UITGAVE Kerkbode


nummer

17

datum

23-APR-2004THEMA
Muzikale waarden en normen in de kerkdienst vlgnr 4

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Aanbevelingen voor gemeenten en kerkenraden - Jaap Ophoff
In de afgelopen drie nummers van de kerkbode is door verschillende auteurs geschreven over muziek en lied in de kerkdienst. Wie de artikelen gelezen heeft ontdekte vast nuances, verschillen en pesoonlijke voorkeuren van schrijvers. Die ruimte was ook van te voren gegeven. En in deze bijdrage wil ik alle gastschrijvers ook heel hartelijk bedanken voor hun bijdragen. Daar zit meer dan genoeg in om over door te praten en mee aan de slag te gaan. ......
Search document IconText Icon - lezen - Een (tussen-)balans: harde noten - Jan T. Oldenhuis
Zijn we nu verder gekomen? Vier nummers zijn er gewijd aan het thema “Muzikale waarden en normen in de kerkdienst”. Zijn we er verder mee gekomen? Uiteraard, geen van de schrijvers heeft van zich zelf gemeend het laatste woord te spreken over dit onderwerp. Ik heb dan ook boven dit afsluitende artikel maar heel voorzichtig over een tussenbalans gesproken. Geen laatste woorden dus, maar wel even een pas op de plaats om de vraag te stellen, of we nu ook verder gekomen zijn. Ik zeg het u maar dir......
Search document Icon - lezen - Nieuw uitgekomen boeken: Lichter door het leven Het antwoord van Psalm 23
Auteur: Max Lucado Uitgeverij: Plateau ISBN 90 5804 029 1 Prijs: € 14,75 Paperback, 188 pagina’s Vermoeide reizigers. Je kent ze wel -- hun koffers volgestouwd. Op perrons en in vertrekhallen...
Search document IconText Icon - lezen - Wie kan er orgelspelen? De kerkorganist op het platteland - Nelleke Kemps-Stam
De afgelopen weken is aandacht geschonken aan de gemeentezang en de begeleiding daarvan. Bekende musici gaven hun mening over o.a. de nieuwe 90 gezangen of over de verschillende manieren waarop de gemeente liederen ten gehore kan brengen. Grote gemeenten kunnen daar hun winst mee doen. Maar wat als je organiste bent in de kleinste gemeente van het noorden? Mevrouw M.A. Hamming uit Garrelsweer vertelt.......
Search document IconText Icon - lezen - Zingen in de arena - T.S. Huttenga
Bij het doorlezen van de artikelen over ‘Muzikale waarden en normen in de kerkdienst’ kwam ik deze vraag tegen: ‘Waar luistert de Here met het meeste plezier naar?’ Ik ben ervan overtuigd, dat in de tegenwoordige discussies over muziek in de kerk alles draait rond deze vraag. Maar eerst is er nog een andere vraag, namelijk: In hoeverre is de vraag die gesteld wordt wettig? De redactie vroeg mij om op de vorige artikelen in te gaan. Dat doe ik graag. Wel zal ik niet gedetailleerd op alles reage......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Kritiek op de kerk - J.H. Kuiper
Wie heeft dat niet, kritiek op de kerk. Ze is te progressief met al die nieuwe dingen; ze is te ouderwets met al die traagheid. De gemeenschap der heiligen deugt niet en met de preken is het tegenwoordig ook al niets. Het is allemaal waar. In ieder geval herkenbaar. Wat doe je ermee? Massaal naar een gemeente waar alles beter is? Van welke snit ook? Hoe ga je met die reŽle kritiek om? ......