UITGAVE Kerkbode


nummer

1

datum

11-JAN-2013THEMA
Luisteren en lezen vlgnr 1

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen - 2013
2013. Een nieuw jaar ligt voor ons. Allereerst mag ik u namens de redactie een gezegend nieuw jaar toewensen. De jaren worden geteld naar de geboorte van Jezus, en die geboorte hebben we net daarvoor samen herdacht. Elkaar het beste toewensen krijgt vanuit die combinatie een prachtig perspectief. De kernredactie wil graag van de gelegenheid gebruik maken om u een paar dingen voor te leggen.......
Hide details for BoekbesprekingBoekbespreking
Search document Icon - lezen - Het boek van de natuur
@t We kennen God door twee middelen: door de Schepping en door Zijn Woord. De kerk belijdt het eerste in de Nederlandse Geloofsbelijdenis als volgt: Wij kennen Hem door twee middelen. Ten eerste door...
Search document Icon - lezen - Twee boeken over pittige stof
Open en kwetsbaar Het eerste met de titel 'Open en kwetsbaar’ is de schriftelijke neerslag van een christelijk debat over homoseksualiteit dat plaatsvond op 20 januari 2012 in Kampen. De bijdrag...
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Het geloof voorbij
In 2012 kreeg Nederland een nieuw kabinet. Volgens het gezegde krijgt ieder land de regering die het verdient. Binnen de kortste keren was de klus van de kabinetsformatie geklaard. Het bijzondere is wel dat het om een VVD-PvdA-kabinet gaat. Van de confessionele partijen doet niemand mee.......
Hide details for KerkgeschiedenisKerkgeschiedenis
Banned IconJonge christenvrouwen gemarteld en gedood
Nieuwe serie: Vrouwen in kerk en christenheid In het nieuwe jaar beginnen we in de rubriek kerkgeschiedenis een nieuwe serie die helemaal gericht is op de plaats van vrouwen in kerk en christenheid. Het plan ligt er om in chronologische volgorde een flink aantal vrouwen te portretteren die een bijzondere plaats hebben ingenomen in de christelijke gemeenschap. Dat heeft – het wordt bij voorbaat gezegd – niets te maken met het feminisme dat beweert dat vrouwen altijd een achterstand kennen tegeno......
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document Icon - lezen - Isaļ verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria, Matteüs 1 : 6
Grote namen Wat waren die Joden trots op hun afkomst. Kinderen van Abraham. David de grote koning. En wat te denken van Salomo? Ja, de Joden stammen af van edelen. Aartsvaders en koningen. Abraha...
Hide details for Nieuws uit de RegioNieuws uit de Regio
Search document Icon - lezen - Kerk helpt school
In de kerkbode van 21 december 2012 kon u lezen over de renovatie van het kerkplein van de Refajahkerk in Groningen-Zuid. Mevrouw Marja Noorman, directeur van De Steiger, een school voor (V)SO la...
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document Icon - lezen - De Bijbel als literatuur, een zoektocht
Voor veel mensen in de wereld om ons heen is de Bijbel niet veel meer dan een boek. De Bijbel wordt gelezen als literatuur, een klassieker weliswaar.......
Search document Icon - lezen - Preek, aandacht voor de tekst
Hoeveel preken heb jij tijdens je leven al gehoord? Hoeveel preken worden er alleen al in de Gereformeerde Kerken per week gemaakt? ......