UITGAVE Kerkbode


nummer

46

datum

3-DEC-2004THEMA
150 jaar predikantenopleiding vlgnr 1

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen - 150 jaar predikantenopleiding in Kampen - J.T. Oldenhuis/W.L. de Graaff
Komende maandag, 6 december, beleeft de Theologische Universiteit te Kampen haar 150e dies natalis, oftewel, haar 150e verjaardag. Op de afgelopen schooldag in september is dat ook al met een gro...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Anderhalve eeuw verandering Schooldagtoespraak 2004 C.J. de Ruijter - C.J. de Ruijter
Het lijkt wel of alles verandert. Alles ziet er anders uit! Dat is vaak je eerste reactie als je terugkijkt. Blader maar eens in een foto-album van vroeger. Alles ziet er anders uit. Dat g...
Search document Icon - lezen - Boekaankondiging
Verschenen: Kinder- en jeugdboeken:......
Search document Icon - lezen - Groeten uit Dehra Dun - Saskia Houtman
Saskia Houtman woont met haar gezin in India. Ze maken daar voor de tweede keer Diwali mee, een feest dat vijf dagen duurt. Saskia vertelt over de rituelen die bij het feest horen dat aan verschillende goden gewijd is. ......
Search document Icon - lezen - Uit de school geklapt - Nelleke Kemps-Stam
Deze maand laten we vier predikanten aan het woord over hun studietijd en de invloed daarvan op hun werk. We beginnen met ds. C. Cnossen (75). Deze voormalige onderwijzer was van 1962-1965 predikant te Siegerswoude-Frieschepalen, van 1965-1972 te Vollenhove-Kadoelen, van 1972-80 te Hoogkerk, van 1980-1986 te Heemse en van 1986 tot aan zijn emeritaat in 1994 te Ureterp, waar hij nog altijd woont.......
Search document Icon - lezen - Wij kennen God - J.H. Kuiper
Soms zijn er opeens van die uitspraken die je opvallen, terwijl je ze al jarenlang kent. Op een catechisatie kwam artikel 2 uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis aan de orde. We zijn met elkaar niet verder gekomen dan de eerste paar woorden van dat artikel: wij kennen God. In deze meditatie die past bij het thema; 150 jaar theologie in Kampen, wil ik daar graag met u over doordenken. Theologie – het woord zegt het al – gaat immers ook over Godskennis.......
Search document IconText Icon - lezen - © MADE IN KAMPEN 150 jaar predikantsopleiding - W.L. de Graaff
Vanwege het 150-jarige jubileum van de beide Kamper Universiteiten heeft het Stedelijk Museum Kampen in samenwerking met de beide opleidingen en het Gemeentearchief Kampen een tentoonstelling samengesteld onder de naam © MADE IN KAMPEN. Hieronder volgt een bespreking van de bijbehorende catalogus en een impressie van het getoonde materiaal. ......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Vrouw en ambt in de NGK - J.P. van der Wal
In het kerkblad voor de Ned. Geref. Kerken reageert ds. G. van Keulen op het besluit van de landelijke vergadering van zijn kerken om de ambten van ouderling en predikant open te stellen voor vrouwen. Hij is er duidelijk niet blij mee. ......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Kerkmuziek - J.H. Kuiper
Binnenkort komt de volgende generale synode al weer bij elkaar. Op 12 maart a.s. Dat betekent dat de meeste rapporten van deputaatschappen al beschikbaar zijn. Ze zijn te raadplegen via www.gkv.nl. Van de rapporten is ook een gedrukte versie beschikbaar 1. In dit artikel wil ik aandacht geven aan het rapport kerkmuziek. Dat is immers een van de onderwerpen die de kerken sterk bezig houden. Wat stellen de deputaten deze keer voor? ......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste dienst
Assen – Noord - Zondag 12 december 2004 is er een dienst met aanpassingen voor broeders en zusters met een verstandelijke beperking, in de Maranathakerk, Nobellaan 140. Aanvang 14.30...
Search document Icon - lezen - Aangepaste eredienst:
Bedum - Op zondag 12 december 2004 wordt er D.V. weer een aangepaste eredienst gehouden voor onze broeders en zusters met een verstandelijke beperking. Deze dienst wordt gehouden in de...
Search document Icon - lezen -
Aangenomen naar Ureterp – (wijk Noord): R. van Wijnen te Middelburg Dies natalis Kampen – Op mandag 9 december wordt de 150e dies natalis (geboortedag) van de Theologis...
Search document Icon - lezen -
Speciale dienst Leek - "Op zondag 12 december 2004 wordt een samenkomst in de PORTUGESE TAAL gehouden. De samenkomst wordt gehouden in de Gereformeerde Kerk (vrijg), Tolberterstraat 24...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - CLASSIS WARFFUM
Voorlopige agenda van de op 14 december 2004 te Kantens te houden vergadering van de classis Warffum, aanvang 19.00 uur ......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Concert Patrimonium
Groningen - Het Christelijk Harmoniegezelschap Patrimonium geeft op vrijdag 17 december a.s. een concert in de ImmanuŽlkerk aan het Overwinningsplein te Groningen. Evenals vorig jaar z...
Search document Icon - lezen - Kerstconcert Brassband ImmanuŽl
Uithuizermeeden – Gereformeerde Brassband ImmanuŽl organiseert op zaterdag 18 december 2004 een sfeervol kerstconcert. De brassband heeft inmiddels een reputatie opgebouwd als het gaat om...
Search document Icon - lezen - Kerstconcert
Meppel – Vrijdag 10 december. Als mooie inleiding op het feest van de geboorte van onze Heiland wordt er een prachtig concert georganiseerd door: Gemengd koor “Glorify” o.l.v. Jorrit...
Search document Icon - lezen - RODEN GIRL CHORISTERS EN HET CHRISTELIJK MANNENKOOR LEENS ZINGEN CHRISTMAS CAROLS
Farmsum/Leens - Evenals het vorige jaar werken de Roden Girl Choristers mee aan het kerstconcert op zaterdag 11 december ’s avonds om 20.00 uur in de Petruskerk van Leens. Ook wordt het zel...