UITGAVE Kerkbode


nummer

31

datum

20-AUG-2004
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - De kerkelijke discussie rond echtscheiding 2 Nieuwe toewijding - A.L.Th. de Bruijne
Stijl van Christus De toenemende problematiek van echtscheiding in onze kerken keer je niet met stevige woorden en duidelijke afspraken alleen. Als wij met de critici de oplossing zoeken...
Search document IconText Icon - lezen - Artikel: De kunstenaar spiegelt, de prediker grijpt in - Frits Geerds
In de maand juni stond het ambt van predikant centraal. Ook werd een aantal studenten genterviewd. Daarnaast was het de bedoeling een aantal afgestudeerden een artikel te laten schrijven naar aanleiding van hun afstudeerscriptie onder redactie van ds. E.J. van den Bos te Bergum. En van die artikelen heeft er al in gestaan: het artikel van Bastiaan van der Wal. Het tweede artikel kon niet eerder geplaatst worden. Daarom bij dezen alsnog het artikel van de hand van Frits Geerds. ......
Search document Icon - lezen - De kerkelijke discussie rond echtscheiding 1 Oud en Nieuw - A.L.Th. de Bruijne
Voorwoord redactie Over het rapport Echtscheiding is inmiddels veel geschreven. Het is ook een belangrijk onderwerp voor een brede kerkelijke bezinning; de synode heeft hier ook toe opgeroepen. In de Kerkbode zijn over dit onderwerp eerder artikelen geplaatst door ds. Pathuis en ds. Voorberg (maart 2004). Ds A.L.Th. de Bruyne, lid van het deputaatschap 'Huwelijk en Echtscheiding' heeft in de Reformatie en viertal artikelen gepubliceerd waarin hij een aantal zaken verheldert en o.a. ook reageer......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Barre tijden - J.P. van der Wal
In deze persschouw een vleugje filosofie en wat dat te maken heeft met de praktijk van je leven als christen. Het is een artikel geschreven door R. Cupido dat te lezen was in het blad 'Confessioneel' van 15 juli jl.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Mededeling voor preekvoorzien(st)ers
Provincie Friesland Het aantal predikanten in Friesland is in de loop van het afgelopen seizoen sterk gedaald. Als aanwezigen op de gehouden 'ruilbeurs' hebben we afgesproken dat we bij e...
Search document Icon - lezen -
Oefen-leerdienst classis Warffum Baflo - Hoewel de zondagmiddagdienst vanouds bedoeld is als leerdienst, heeft deze tegenwoordig in de meeste kerken deze dienst ongeveer eenzelfde...
Search document Icon - lezen -
bevestiging en intrede ( verbeterd bericht) Middelstum - Ds.W.L.de Graaff neemt zondag 22 augustus 2004 afscheid van de gemeente in Drogeham in verband met vertrek naar de kerk te Middel...
Search document Icon - lezen -
Aangepaste kerkdienst voor mensen met een verstandelijke handicap Kerk Gereformeerde Kerk vrijg. Adres Voorweg 19, Damwoude...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Kort verslag particuliere synode
In het kort verslag van de PS Groningen van 9 juni 2004 betreffende de behandeling van ingekomen stukken en rapporten is door een misverstand gedeeltelijk een verkeerde tekst aangeleverd. Hieronder volgt de juiste tekst:......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Appingedam
Westeremden - De Raad van de Gereformeerde Kerk te Westeremden, daartoe aangewezen door de laatstgehouden vergadering van de classis Appingedam, roept de kerken in de classis Appingedam op o...
Search document Icon - lezen - Oproep classis Leeuwarden
Sneek - Hierbij worden de kerken in het classicale ressort Leeuwarden opgeroepen voor een vergadering van de classis, te houden D.V. woensdag 15 september a.s., aanvang 20.00 uur, in he...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Uitnodiging Gereformeerd Ouderenkoor Zuidhorn
Zuidhorn - Op D.V. donderdag 26 augustus a.s. beginnen de repetities weer van het Geref. Ouderenkoor te Zuidhorn. De repetities vinden plaats in n van de zalen van de Geref. Kerk (Vrij...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert Grote of Petruskerk te Leens (Gr.)
Leens - PIETER PILON geeft op zaterdag 21augustus een orgelconcert in de Grote of Petruskerk te Leens. Het orgel van Leens is in 1734 gebouwd door de bekende orgelbouwer Hinsz. H...
Search document Icon - lezen - Rommelmarkt
Ten Post - Op D.V .4 september 2004 wordt van 9.00 tot 12.00 uur in de gereformeerde Kerk van Ten Post een rommelmarkt gehouden. Vanaf 10.00 uur worden waardevolle voorwerpen bij opb...
Search document Icon - lezen - Samen zingen met Gospelkoor Reflection
Assen - Als de Here het wil gaan we zondag 5 september weer samen zingen. Nu met Gospelkoor Reflection . De teksten van de liederen worden ook deze keer weer voor in de kerk...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Alumnidag Theologische Universiteit Kampen
Kampen - Op 15 september 2004 belegt de Theologische Universiteit Kampen (Broederweg) haar eerste Alumnidag. In het kader van de verbetering van de kwaliteit van de opleiding wil de Univers...
Search document Icon - lezen - Kerkdienst Nederlands Gereformeerde Kerk te Apeldoorn via de radio
Op 22 augustus wordt via de radio een kerkdienst uitgezonden van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Apeldoorn. Voorganger ds. J.J. Arnold preekt n.a.v. Prediker 3: 1-15 over het thema ‘Uitblaze...
Search document Icon - lezen - Kerkdienst Gereformeerde Kerk vrijgemaakt van Buitenpost op TV, 22 augustus 2004
Op zondag 22 augustus wordt via de tv een herhaling van een kerkdienst uitgezonden van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Buitenpost. Het thema van de dienst is: Doodgaan… en dan?......