UITGAVE Kerkbode


nummer

5

datum

8-MRT-2014THEMA
De dood een taboe? vlgnr 5

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Aanzoek
De landelijke vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken heeft een aanzoek gedaan aan de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt: kunnen we niet afspreken dat we in 2016 in staat van vereniging zijn?......
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document Icon - lezen - De laatste vijand?
Want hij moet koning zijn totdat ‘God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd’. De laatste vijand die vernietigd wordt is de dood. (1 KorintiŽrs 15:25-26)......
Hide details for Overig freelanceOverig freelance
Search document Icon - lezen - BraziliŽ Bidt, Enthousiaste kerkplanters in BraziliŽ
Toen Taco Buitenhuis jaren terug gevraagd werd wat hij met zending had, was zijn antwoord: “ik heb niets met zending”. Vraag het hem nu en zijn antwoord zal heel anders zijn. “Zending is voor mij iets van binnenuit geworden. Je moet ermee bezig zijn en dan gaat het leven!” Hij is geraakt door het enthousiasme van de Braziliaanse kerkplanters en ziet Gods leiding in hun succesvolle werk.......
Search document Icon - lezen - Lezen wa er staat
Uit de drie noordelijke provincies zijn twaalf mannen afgevaardigd naar de synode, uit iedere provincie vier. Als Kerkbode willen we graag het werk van de synode dichter bij de mensen brengen en een gezicht geven. Daarom hebben we met de afgevaardigden een gesprek gevoerd.......
Search document Icon - lezen - Wees Eerlijk-ambassadeurs naar Sri Lanka
‘’Dit verhaal moet verteld worden. We moeten eens wat minder met onszelf bezig zijn, en meer om ons heen kijken, naar de rest van de wereld.’’ Rixt Oving – 14 jaar.......
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document Icon - lezen - Een ‘goede’ dood
Juist de afgelopen maanden staat de euthanasiewet weer in de belangstelling. Ook niet-christenen stellen vragen bij een steeds ruimere praktijk. Maar van een andere kant wordt juist aangedrongen op nog verdere verruiming. Wat is in dezen een christelijk standpunt?......
Search document Icon - lezen - Waarom begraven wij onze gestorvenen?
Enige tijd geleden werd me tijdens een bezoek bij een gezin uit de gemeente de vraag gesteld: Is het mogelijk dat vanuit de Gereformeerde kerk medewerking wordt gegeven aan onze crematie? Deze vraag overrompelde me. Ik wist niet direct een antwoord te geven. Hier moest thuis eerst goed over nagedacht.......