UITGAVE Kerkbode


nummer

12

datum

12-JUN-2009THEMA
Eredienstwaardig vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for AgendaAgenda
Search document Icon - lezen -
Vrijdag 12 juni Drachten, Vocaal Ensemble Focaliber met muziek van o.a. Lasso, Bach, Mendelssohn, Elgar en Rutter, gratis toegang, collecte bij de uitgang, De Fontein, De Kolken 89 - 20.00 uur....
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Kijk, zie en ontdek - J.H. Kuiper
In Elseviers Weekblad van 6 juni werd aandacht besteed aan vijftig Nederlandse toptalenten. Veelbelovende jonge mensen die naar verwachting de komende tijd van zich zullen laten spreken. Sportmensen, kunstenaars, jonge ondernemers, maar ook een superschoonmaakster. Hoe leuk het vermelden van de laatste ook is, het komt voor als een verplicht nummertje. Het draait om de successtories van de toekomst.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Beroepen Wageningen (als geestelijk verzorger bij Opella, protestants-christelijke stichting voor wonen, zorg en welzijn): M. Wielhouwer te Zuidlaren Sneek: A.J. Haak te Driesum C.A. B...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Assen
Kort verslag van de vergadering van de Classis Assen op 28 mei 2009.......
Search document Icon - lezen - Classis Drachten
Voorlopige agenda voor de vergadering van de classis Drachten te houden op D.V. woensdag 17 juni 2009 in het ‘Ichtus Hs’, Burmanialaan 100 te Drachten. Aanvang: 19.30 uur.......
Search document Icon - lezen - Classis Leeuwarden
Voorlopige agenda van de vergadering van de classis Leeuwarden, te houden D.V. woensdag 17 juni 2009, aanvang 20.00 uur, in ‘De Morgenster’, Vrijheidsplein 1, Leeuwarden.......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Auschwitz & Berlijn
Geachte Broeders en Zusters, lezers en lezeressen,......
Search document Icon - lezen - Dit Koningskind
De vereniging ‘Dit Koningskind’ is, naar wij hopen, bij een ieder van u bekend. Een vereniging voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap/beperking, hun familie, vrienden en allen die op enige wijze bij hen betrokken zijn.......
Search document Icon - lezen - Over-de-grens-dag 2009
Op zaterdag 20 juni 2009 organiseert De Verre Naasten voor de vierde keer een ‘Over-de-grensdag’, locatie: Eemlandhoeve, Bisschopweg 5b, 3752 LK Bunschoten.......
Search document Icon - lezen - Voorbedezondag 21 juni
“Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht” (1 Petr. 2:9).......
Hide details for KerkgeschiedenisKerkgeschiedenis
Search document Icon - lezen - Calvijn in Stad (1) - H. Veldman
In deze bijdrage willen we nagaan wat Groningen (Stad en Ommelanden) in de 16de eeuw heeft meegekregen van Calvijn en het ‘calvinisme’? We letten eerst op een aantal personen.......
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document Icon - lezen - Niet binden waar God niet bindt - A.H. Driest
Kolossenzen 2: 16 Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat. 17 Dit alles is slechts een schaduw van wat komt - d...
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Calvijn en het Kerklied - J.R. Luth
Misverstanden Calvijns uitgangspunt is dus dat de eredienst plaatsvindt voor het aangezicht van God en zijn engelen. De goddelijke nabijheid in de eredienst brengt hem ertoe om een onders...
Search document IconText Icon - lezen - Eredienstwaardig - A.H. Driest
In de reeks Woord en Wereld verscheen: Eredienstwaardig. Een boek van dr. J. Smelik. In de genoemde reeks is het al weer het 80e boek. Een felicitatie waard. De titel is fraai. Deze verbindt de zondagse eredienst aan waardigheid. We proeven de bedoeling. In een eredienst waarin de mensen zijn samengekomen voor het eren van God zal het waardig toegaan. Wie tegelijk de gesprekken over de inrichting van de kerkdienst een beetje volgt, proeft tegelijk meer in de titel.......
Hide details for VoetlichtVoetlicht
Search document Icon - lezen - Ontdek de rijkdom van Groningen Stichting Oude Groninger Kerken viert jubileum met activiteiten - N. Kemps-Stam
Om de economie te steunen in de crisistijd, heeft minister Heemskerk het plan gelanceerd om in eigen land op vakantie te gaan. In de voorjaarsvakantie gaf hijzelf het goede voorbeeld door met zijn gezin een week op Terschelling door te brengen. Misschien zorgt de crisis er ook wel voor dat u voorzichtiger met uw vakantiegeld omgaat. Voor wie besluit deze zomer in het noorden te blijven, heeft de Stichting Oude Groninger Kerken wel wat tips.......