afgelopen vrijdagavond werd de slotzitting gehouden. Er werden toespraken gehouden door de preses, ds. P. Niemeijer, door de assessor, d...
Search document Icon - lezen -
Literatuur A. ‘Gereformeerd en modern: ontmoeting en confrontatie’. De Reformatie jrg. 66 (1991), nrs.45, 46 en 48. B. ‘1944 en dan…’ In: ’10 maal over 50 jaar’ - G.Harinck, M.te V...
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Generaties - Jan Kuiper
Ooit heb ik mij voorgenomen te preken over Prediker 7:9 : Wees niet te spoedig geërgerd in uw geest, want ergernis huist in de boezem der dwazen. Ik wilde dat doen zodra ik een maand lang mij niet ergerde aan ergernis van anderen. Mijn ergernis is immers geen boodschap voor weer anderen. Dat is niet gelukt. Nu de Nieuwe Bijbelvertaling steeds meer gebruikt wordt, zal dat ook niet meer lukken. De tekst is daar anders vertaald: Heb een lange adem en beheers je rusteloosheid, want rusteloosheid hee......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Aangenomen naar: Delft –A.S. van der Lugt te Rotterdam-Stad (werk onder minderheden). Harlingen – J.G. van der Hoeven te Groningen. Bedankt voor Ten Boer-Zuid –...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Grootegast
DE VOORLOPIGE AGENDA VAN DE VERGADERING OP 3 NOVEMBER 2005 IN DE GEREFORMEERDE KERK TE KORNHORN. AANVANG: 19.30 UUR. ......
Search document Icon - lezen - Drentse Zendingsdeputaten
In haar vergadering van vrijdag 23 september 2005 hebben de Drentse Zendingsdeputaten een groot aantal zaken behandeld. Hieronder volgt een kort verslag en wij hopen en bidden dat u het gelezene...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Gezocht
Concentio Uithuizen zoekt: enthousiaste zangers om samen met ons het paasoratorium “Het Lam dat ons doet leven” uit te voeren. Op maandagavond repeteren wij. Voor informatie kunt u belle...
Search document Icon - lezen - Gospelkoor Amfora
Ureterp – Het gospelkoor Amfora bestaat 20 jaar! Afgelopen voorjaar vierden we dit in de Lawei te Drachten. Daar zijn overweldigende reactie`s op gekomen, daarom gaan we nu de uitd...
Search document Icon - lezen - Jubileumconcert
Drogeham – Op zaterdag 22 oktober geeft geref.gem.koor “Tida Kira” o.l.v. Leen Verschoor een jubileumconcert. Medewerking zal verleend worden door Chr. Brassband “Da Capo” o.l.v...
Search document Icon - lezen - Koffieochtend
Schildwolde - Op donderdag 3 november a.s. D.V.is er een koffieochtend, in De Kandelaar, achter de Geref. Kerk (Vrijgemaakt), Hoofdweg 32. De koffieochtend is van 09:15 uur tot 11...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert door Minne Veldman
Hoogeveen - Op zaterdag15 oktober om 20.00 uur geeft Minne Veldman een orgelconcert op het prachtige Steendam orgel in de Geref Kerk "De Opgang" aan de Alteveerstraat. Minne Veldma...
Search document Icon - lezen - Samenzang
Bedum - Op DV zondagavond 16 oktober a.s. organiseert Komook weer een samenzang in de Goede Herderkerk te Bedum onder leiding van Geert van der Laan.. Kornelis Berghuis bespeel...
Search document Icon - lezen - SING-IN
Grootegast - Op D.V. zondag 23 oktober 2005 om 19.00 uur willen wij een sing-in houden in de “De Morgenster” Weegbree 9. Ons thema is “Wonderlijk” dit thema komt van de christeli...
Search document Icon - lezen - Voorlichtingsdag 2005
Kampen - De jaarlijkse voorlichtingsdag van de Theologische Universiteit te Kampen wordt D.V. gehouden op dinsdag 1 november a.s. in het gebouw van de uni­versiteit, Broe­derweg 15 t...
Search document Icon - lezen -
Schildwolde - Noteert u alvast het volgende in uw agenda? Donderdag 3 november a.s. koffieochtend in De Kandelaar, Hoofdweg 32 te Schildwolde. Binnenkort leest u meer informatie hie...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Dovencommissie GK Groningen-Oost zoekt nieuwe secretaris (m/v)
De Dovencommissie, onder verantwoordelijkheid van de Gereformeerde Kerk van Groningen-Oost, zet zich in voor de dove en slechthorende gemeenteleden in de noordelijke provincies. De commissie steu...
Search document Icon - lezen - Gospelkoor Sparks of Joy
Uithuizermeeden – In verband met de verhuizing van de huidige pianist zoeken we een all-round pianist. Ons koor is een 4-stemmig koor en wordt tijdens concerten e.d. begeleid door e...
Search document Icon - lezen - Studiedag rechtspositie predikanten
Groningen - In het kader van de bijzondere leerstoel Religie en recht zullen een aantal studiedagen worden georganiseerd over actuele thema’s op het snijvlak van religie en recht. In dat...