UITGAVE Kerkbode


nummer

46

datum

30-DEC-2007
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Heel zijn leven op aarde - J.T. Oldenhuis H.C. antw. 37: Christus heeft heel de tijd van zijn leven op aarde de toorn van God tegen de zonde gedragen.
Het was advent en Zondag 15 van de Catechismus moest behandeld worden. Misschien vindt u dat wel wat raar, zei de predikant, want in Zondag 15 gaat het over het lijden van Jezus Christus. En bij advent denken we aan zijn geboorte en daar wordt altijd een feest van gemaakt: Kerstfeest.......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Creatieve geesten gevraagd - N. Kemps-Stam Wedstrijd Liudgerstichten
Op 9 november jl. hebt u in de Kerkbode kunnen lezen over het werk van de Liudgerstichten. De Stichting belegt niet alleen Grunneger dainsten, maar is ook verantwoordelijk voor de vertaling van de Bijbel in het Gronings. Deze vertaling moet niet verward worden met de onlangs verschenen Groningse editie van de Naardense Bijbel. TweeŽndertig jaar lang werkte de predikant Pieter Oussoren vanuit de oorspronkelijke teksten aan deze Bijbel, terwijl aan de totstandkoming van de BIEBEL vele hoofden en h......
Search document Icon - lezen - Kerst - G. van der Kroef
Bij binnenkomst in de plaats waar ik werk, hingen de niet helpende bordjes: de kerstman mocht pas de gemeente binnen, als sinterklaas weg was.......
Search document Icon - lezen - Meedoen! (2) - J.T. Oldenhuis Nabije Naasten
Een dun boekje. Begin 2007 verscheen een klein boekje: een publicatie van Sensor en de Nederlandse PatiŽnten Vereniging i.s.m. de Evangelische Alliantie en de diaconale vertegenwoordigers van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Gemeenten en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).......
Search document Icon - lezen - Scheppingsgeloof en evolutieleer - W.L. de Graaff In gesprek met drie biologen op het Gomarus College
We schrijven 15 november. Donderdagmiddag, vergezeld van een kop koffie en een doos gevulde koeken, in een biologielokaal aan de Vondellaan te Groningen. Een prima decor voor een gesprek over evolutieleer en scheppingsgeloof. De HAVO/VWO-bovenbouwdocenten biologie Bob van de Dijk, Guido Helder en Ko de Witt staan een oud-leerling te woord. Naar drie zaken ben ik nieuwsgierig:......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - De synode van 2008 - een vooruitblik - J.H. Kuiper
Langzamerhand komen ze los, de deputatenrapporten voor de komende synode van 2008, die gehouden wordt in Zwolle. De kerk van Zwolle-Zuid roept de synode samen. Het is de afspraak dat de diverse deputaatschappen een half jaar voor het begin van de synode hun rapporten klaar hebben; een aantal mag drie maanden later. Op de website www.gkv.nl is al een aparte afdeling voor deze synode opengesteld, waar al die rapporten te lezen zijn.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Beroepen Spakenburg-Noord - H. Pathuis te Oldehove Zuidhorn - J.M. van Leeuwen te Spakenburg-Zuid Beroep aangenomen Gent (BelgiŽ) - kandidaat P.R.G. de Coster te G...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Appingedam
Voorlopige agenda van de vergadering van de classis Appingedam, te houden op donderdag 13 december om 19.30 uur in het gebouw van de Gereformeerde Kerk te Schildwolde, Hoofdweg 32. Samenroepende kerk: Schildwolde.......
Search document Icon - lezen - Classis Drachten
Aan de classiskerken: Hierbij wordt u opgeroepen, namens de Raad van de Gereformeerde kerk te Drachten-Oost, voor een vergade≠ring van de classis Drachten, die D.V. zal worden gehouden op woensdag 16 januari 2008, om 19.30 uur in het ‘Ichtus HŻs’, Burmanialaan 100 te Drachten.......
Search document Icon - lezen - Classis Leeuwarden
Hierbij worden de kerken in het classicaal ressort Leeuwarden opgeroepen voor een vergadering van de classis, te houden op woensdag 16 januari 2008 om 20.00 uur in het kerkgebouw ‘De Morgenster’ van de GK Leeuwarden, Vrijheidsplein 1.......
Search document Icon - lezen - Classis Stadskanaal
Kort verslag van de classis Stadskanaal welke bijeenkwam op donderdag 22 november 2007.......
Search document Icon - lezen - Classis Warffum
Voorlopige agenda van de op 10 december te houden vergadering van de classis Warffum, om 19.30 uur te Roodeschool.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
Zaterdag 8 december, Zuidhorn, Congres Noabers, De Rank, Westergast 8 - www.derank.nl/noabers Boerakker, Adventsconcert Chr. Muziekver. Nil Sine Labore te Boerakkeer, Geref. Kerk, Ho...
Search document Icon - lezen - Concert leerlingen Gomarus
Leeuwarden - Op woensdag 19 december geven koor en orkest van het Gomarus College te Groningen om 19.30 uur een kerstconcert in De Morgenster, Vrijheidsplein 1.......
Search document Icon - lezen - Focaliber
Middelstum - Op vrijdag 21 december geeft vocaal jeugdensemble Focaliber om 20.15 uur haar twaalfde kerstconcert in de NH-Hippolytuskerk.......
Search document Icon - lezen - Kerstconcert Harm Hoeve
Hasselt - Op zaterdag 8 december geeft Harm Hoeve om 20.00 uur het jaarlijkse kerstconcert op het orgel van de Grote Kerk.......
Search document Icon - lezen - Kerstconcerten
Het Gereformeerd Groninger Mannenkoor geeft samen met het jeugdkoor Glorify uit Meppel driemaal om 20.00 uur een bijzonder kerstconcert o.l.v. Piet Zuidhof en Jorrit Woudt.......
Search document Icon - lezen - Sjaloom & Sing Out
Bedum - Op vrijdag 14 december om 19.30 uur geeft het kinderkoor Sjaloom uit Bedum een kerstmusical in de Martyriakerk, Stationsweg 18.......
Search document Icon - lezen - Zang- en Muziekavond
Uithuizen - Op zondag 9 december a.s. wordt om 19.30 uur traditiegetrouw weer een zang- en muziekavond gehouden in het teken van Advent. Deze avond vindt plaats in de Zionskerk, Hoofdstraat-Oost 18.......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Zendtijd voor Kerken
Berkel en Rodenrijs - Op zondag 23 december wordt om 11.00 uur op Nederland 2 een kerkdienst uitgezonden vanuit de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) ‘De Bron’.......