UITGAVE Kerkbode


nummer

14

datum

4-APR-2003THEMA
Geloof en Psychologie vlgnr 1

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document IconText Icon - lezen - Thema: Geloof en Psychologie
Het thema van de kerkbode voor de maand april is geloof en psychologie. Als het gaat om deze twee – geloof en psychologie - zijn er vele vragen te stellen. In hoeverre wordt het geloofsleven van iemand be´nvloed door diens psyche? In welke mate moet je daar bv. als kerkenraad rekening mee houden? Hoe is de verhouding tussen (psychische) ziekte en zonde? Reden genoeg voor de Kerkbode om er een thema aan te wijden.......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Banned IconText IconAmbtsdrager Ziekte Zonde Hulpverlener
Inleiding Als het gaat om het verklaren en behandelen van psychische en psychosociale problemen die zich in het leven van mensen kunnen voordoen, zijn er globaal drie modellen te onderscheiden.......
Banned IconText IconInterview met Prof. Mr. Drs. W. Nieboer
Mensbeeld 1) U schetst de keuze tussen een medisch en een ethisch model als een onvruchtbaar dilemma waarin u zich niet wilt laten vangen. Toch maakt u in uw artikel de indruk erg veel nadruk op het medisch model te leggen. Ik denk bijv. aan het erop wijzen dat in toenemende mate allerlei psychische stoornissen door medicijnen be´nvloed worden en de verwachting dat in de toekomst de (mede-)veroorzakende rol van de hersenen in relatie tot psychische problemen een groter accent krijgen. Blijft d......
Hide details for PersschouwPersschouw
Banned IconSabbat en Zondag
We praten weer heel wat af met elkaar over de dag van de Here. Over zondagsrust en zondagse erediensten. Daar is op zich natuurlijk niks mis mee. Toch heeft de discussie over de zondag het gevaar in zich dat we die ene dag isoleren van de andere dagen in de week. Terwijl de Bijbel ons juist wil leren dat elke dag dag van de Here is. En hoe belangrijk de zondagse eredienst ook is, we mogen niet vergeten dat het iedere dag, heel ons leven, eredienst voor God is. Ds. P. Niemeijer schrijft daar in h......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Irak: waar is ons gebed op gericht?
Met afschuw denken we terug aan de eerste wereldoorlog, waarbij een schrijnende tweedeling in het gebed naar voren kwam: even overtuigd als de Duitsers baden de toenmalig geallieerden voor de ov...
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste erediensten
Hoogeveen - Zondag 6 april wordt er in de gereformeerde kerk vrijgemaakt een aangepaste dienst met gehouden voor mensen met een verstandelijke handicap of belemmering. De dienst begint om 14.30...
Search document Icon - lezen - kerknieuws
Adreswijziging: Gees - nieuw adres van de scriba: H. Wolting, Tilweg 26, 7863 TK Gees. Beroepen: Anna Pauwlowna - H.J.J. Pomp te Vrouwenpolder. Harkstede - J. Werkman te Hattem-Noord (mission...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Banned IconNotulen provinciale vergadering van de lokale werkgroepen kerkelijk asielwerk in Groningen
Particuliere synode......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Banned Icon15-jarig jubileum Kinderkoor Jong Leven!
Grootegast - Op D.V. 4 april geeft het kinderkoor Jong Leven een jubileumconcert! Een prachtig programma bestaande uit bijna 20 liederen. Grote afwisseling en indrukwekkende show gegarandeerd. D...
Banned IconBachcantate in “De Rank” te Zuidhorn
Zuidhorn - Op zaterdag 5 april zal er in de Gereformeerde Kerk “De Rank” te Zuidhorn (Westergast 8) een concert worden gegeven met koor- en orgelmuziek uit de barok. Onder andere zal cantate...
Banned IconConcert van 4 koren
Loppersum - Op 5 april zullen 4 koren een uitvoering geven, in de oude Hervormde Petrus en Pauluskerk. Ook zal hierbij veel samenzang zijn. De deelnemende koren zijn: Ankerkoor Zuidwolde ...
Banned IconKoffieochtend
Schildwolde - Dinsdag 8 april a.s. KOFFIEOCHTEND in ’t Schienvat achter de Geref. Kerk vrijg., Hoofdweg 32 te Schildwolde. Boekentafel en crŔche aanwezig . Onderwerp: “Omgaan met verdriet”...
Banned IconOrgelconcert Piet Wiersma in de Ontmoetingskerk
Zuidlaren – Op zaterdag 5 april a.s., 20.00 uur, zal de organist Piet Wiersma zijn jaarlijks concert geven op het orgel, van de Ontmoetingskerk te Zuidlaren (terrein Psychiatrisch Ziekenhui...
Banned IconVoorjaarsbijeenkomst
Drachten – Kom allemaal op dinsdagmorgen 8 april 2003 naar: De Hoeksteen, Leidijk/Middelwijk in Drachten. Spreker is ds. Gert Hutten over: Ieder huisje heeft zijn Kruisje… was het maar...
Banned IconZingen in de Lijdenstijd
Damwoude - de tijd naar Pasen toe noemen we in de bredere christelijke traditie wel de lijdenstijd of de 40-dagen tijd. Het is een jaarlijks terugkerende periode in ons leven van bezinning en ve...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Banned IconKerkdienst Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Zwolle-Centrum via de radio 1e Paasdag 20 april
Een ander leven beginnen door Jezus’ opstanding Hierover gaat op 20 april, 1e Paasdag de kerkdienst van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Zwolle-Centrum. Voorganger ds. B. Luiten zal preken over een nieuwe kijk op het leven na Jezus’ opstanding. De samenzang tijdens de dienst wordt begeleid door Mirjam Altena – Hoekzema op dwarsfluit en Herman Weelink op orgel. Zendtijd voor Kerken zendt de dienst om 17.02 uur uit via 747 AM. Na afloop van de uitzending kunt u per telefoon napraten met led......
Banned IconTWR start radioprogramma’s voor christenen Irak
Ruim voor het uitbreken van de tweede Golfoorlog op 20 maart had de Arabische afdeling van radiozendingsorganisatie Trans World Radio reeds speciale radiouitzendingen klaarliggen voor de christen...
Banned IconVoor u aan het werk: De EmmaŘscursus
Discipelschap: oefenen met elkaar Vreemd eigenlijk. Binnen de vrijgemaakte kerken doet 60% van de vrouwen niet aan persoonlijke of gezamenlijke bijbelstudie. Hetzelfde geldt voor 70% van...
Banned IconVoorgangersdag 12 mei 2003 te Amersfoort
Georganiseerd door de Arabische Wereld Zending, Evangelie & Moslims en Gave......