UITGAVE Kerkbode


nummer

18

datum

4-MEI-2007
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Lucas 9: 22 en 43-45 - J.M. Haak Hij (Jezus) zei: “De Mensenzoon zal veel moeten lijden en door de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden worden verworpen en gedood, maar op de derde dag zal
Terwijl iedereen nog onder de indruk was van zijn daden, zei Jezus tegen zijn leerlingen: “Onthoud wat ik tegen jullie zeg: de Mensenzoon zal aan de mensen uitgeleverd worden.” Maar ze begrepen deze uitspraak niet; de betekenis bleef voor hen verborgen en ze durfden hem niet naar de zin van die uitspraak te vragen.......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Doop (1) - A.H. Driest
Op 17 januari 2006 promoveerde ds. P.L. Voorberg uit Emmeloord aan de Kamper Universiteit (Broederweg) op het proefschrift getiteld ‘Doop en kerk’. Graag wil ik deze maand aan dit werk aandacht besteden. Het is een lijvig boekwerk geworden. En ds. Voorberg is met dit dogmatische werk, dat een geweldig stuk studie laat zien, van harte te feliciteren.......
Search document Icon - lezen - Een ontvankelijk verstand voor het begrijpen van de Schriften (1) - J.M. Haak
Pasen is jubel: de Heer is waarlijk opgestaan. Daarop concentreert zich de viering en de verkondiging van Pasen: het graf is leeg en de eerste getuigen zijn daar. In de weken na Pasen zoek je verder. Zoals een steentje in de vijver valt en telkens verdere deining veroorzaakt, zo gaat het ook bij de evangeliën die ons vertellen over de opstanding van Jezus Christus. Je leest bij Johannes dat Petrus opnieuw in dienst wordt genomen. Bij Lucas de schitterende en ontroerende geschiedenis over de Emma......
Search document Icon - lezen - Het Woord van God in je eigen taal Preken in het Fries - N. Kemps-Stam
In veel Friese plaatsen is een Dr. Wumkesstraat te vinden. Geert Aeilco Wumkes was van 1906 tot 1924 predikant te Sneek. Hij staat vooral bekend als schrijver en historicus, die van groot belang is geweest voor het Fries nationalisme. Maar dan wel een christelijk gefundeerd nationalisme. Zo streed hij voor het gebruik van het Fries in de kerk. In 1915 hield hij als eerste predikant een Friese preek Hij vertaalde samen met E.B. Folkertsma de bijbel in het Fries en hij liet zijn Friestalige preken......
Search document Icon - lezen - Variofocus - H. Venema
Wat denk je, zou God ook een bril nodig hebben? Met van die overvloeiende lenzen, voor dichtbij en ver weg? Ik weet wel zeker van niet. Hij is de Alziende. Hij ziet alles en kijkt ook door alles en iedereen heen. Hij hoort ook alles. Niets ontgaat hem, waar ook maar op aarde of in het heelal. Die pas ontdekte planeet, zoveel lichtjaren bij ons vandaan, heeft voor hem geen enkel geheim. Het verzet van die enkele miljoenen Nederlanders in dat kleine kikker­landje tegen de betutteling van christeli......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Vrijheid - J.H. Kuiper
Het heeft een opvallende symboliek dat Koninginnedag en Bevrijdingsdag heel kort op elkaar volgen. Zo loopt dat in de geschiedenis, zonder dat daarbij sprake is van opzet. Maar het lijkt wel uit te drukken dat ons koningshuis de belichaming is van de vrijheid in Nederland. Zo is het ook begonnen met die eerste Willem van Oranje, in de zestiende eeuw. En in de twintigste eeuw was de terugkeer van koningin Wilhelmina het teken dat de onderdrukking voorbij was. Dat spreekt natuurlijk alleen als je......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Jubileum Bunschoten-Spakenburg - 30 april was ds. J.C. Post veertig jaar predikant. Zijn standplaatsen waren: Pieterburen (1967), Den Helder (1971), Schildwolde (1976), Spakenburg-Zu...
Search document Icon - lezen -
Middelstum - Op zondag 13 mei a.s. wordt er om 19.00 uur in GKv ‘Damstee’ een sing-in gehouden. Medewerking wordt verleend door het gemengd koor ‘Lead me Lord’ uit Middelstum e.o. o.l....
Search document Icon - lezen -
In verband met het afleggen van de Openbare Geloofsbelijdenis op zondag 6 mei in de morgendienst, wordt er een grotere opkomst verwacht dan gebruikelijk. Daarom zal worden uitgeweken naar ker...
Search document Icon - lezen -
Kantens - Op maandag 28 mei a.s. om 19.30 uur in de GKv, Pastorieweg 21a, wordt er een jeugddienst gehouden. Ds. Jasper Klapwijk (Winsum) zal hierin voorgaan. Het thema van de dienst is ‘...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Assen
Agenda voor de vergadering van de classis Assen, te houden op donderdag 10 mei a.s. om 19.30 uur in de Ark, Acacialaan 2 te Beilen.......
Search document Icon - lezen - Classis Warffum
Kort verslag van de vergadering van de classis Warffum, gehouden op 21 maart jl. te Kantens.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
Zaterdag 5 mei Schildwolde, Snuffelmarkt t.b.v. de kassen van de koren ‘Looft den Heer’ en ‘Cantorette’, Hoofdweg 53 - 9.00 tot 14.00 uur Boerakker, Bevrijdingsconcert Christelij...
Search document Icon - lezen - De Alpha-cursus
Assen - Op woensdag 9 mei a.s. hebben we de laatste bijeenkomst. Het onderwerp is: ‘Wat doe ik met de rest van mijn leven?’ We mogen terugzien op een fijne cursus, waarin we veel met elk...
Search document Icon - lezen - Feestelijk orgelconcert
Bolsward - Op Hemelvaartsdag (do. 17 mei) geeft Harm Hoeve om 16.00 uur in de Martinikerk voor de 5e, achtereenvolgende keer een orgelconcert. Het programma is gevarieerd en toegankelijk s...
Search document Icon - lezen - FFF
Hymnologisch gebruik van ‘tuskentiden’......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Actiedag voor Victor Adams
Groningen - Op 10 mei geeft de bekende gospelzanger Kees Kraayenoord een concert op het Gomarus College. Het is de afsluiting van een bruisende actiedag waarop de leerlingen van Vondelpad 3 geld inzamelen voor dominee Victor Adams in Kenia.......
Search document Icon - lezen - Een grote reis naar een klein land
Benin is een boeiend land. Het is de bakermat van de voodoo, die er nog een levende godsdienst is. Het verleden is onlosmakelijk verbonden met de slavernij. Benin is een klein land in West-Afrika. Het is in ons blikveld gekomen vanwege de contacten met de ERCB, de kleine gereformeerde kerken daar. De Verre Naasten assisteren, samen met de kerken rond Gouda en Waddinxveen (G0Wa), deze kerken.......
Search document Icon - lezen - Kennismaken met Follow Up! Een nieuw catechesejaar: een nieuwe methode?
Een nieuw catechesejaar staat voor de deur. Een mooie gelegenheid om te starten met een nieuwe catechesemethode!......
Search document Icon - lezen - Sta stil bij hartstilstand
Zuidlaren - De GKV heeft een Automatische Externe Defibrillator aangeschaft.......
Search document Icon - lezen - Zangers en zangeressen gezocht!
In september 2007 willen we gaan starten met een vocaal ensemble. Daarvoor zijn we op zoek naar enthousiaste zangers en zangeressen.......