UITGAVE Kerkbode


nummer

13

datum

28-JUN-2014THEMA
Kiezen vlgnr 13

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - De elfde preek
Het is een verhaal uit de familie van mijn vrouw. Iemand overweegt thuis te blijven uit de kerk omdat de preken langs hem heen glijden, maar hij krijgt de tip om door te gaan: wacht op de elfde preek, die je raakt.......
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document Icon - lezen - Kiezen
Maar Ruth antwoordde: ‘Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ook ik sterven, en daar zal ik begraven worden. De HEER is mijn getuige: alleen de dood zal mij van u scheiden!’ Ruth 1, 16-17.......
Hide details for Overig freelanceOverig freelance
Search document Icon - lezen - Lintje voor Bedumer Henk van der Velde
Het kwam voor Henk (70) als een volslagen verrassing. Als voorzitter van het herdenkingscomité is de gang naar het gemeentehuis als voorbereiding op de 4 mei herdenking niets bijzonders.......
Search document Icon - lezen - Samen Werken Aan Werk
Kortgeleden hebben deelnemers aan het netwerk 'Samen Werken Aan Werk' een ontbijt georganiseerd om een match te bewerkstellingen van werkzoekenden met jobmaten, Jobmaten zijn werkgevers, managers en predikanten die hun netwerk en tijd beschikbaar stellen ten dienste van werkzoekenden. Bv bij een CV update, solicitatiegesprek, de mogelijkheid om een bedrijf op te starten, financiële hulp, helpen aan een stageplek, in eigen netwerk kijken of er een vacature is, een baan. Het was mooi dat er ook jo......
Search document Icon - lezen - Vrouwen achter de synode
Hoewel de synode een mannenbolwerk is, zijn er een aantal vrouwen, die met hun ondersteuning, onze broers in het geloof, terzijde staan. Eén van die vrouwen is Lydia Postma-Douma.......
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document Icon - lezen - Vrijheid, blijheid
Van keuzevrijheid word je blij. Onderzoek op de werkvloer laat het zien: werknemers die invloed hebben op hun eigen agenda en op hun werkomgeving, zijn gelukkiger (en productiever!) dan personeel dat die speelruimte niet heeft.......
Hide details for Van de synodeVan de synode
Search document Icon - lezen - Generale Synode en Besluiten M/V
Het deputaatschap M/V in de kerk is op de synode in Ede geweest. Dit geldt ook voor het deputaatschap kerkelijke eenheid (DKE). Verbindende schakel tussen beide was dat DKE ook over de positie M/V in de kerk iets te zeggen had. Immers, wie aanstuurt op eenheid met de NGK moet iets zeggen over de situatie dat binnen die kerk vrouwen al jarenlang in het ambt van predikant een ouderling kunnen dienen. In dit artikel wil ik aandacht vragen voor: besluiten van de synode; reacties in de pers; hoe verd......