UITGAVE Kerkbode


nummer

47

datum

16-DEC-2005
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen - Thema : Zondag 20 over De Heilige Geest - J.T. Oldenhuis
Ter inleiding Er is veel te doen over het werk en de gaven van de heilige Geest. Onlangs werd er een studiedag aangekondigd onder de titel ‘Tussen verlangen en verlegenheid’. De titel s...
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - MEDITATIE - J.T. Oldenhuis
Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht! (Jesaja 9:1) Het staat er zo maar midden tussen de allerverschrikkelijkste en allerpessimistische uitspraken in het meesl...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - De Heilige Geest is een persoon - W. Wierenga
Gereformeerde kerk zijn De Gereformeerde kerken zijn herkenbaar aan a. de erkenning van de bijbel als het hoogste gezag en het niet toelaten van geknoei met de bijbel. b. de aanvaarding van zes belijdenisgeschriften met afgeleid gezag, drie algemene en drie Gereformeerde: dat zijn de NGB. en HC. en de DLR. Elke ambtsdrager in de GKv heeft verklaard van oordeel te zijn dat de leer van de 3 formulieren van eenheid in alle delen geheel met Gods Woord overeenstemt en de belofte gedaan, schrifteli......
Search document Icon - lezen - De Heilige Geest is mij gegeven - W. Wierenga
Er staat in het antwoord van zondag 20: de Geest is ook aan mij gegeven. Wie zegt dat? Dat zei de catecheet van zichzelf, en hij leerde het zijn catechisanten, kinderen van de gemeente, ook van zichzelf zeggen. Met dat woordje `mij` zijn dus ook de kinderen van de gelovigen bedoeld.......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Stralende sterren - J.P. van der Wal
In deze adventsweken deze keer een wat meditatieve persschouw. Over het Joodse Chanoekafeest en Jezus die het Licht van de wereld is. Marianne Glashouwer-van der Lugt schreef het artikel in het blad Confessioneel. ......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Theorie en praktijk: terminale sedatie - Jan Kuiper
Theorie en praktijk: typisch een onderwerp voor in de kerk: leer en leven. Daar zit altijd spanning tussen; dat kan niet anders. De leer trekt het leven vooruit. Wie uit afkeer van de leer die maar bij het grof vuil wil zetten, kan dit dus beter even bedenken. Je leven mist dan vaart. Tegelijk een onderwerp dat algemeen speelt. Op elk levensterrein heb je immers de spanning tussen de theorievorming en de toepassing in de praktijk. Die stimuleren elkaar wederzijds. Vanuit het leven komen vragen......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - GezinsKerstdienst
Damwoude - Op zondagmiddag 25 december wordt in Damwoude een bijzondere dienst gehouden: een GezinsKerstdienst. Dit is een laagdrempelige dienst, waarin de boodschap van het kerstevangelie...
Search document Icon - lezen -
Beroepen te Beilen i.c.m. Hooghalen – R.P. Heij te Driebergen-Rijsenburg Noardburgum - D.S. Dreschler te Lemele-Lemelerveld Amsterdam – Centrum – R.F. Telgenhof te Oe...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Oproep classis Drachten
Hierbij wordt u opgeroepen, namens de Raad van de Gereformeerde kerk te Wijnjewoude, voor een vergadering van de classis Drachten, die D.V. zal worden gehouden op woensdag 18 januari 2006 i...
Search document Icon - lezen - Oproep classis Leeuwarden
Hierbij worden de kerken in het classicale ressort Leeuwarden opgeroepen voor een vergadering van de classis, te houden D.V. woensdag 18 januari 2006, aanvang 20.00 uur, in het kerkgebouw ‘...
Search document Icon - lezen - Oproep classis vergadering Groningen januari 2006
De raad van de Gereformeerde Kerk te Haren, daartoe aangewezen door de classis, op de vergadering van 20 oktober j.l., nodigt de kerken van de classis Groningen uit voor de vergadering die op...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - 17 december Prioritijd: het was geweldig!
Zuidhorn - Wilt u dat straks kunnen zeggen? Dan verwachten we u! We zullen nu beter ingesteld zijn op een hoge opkomst, met vooral ook ouderen. En graag ng meer dan de vorige keer... Want...
Search document Icon - lezen - Kerstconcert Focaliber
Middelstum - Op donderdagavond 22 december geeft vocaal ensemble Focaliber haar 10de kerstconcert in de NH-Hippolytuskerk te Middelstum. In december 1996 begon deze traditie. Het koor sta...
Search document Icon - lezen - Kerstconcert koor en kinderkoren
Rouveen - op vrijdag 23 dec. 2005 hopen het Geref. Gem. koor ‘de Lofstem’ en de kinderkoren ‘Sjaloom’ en ‘Klein Sjaloom’ o.l.v. Harm Hoeve een Kerstconcert te geven. Ook het
Search document Icon - lezen - Kerstsamenzang
Hoogkerk - Zoals elk jaar organiseren we dit jaar ook weer een Kerstsamenzang op D.V. zondag 18 december 2005, aanvang 19.30 uur. Er staan weer veel kerstliederen op het programma. H...
Search document Icon - lezen - Kerstsamenzang
Zuidlaren – zaterdag 24 december 2005 in de Kandelaarkerk, Schipborgerweg 45a, aanvang 20.00 uur Samen zingen met het Gereformeerd gemengd koor ”Zingt Gode Lof” o.l.v. Aly Mosselaar. Th...
Search document Icon - lezen - Kerstzangavond
Hoogeveen - Op dinsdag 20 december a.s. om 20.00 uur is er een Kerstzangavond in de Gereformeerde Kerk "De Opgang" Alteveerstraat 105, waar aan deelnemen: Christelijke Koorvereniging...
Search document Icon - lezen - Volkskerstzang
Stadskanaal – Op zondag 18 december om 19.00 uur zal D.V. in het Pagecentrum een volkskerstzang plaatsvinden....
Search document Icon - lezen - Vrolijk kerstoratorium voor orgel, voorlezer en samenzang
Dokkum - Een gebeurtenis vol vrolijkheid. Dat is het nieuwe kerstoratorium ‘Voor mij geboren’ van Peter Sneep en John Kuiper. Een gevoel van opluchting straalt van de eerste bladzi...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Mededeling voor preekvoorzieners
De Kerkbode zal niet verschijnen op vrijdag 30 december. In verband daarmee verzoeken wij de preekvoorzieners de preekbeurten van zondag 1 januari uiterlijk op voor maa...
Search document Icon - lezen - Rectificatie
Verbouw kerk Ten Boer In het artikel over de verbouw van de kerkzaal in Ten Boer, geplaatst 25 november jl., is gemeld dat de VVB drie jaar lang met 10% verhoogd zou worden. Dit is onjuist...
Search document Icon - lezen - Waaraan denkt u bij ZOUT?
ZOUT?? Dat blaadje op A-4 formaat dat om de zoveel tijd in je postvak ligt. …Ja, nu je ‘t zegt… En van de problemen waar we als redactie van ZOUT tegen aan lopen, is de naamsonbekendheid. ,,Welk blad zeg je, ZOUT?’’ En dan zie je de vraagtekens levensgroot opdoemen.......
Search document Icon - lezen - Werkgroep ‘Fryske Earetsjinsten’
Op 25 november jl. heeft een eerste bespreking in Franeker plaatsgevonden van de werkgroep "Fryske Earetsjinsten". Leden van deze werkgroep zijn : De heer Sytse Alkema uit Marrum De heer dominee...