UITGAVE Kerkbode


nummer

26

datum

1-JUL-2005THEMA
Wet en Evangelie, dubbelinterview vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Besluit inzake sacramentsbediening in de krijgsmacht - synodebesluit
Besluit 3-A: het besluit van de Generale Synode te Zuidhorn 2002-2003, Acta art. 101, besluit 5 te wijzigen en uit te spreken, dat krijgsmachtpredikanten gemachtigd zijn tot het bedienen...
Search document Icon - lezen - Christenen in Turkije- A.H. Driest
Veel mensen zoeken tijdens de vakantie de zon op. Wie op vakantie gaat, beleeft vaak wel iets bijzonders: in de ontmoeting met mensen of in het zien van een machtig stuk natuur, dat je stil maakt. Turkije staat als toeristisch land op dit moment hoog aangeschreven. Het land staat echter niet alleen in de aandacht als het gaat om toerisme. Ook mogelijke toetreding tot de Europese Gemeenschap staat op de rol. Tot schrik van nogal wat mensen. Een vooraanstaand man uit Turkije zei om mensen gerust......
Search document Icon - lezen - De bijbel als bestseller NBV wint bronzen Effie - Nelleke Kemps-Stam
Het zal u niet ontgaan zijn dat de Nieuwe Bijbelvertaling bij uitgave niet alleen gepresenteerd werd als kerk- en huisbijbel voor christenen. Voor het eerst werd de bijbel ook voorgesteld aan Nederland als literair werk. Tegelijk met de verschijning van de NBV ging een reclamecampagne van start, waaronder een serie advertenties. Acht bekende Nederlanders schreven daarin een recensie over een bijbelgedeelte. Voor deze ‘gedurfde aanpak’ ontving het Nederlands Bijbelgenootschap op 8 juni jl. een br......
Search document Icon - lezen - De generale synode en de krijgsmacht - P. Niemeijer
De generale synode in Amersfoort heeft al heel wat werk verzet. Onze verslaggever ds. Leeftink bericht er in onze kerkbode wekelijks uitvoerig over. Daarvoor onze hartelijke dank. Graag willen we ook eens een compleet besluit u voorhouden. Normaal gesproken is dat allemaal veel te lang maar in dit geval is het mogelijk en het gaat om een bepaald niet onbelangrijk besluit over de sacramentsbediening binnen de krijgsmacht. Eerst komt het synodebesluit en vervolgens een korte toespraak van de prese......
Search document Icon - lezen - Eenheid in de kerk, in het huwelijk en in de lof tot God - L.E. Leeftink
Het zomerreces is aangebroken. Het overgrote deel van de agenda zit erop. Nog vier zittingen in september en de klus zit erop. De laatste twee dagen voor de vakantie stonden er vijf belangrijke items op de agenda. ......
Search document Icon - lezen - Werp uw brood uit… (Prediker 11:1) - A.H. Driest
* Er staat iemand aan de waterkant. Hij heeft brood bij zich. Hij breekt een stuk van het brood af en gooit het in het water.Dan een tweede stuk.Weer in het water. Een derde stuk. Hij wil doorgaa...
Search document Icon - lezen - Wet en evangelie, een gesprek - Jan Kuiper
Een zomerse middag in Roden. Drie predikanten kruipen in een van de vergaderruimten van de Open Hof bij elkaar om met elkaar te praten over wet en evangelie. Het is gekomen doordat een van hen, ds. Jaap Ophoff, samen met de andere redacteur van de maand, ds. Corné Alderliesten, twee keer over dit thema een kerkbodemaand gevuld hebben. Hun invulling riep vragen op bij ds. Pieter Groen en bij een aantal lezers van de kerkbode. Vandaar dit gesprek, om er met elkaar over door te praten. Het is niet......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Een zondagskind - J.H. Kuiper
Zondag was het zover. Prins Willem-Alexander en prinses Máxima kregen een tweede dochter. Alles is voorspoedig verlopen en even later kon de minister-president hen en ons volk van harte gelukwens...
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Aangepaste dienst doven en slechthorenden- Loppersum - op 3 juli om 9.00 uur wordt er een aangepaste kerkdienst gehouden voor doven en slechthorenden. Deze dienst wordt gehouden in d...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Kort verslag van de vergadering van de Classis Leeuwarden
@t Gehouden op 15 juni 2005 in het kerkgebouw “De Morgenster” te Leeuwarden. Het werd een korte vergadering met het verloop op de gebruikelijke wijze. De opening werd namens de kerk te Leeuwarden v...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Praise avond mmv. Praiseband "Testify"
Hoogeveen - Zondagavond 3 juli is er een Sing-inn in de Geref. Kerk Vrijg. "De Opgang" aan de Alteveerstraat 105. Thema van de Sing-inn is: "Ik ben..." Spreker is ds. J van der Wal. De avo...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Op de fiets in Noord voor Zuid
Op 2 juli moet het gaan gebeuren. Dan stappen 23 jongeren op de fiets voor een tocht door Noord-Nederland. Via ongeveer 20 kerkelijke gemeenten zullen ze op die dag in drie groepen een route rijd...