UITGAVE Kerkbode


nummer

31

datum

29-AUG-2003THEMA
Werk aan de kerk vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen - Rectificatie
In de vorige kerkbode (15 augustus jl.) stond een artikel van Ria Boven-van Diggelen met de titel ‘Koffie, thee en Levend Water’. Helaas is daarbij een stukje tekst weggevallen. Onderstaand daarom opnieuw het intro en het begin (cursief: de weggevallen tekst) van dit artikel.......
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document IconText Icon - lezen - Spoorwijzer
Wie kan ons als een reisgids leiden om in het juiste spoor te rijden, waar vinden we de wijzer staan om naar Jeruzalem te gaan: de stad met Vader op de troon, de poort geopend door de Zoon? B...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Als de kerk is ingestort… Een blik op Luthers streven naar verantwoorde kerkopbouw (6)
Reacties op Luthers preken: opluchting – ook afkeer Voor veel gelovigen in (en buiten) Wittenberg is het een grote opluchting dat Luther naar hun idee ‘de touwtjes’ weer in handen heeft. M...
Search document Icon - lezen - Douwe Egberts en de kerk
Een van huis uit Nederlands bedrijf in koffie is Douwe Egberts ( DE). Het klinkt ook zo oer Nederlands: Douwe. Maar het bedrijf is wel in Amerikaanse handen. De bedrijfsvoering is ook op Amerikaanse leest geschoeid. En die verandering hebben de mensen van DE gemerkt. Men brandde koffie en daar verdiende men zijn geld mee. En men deed er jaarlijks verslag van. Een simpele formule. Maar als men op die manier was doorgegaan was er vandaag geen DE meer geweest. Het gaat vandaag dan ook anders. En da......
Search document Icon - lezen - Je moet niet schrikken van vragen Ds. T.S. Huttenga wordt studentenpastor
Twee jaar geleden werd voor het eerst door Groot-Groningen (de kerken van stad en ommeland) nagedacht over de aanstelling van een studentenpastor. Vorig jaar lag er een voorstel bij de classis om het pastoraat concreet in te vullen. Nu kunnen we u meedelen dat in de persoon van ds. Huttenga voor de duur van twee jaar een studentenpredikant is gevonden. Door zijn aanstelling wordt in Groningen-West tegelijkertijd het probleem van een overtallige predikant opgelost. We vroegen ds. Huttenga hoe hij......
Search document Icon - lezen - Jong maar wakker
J. Wiskerke-van Dooren ISBN 90-5046-054-2 Uitgeverij Woord en Wereld, cahier nr. 57, 2e druk Prijs: voor abonnees € 6,65 niet-abonnees € 8,20 (porto € 1,50) Distributie Scholma Druk, tel. 050-3013636 www.woordenwereld.nl......
Search document IconText Icon - lezen - Wie doet wat in het pastoraat? Over visie en communicatie
Ik schrijf dit artikel als het opnieuw prachtig zomerweer is. Sommigen ook iets te warm, denk ik. We worden dit jaar tot nu toe overladen met zonuren. En dat heeft wel iets te maken met het onderwerp van dit artikel. Als de zon echt begint te schijnen en zomerse temperaturen voelbaar zijn, stopt de kerk er mee. Plotseling is de fut er uit. Ook bij degenen die de rest van het jaar tegen anderen in de kerk zeggen, dat ze wel wat actiever mogen zijn. Het lukt niet meer en je voelt je bijna schuldig......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Christelijk leven in de westerse cultuur
In de kerkbode van 18 juli j.l. gaf ik via het kerkblad voor het midden en zuiden van het land een artikel door van Frits Bloemendaal in HP/de Tijd. Misschien dat u het nog ergens hebt. Het leek me aardig om als vervolg daarop de reactie van Mw.E. Nieland-van Veen op het artikel van Bloemendaal in hetzelfde kerkblad in onze kerkbode door te geven.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Dorst
De langzamerhand voorbije zomer was een opvallende. Misschien zijn er wel records gebroken wat betreft de temperatuur. In ieder geval is er in geen jaren zo weinig regen gevallen in deze maanden. Het land heeft dorst. Bomen laten hun blad vallen; grasland wordt langzamerhand bruin. Van groei is geen sprake meer. Uit de kringen van de landbouw klinken dan ook zorgelijke geluiden. In andere streken van Europa is de situatie nog erger. Grote delen van de oogst zijn daar mislukt. Rivieren staan laag......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Berichten voor preekvoorzieners, preekvoorziening 2004
Fryslân Op onze ‘preekruilbeurs’ hebben we als predikanten uit voornamelijk Fryslân afgesproken dat wij vanaf maandag 1 september om 09.00 uur preekverzoeken in overweging nemen (voo...
Banned IconBevestiging en intrede ds J.Werkman. in de gemeenten van Harkstede en Zuidwolde (gr)
Op zondag 7 september a.s zal ds J.Werkman in de morgendienst van half10 bevestigd worden door ds M.A van Leeuwen uit Rotterdam en in dezelfde dienst...
Search document Icon - lezen -
