UITGAVE Kerkbode


nummer

13

datum

26-MRT-2004THEMA
Bijzondere ambten en functies vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - De Rust die God geeft! - Jetze Muurling
Wat voor rust is dit? Over welke verkwikking gaat het in psalm 23? Emotionele rust? Blijde gelukzaligheid? Geen stress of burnout? Wat bedenken wij bij het woordje rust?......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Buiten het boekje - Ria Boven-van Diggelen
Auteur: Adrian Verbree......
Search document Icon - lezen - De pastoraal werker in de gemeente - Jetze Muurling
Daartoe uitgenodigd ga ik graag in op het verzoek om wat te vertellen over mijn werk als pastoraal werker. Ik ben verbonden aan de Gereformeerde Kerk van Groningen-Zuid middels een benoeming van 22 uur (60% baan) met het ‘intensief pastoraat’ als specifieke opdracht. Voor de duidelijkheid, ik ben geen ambtsdrager, maar ik ben in deze functie tijdens een kerkdienst ‘bevestigd’!......
Search document Icon - lezen - Echtscheiding en hertrouwen -P.L. Voorberg / H. Pathuis
Deputaten “huwelijk en echtscheiding” deden een belangrijk rapport het licht zien onder de titel “Echtscheiding en hertrouwen?” met als ondertitel: “Aanzet tot een nieuwe benadering v...
Search document Icon - lezen - Floors gouden vingers - Ria Boven-van Diggelen
Auteur: Adrian Verbree......
Search document Icon - lezen - Is dit toch gebeurd... - R.Heida
Het aantal huwelijken is in 2003 weer afgenomen. Dat berichtte ons dagblad. Drie procent minder werden er gesloten het vorig jaar. Hoeveel er tegelijk ontbonden zijn, stond er niet bij. Ik vrees, dat die lijn niet de andere kant om gebogen is, sinds de mogelijkheid van flitsscheidingen zelfs geopend werd. Er zijn heel wat factoren in onze tegenwoordige maatschappij, die er aan meehelpen, dat levenslange trouw door velen niet opgebracht wordt. We denken in het algemeen aan de sterke neiging om al......
Search document Icon - lezen - Predikant voor een groep - Ton Huttenga
Ruim een half jaar ben ik nu de dominee van de vrijgemaakt-gereformeerde studenten in de stad Groningen. Dat is een bijzonder verschijnsel. Over het algemeen is een predikant er voor alle kerkleden, of zij nu werken of studeren, getrouwd zijn of ongetrouwd, oud zijn of jong. Waarom is daar in mijn geval van afgeweken? Hoe wordt één en ander concreet ingevuld? Hoe gaat het tot nu toe in de praktijk? ......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Bij het overlijden van Prinses Juliana - J.H. Kuiper
Bijna een eeuw heeft ze geleefd, prinses – koningin – prinses Juliana. Zij was een opvallende persoonlijkheid, die de vorige eeuw evenzeer stempelde als deze eeuw haar gestempeld heeft. Dat blijkt ook wel uit de vele programma’s op TV en de vele krantenartikelen die naar aanleiding van haar heengaan geschreven zijn. De geschiedenis van de twintigste eeuw kwam in al haar facetten naar voren: de tijd van het bijna uitgestorven Oranjehuis; de tijd van de crisis en de tweede wereldoorlog daarna, de......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Kerknieuws
Speciale dienst Ten Boer – Op zondagmiddag 28 maart 2004, 16.00 uur, zal er een aangepaste dienst worden gehouden voor broeders en zusters met een verstandelijke beperking in de ker...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Vooraankondiging PS Drenthe.
Hierbij deel ik u mede namens de roepende kerk te Smilde dat de PS Drenthe op donderdag 27 mei 2004 D.V. hoopt te vergaderen te Assen. Deputaten worden verzocht z.s.m. hun rapportages in te zende...
Search document Icon - lezen - Voorlopige agenda van PS Groningen 2004
Datum: 9 juni 2004. Tijd: 9.00 uur. Plaats: Noorderkerk te Groningen.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Debuuttoer Amaro Del
Bedum - In 2000 kwam hun eerste cd uit en in 2003 volgde een tweede. Tussen 09 tot en met 18 april 2004 zal deze zigeunerband uit Oekraine voor het eerst op verschillende plaatsen in Nederl...
Search document Icon - lezen - Gospelconcert
Stadskanaal - Gospelkoor "Living Water", o.l.v. Edwin Landman, organiseert een concert met medewerking van kinderkoor "De Regenboog" o.l.v. Ellis Ritsema-Prins. Dit concert wordt gehouden...
Search document Icon - lezen - MARCUSPASSIE
EMMEN – In de bijbel wordt in verschillende bijbelboeken lijden, sterven en begrafenis van Jezus van Nazareth beschreven. Veel komponisten hebben deze geschiedenis op grootste wijze op mu...
Search document Icon - lezen - Paasconcert in Jacobuskerk te Zeerijp
Op zaterdag 10 april geeft het Gereformeerd Gemengd Koor “Deo Dicatus” o.l.v. Bert Veening een concert. Aanvang: 20.00 uur. Het programma bestaat in hoofdlijnen uit composities uit de li...