UITGAVE Kerkbode


nummer

1

datum

6-JAN-2012THEMA
Ziekenzalving vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Leven met onzekerheid
Een nieuw jaar, alles lijkt even open te liggen als een nieuwe agenda. Maar al snel loopt die vol. Afspraken lopen gewoon door; de routine neemt het over. Dat is het verraderlijke van goede voornemens: je kunt niet echt opnieuw beginnen. Ontwikkelingen lopen door. Met welke hebben we in 2012 te maken? We noemen er een paar. We nemen ons uitgangspunt in de brief van Jacobus.......
Hide details for Kerk- / werkvloerKerk- / werkvloer
Search document Icon - lezen - Mooie kerstliturgie
Met de Kerst mocht ik spelen in een kleine, vacante kerk. We hadden samen een mooie en opbouwende kerstliturgie voorbereid, die terug ging op de kloosterliturgie: 9 schriftlezingen, afgewisseld met prachtige samenzang. De kloosters zijn verdwenen, maar hun klinkende namen (Foswerd of Bethanië, Mariengaarde, Nazareth en Bethlehem of Barthlehiem) leven hier nog steeds voort. We voelden ons verbonden met de kerk van alle tijden en plaatsen.......
Hide details for KerkgeschiedenisKerkgeschiedenis
Search document Icon - lezen - Q van Quakers
Bij het bereiken van de letter Q wilden we hem in deze rubriek bijna laten voorbijgaan wegens te verwachten gebrek aan kerkhistorisch ‘materiaal’. Maar dat was verkeerd gedacht: de Quakers kwamen in beeld. Een bijzondere groep van mystieke christenen die zich al eeuwen geleden in Amerika als sekte had gevormd. Tot vandaag zijn de Quakers bijna overal ter wereld present als mensen die vrede en vriendschap hoog in het vaandel hebben staan. Hoe invloedrijk deze groep is en wat ze precies bedoelen,......
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document Icon - lezen - Hoopvolle toekomst
'Mijn plan met je staat vast - spreekt de HEER. Ik heb je geluk voor ogen, niet je ongeluk: Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.' Jeremia 29 vers 11 ......
Hide details for Overig freelanceOverig freelance
Search document Icon - lezen - Ieder mens is kostbaar in Gods ogen
Deze kreet onderstreept niet alleen Erik de Vos, maar wordt eveneens van harte onderstreept door alle medewerkers van Stichting Terwille.......
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document Icon - lezen - Jakobus 5:14
De laatste jaren wordt regelmatig de vraag naar ziekenzalving gesteld. Soms van mensen die zelf op een ziekbed liggen. Maar vaker als vraag om ruimte voor ziekenzalving in de kerk. Tot nu toe lijkt er enige verlegenheid te zijn met betrekking tot dit onderwerp. En misschien wel omdat ziekenzalving vaak in één adem genoemd wordt met gebedsgenezing. Het is van belang de betekenis van Jakobus 5 vers 14 in dit opzicht duidelijk te krijgen.......
Search document Icon - lezen - Ziekenzalving
Op het moment dat ik de woorden op papier zet, besef ik dat ik in een lange traditie sta van mensen die hier vanuit diverse invalshoeken over geschreven en gesproken hebben. Ook besef ik dat je niet over ziekenzalving kunt spreken zonder iets te zeggen over Gebed, en in het verlengde daarvan over gebedspastoraat, over bevrijdingspastoraat wellicht. En volgens mij heeft dat vooral te maken met opvattingen rondom de verhouding tussen ziekte en genezing! Over de rol van het OT versus het NT. Op een......