Dominees, De gemeente van Oosterwolde biedt u en uw gezin een royaal vakantiehuis aan dicht bij het drents-friesche woud en het fochtelooerveen. Als u in 2004 gratis een langweekend weg wil...
Banned Icon
......
Search document Icon - lezen -
Bevestiging en intrede ds J.Werkman. in de gemeenten van Harkstede en Zuidwolde(Gr) Op zondag 7 september a.s zal ds J.Werkman in de morgendienst van 9.30 uur bevestigd worden door ds M....
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Banned IconClassis Warffum
Voorlopige agenda van de op 8 september 2003 te Uithuizen te houden vergadering van de classis Warffum, aanvang 19.00 uur 1. Opening door de samenroepende kerk van Uithuizen 2. Onderzoek va...
Banned IconClassisvergaderingl
Classis Stadskanaal - namens de roepende kerk van Hoogezand Sappemeer hoopt de classis Stadskanaal D.V. op donderdag 4 september 2003 te vergaderen in de Gereformeerde Kerk te Hoogezand...
Banned IconKort verslag van de vergadering van de classis Appingedam, gehouden op 5 juni 2003 in Harkstede.
Nadat de vergadering op christelijke wijze is geopend namens de samenroepende kerk te Harkstede worden alle aanwezigen welkom geheten en neemt het moderamen zitting. Ds K.A. van der Meer is prese...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Bolsward/Farmsum - Organist SANDER VAN MARION ‘speelt en improviseert’ IN HET NOORDEN: BOLSWARD ( 13 september) en FARMSUM (4 oktober):
Op veler verzoek zal de bekende Scheveningse organist SANDER VAN MARION met orgelwerken en improvisaties te beluisteren zijn op Monumentendag 13 september a.s. op het net gerestaureerde m...
Search document Icon - lezen - Concert Elly en Rikkert op uitnodiging van ‘Dit Koningskind’
Zuidhorn - Zaterdag 6 september komt het duo Ellly en Rikkert naar Zuidhorn. Het duo zingt evangelische liedjes en is vooral bij de jongeren al jaren populair. Elly en Rikkert zullen samen...
Search document Icon - lezen - Gebedsbijeenkomst
Amersfoort -op 6 september 2003 wordt de jaarlijkse gebedsbijeenkomst voor eenheid onder christenen gehouden, een initiatief van het Gereformeerd Appèl. De gebedsbijeenkomst vindt plaats i...
Search document Icon - lezen - Gereformeerd Appèl
De jaarlijkse gebedsbijeenkomst voor eenheid onder christenen, een initiatief van het Gereformeerd Appèl, zal op D.V. zaterdag 6 september 2003 in Amersfoort gehouden worden. Centraal staat het gebed voor eenheid en geloofsherkenning tussen de drie kleine gereformeerde kerken. De gebedsbijeenkomst vindt plaats in kerkgebouw De Lichtkring, Laan naar Emiclaer 1 te Amersfoort. De avond begint om 18.30 uur met een sing-in onder leiding van. Peter Sneep. De gebedsbijeenkomst zelf begint om 19.30 uur......
Search document Icon - lezen - Kerkdienst Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt van Buitenpost op TV, 7 september 2003
Op zondag 7 september wordt via de tv een kerkdienst uitgezonden van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Buitenpost. Het thema van de dienst is: Doodgaan… en dan? De gemeenteleden beelden in dialogen een Bijbelgedeelte uit, dat een verhaal vertelt van iemand die in de hemel komt. Voorganger ds. Siets de Jong houdt hier een preek over. In de dienst is ook samenzang te horen met begeleiding van de muziekgroep van de gemeente. Gerdien Leguijt zingt het bekende ‘Amazing Grace’.......
Search document Icon - lezen - Nazomerconcert
Uithuizermeeden – concert Gereformeerd Mannenkoor Noord-Drenthe op 27 september a.s. Weet u het nog! 10 mei j.l., Vrijheidsconcert in de Jozefkerk in Assen! Een afgeladen volle zaal. Raze...
Search document Icon - lezen - Opening nieuw gebouw GOC
Uithuizermeeden – U wordt door het GOC van harte uitgenodigd om de opening van het nieuwe gebouw bij te wonen op D.V. vrijdag 5 september 2003. Vanaf 19.00 tot 20.45 uur kunt u het gebouw...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert Arp Schnitgerorgel
Uithuizen - De Stichting Arp Schnitgerorgel organiseert op zaterdag 30 augustus in de hervormde Jacobikerk te Uithuizen een orgelconcert, aanvang 20.00 uur. Organist: Pieter Dirk...
Search document Icon - lezen - Projectkoor Vocalis o.l.v. Nellie Bolhuis start nieuw project!
Heb je ook zin om mee te zingen in ons nieuwe project? We hopen in het voorjaar het Paasoratorium "Het Lam dat ons doet leven" met liedteksten van Ria Borkent en muziek van Dirk Zwart uit te gaan...
Search document Icon - lezen - Samen zingen met……The Rock.
Het nieuwe vergaderseizoen van de jeugdverenigingen in Assen-Zuid begint D.V. op zondag 31 augustus. Deze dag is het thema: "Verwarring als uitdaging".......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Banned IconRegionale ontmoetingen voor ambtsdragers CGK en GKV
(Persbericht) Deputaten voor kerkelijke eenheid van de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) bereiden een reeks regionale ontmoetingen voor, bedoeld voor vert...