UITGAVE Kerkbode


nummer

40

datum

27-OKT-2006THEMA
Solus Christus vlgnr 4

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - God heeft gesproken - G.O. Sander
‘Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, maar nu de tijd ten einde loopt heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon…’ HebreeŽn 1:1-2a ......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - De bizarre reis van Anne Westra naar Noord-Korea - Nelleke Kemps-Stam
Noord-Korea is in het nieuws. Door op 9 oktober jl. een proef te doen met een kernbom daagt het communistische land de rest van de wereld uit, met name Amerika. Dreigementen vliegen over en weer. Al meer dan 50 jaar is Noord-Korea een dictatuur en lijdt de bevolking onder honger, vervolging en indoctrinatie. Religieuze activiteiten worden bestraft. Open Doors zet zich wereldwijd in voor vervolgde christenen. Via China smokkelt de organisatie bijbels en hulpgoederen naar Noord-Korea en worden chr......
Search document IconText Icon - lezen - Jezus wie is Hij? - Garmt Sander
De evangeliŽn bieden ons vier levensbeschrijvingen van Jezus: de evangelisten vertellen ons wie Jezus is en wat Hij gedaan heeft. Ze laten Hem veel aan het woord. Jezus presenteert zichzelf voluit als de Zoon van God, gekomen om mensen te redden van de zonden. Hij vertelt aan de mensen dat Hij daarvoor zijn leven zal geven aan het kruis op Golgotha. Hij vertelt ook dat Hij de mensen die in hem geloven zal meenemen naar het eeuwige leven.......
Search document IconText Icon - lezen - Solus Christus: Hij alleen! - Garmt Sander
Drie van de vier sola’s van de Reformatie zijn in de afgelopen weken in een aantal artikelen voorbijgekomen: sola fide, sola gratia, sola Scriptura. Er is nog ťťn over: solus Christus. Valt daar apart nog wel iets over te schrijven? Deze vierde ‘sola’ is in feite bij de andere drie toch al behandeld? Inderdaad, er is al veel over Christus geschreven in de voorgaande artikelen, maar toch valt over deze sola nog wel het een ander te schrijven. Solus Christus: Christus alleen. Ik wil dat graag heel......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Verplicht tot dank? - Jan Kuiper
Een echt gebeurd verhaal. De bel gaat bij een oude dame. Het is in de middag en ze verwacht de winkelier, dus ze doet open. Twee wat jongere vrouwen staan op de stoep. Ze kent ze wel; leden van de kerk. “Wat leuk dat jullie langskomen”. “U stond op de lijst van mensen om te bezoeken”. “Ga maar weer weg”. Belangstelling is fijn, maar niet als het een verplicht nummer lijkt te zijn. Hoewel het sommige mensen geruststelt als je aangeeft niet speciaal voor hen te komen. Maar of dat nu een goede hou......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Intrede Assen-Zuid – 22 oktober was de bevestiging en intrede van ds. G. Meijer uit Barendrecht. Nieuw adres: Gerbrandystraat 1, 9402 EJ Assen, tel: 0592-404995 (werk), e-mail: gmei...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Drachten Kort Verslag van de vergadering van 4 oktober 2006
De vergadering wordt geopend door ds. J. Kruidhof van de samenroepende kerk van Drachten-Zuid/West Hij leest 1 Kor. 1: 1- 9 en laat zingen gezang 32: 1 en 2. Daarna vraagt hij om een zegen over d...
Search document Icon - lezen - Classis Groningen Persverslag van de vergadering van 12-10-06
Naar aanleiding van de notulen wordt gemeld, dat er op zaterdag 25 november 2006 een ad hoc vergadering wordt belegd, zoals door de juni-classis was besloten. Dan zal doorgesproken worden o...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
zaterdag 28 oktober Zuidhorn, Concert Jan Vayne en Martin Mans, ‘De Rank’ - 20.00 uur, zie www.martinmans.nl dinsdag 31 oktober Zuidhorn, Repetitie Black Gospel met ‘Rejoice’, †...
Search document Icon - lezen - Gospelkoor Shira
Winsum - Op zaterdag 4 november treedt gospelkoor Shira op in de Poort te Winsum. Het concert, of beter gezegd; de singin, is een initiatief van de protestantse en de vrijgemaakte ke...
Search document Icon - lezen - Mannendag
Assen -Zaterdag 18 november 2006 organiseert GKv Assen-Kloosterveen de Mannendag Assen met als thema DOELGERICHT BOUWEN! Ben jij een echte man? En waar blijkt dat dan uit? Is...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert
Grootegast - Op vrijdag 3 november aanstaande zal Martin Mans een orgelconcert geven in “De Morgenster” te Grootegast. Martin Mans staat bekend als een geweldige organist in binnen...
Search document Icon - lezen - Praiseavond
Marsdijk – Op vrijdag 10 november. Thema: Goed Nieuws Aanvang: 20.00 uur Waar: De Voorhof, Martin Luther Kingweg 50. Graag willen wij samen met u/jou onze Heer prijzen door deze avond sam...
Search document Icon - lezen - Virtuoos klavierconcert op vleugel en orgel Door Jan Vayne en Martin Mans in de Rank
Zuidhorn -Op zaterdag 28 oktober geven de beroemde, langharige pianovirtuoos Jan Vayne en de bekende organist Martin Mans een concert in De Rank aan de Westergast 8 te Zuidhorn. Mans...
Search document Icon - lezen - Zanguur
Niezijl - Op zondagavond 12 november a.s. hopen we het eerste zanguur te houden in dit seizoen, in het kerkgebouw van de Geref.Kerk (vr.) Kerkpad 1, te Niezijl. Thema deze keer is:...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Informatieavond over Autisme Spectrum Stoornissen (PDD-NOS)
Leeuwarden - Vanwege de positieve reacties en de grote belangstelling op de vorige informatieavond organiseert: ‘Dit Koningskind’ afdeling Frysl‚n voor de tweede keer een informati...
Search document Icon - lezen - Najaarslezingen in Ten Boer
Op 17 oktober j.l. is in Ten Boer de tweede najaarslezing gehouden. Er was weer een goede opkomst. Ongeveer 350 belangstellenden beluisterden het referaat van Prof. G. Kwakkel over ‘Schriftgezag en het begin van Genesis’.......
Search document Icon - lezen -
Kampen - Met droefheid deelt de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord mee, dat hij ds. E. Hoogendoorn naar artikel 79 en 80 van de kerkenorde met onmiddellijke ingang heeft...