UITGAVE Kerkbode


nummer

49

datum

24-DEC-2004THEMA
150 jaar predikantenopleiding vlgnr 4

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - DE GROETEN UIT DEHRA DUN - Saskia Houtman
Saskia Houtman woont met haar gezin in India. In de laatste nieuwsbrief van dit jaar vertelt ze hoe ze samen met het bezoek uit Nederland kerstfeest hebben gevierd. Mochten wij als westerlingen vinden dat wij het druk hebben met de kerstdagen, het is nog niks in vergelijking met de vieringen die de familie Houtman meemaakte op de theologische school en de lagere school. ......
Search document Icon - lezen - Geboren onder de wet - Jaap Ophoff
Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden worden (Gal. 4:4-5 NBV). Als Jezus geboren wordt is God al duizenden jaren zwanger van de gedachte aan deze geboorte. Op Gods tijd. En dat is in elk geval ook de tijd waarin volkomen duidelijk geworden is hoe groot en definitief het faillissement van de mens (m/v) is. Gods volk heeft het, ondanks de wet, ondanks profeten,......
Search document Icon - lezen - Opleiding op twee sporen - W.L. de Graaff
In het nawoord van de catalogus ‘Made in Kampen’ is een interessante gedachtegang te lezen: De scheuring van 1944 heeft diepe sporen achtergelaten. De onderlinge verhoudingen tussen de beide opleidingen waren bijzonder slecht in de begintijd. Maar omdat in de loop van 60 jaar de wegen theologisch gezien steeds meer uitéén gingen, werden de verhoudingen beter omdat de beide opleidingen elkaar steeds minder als concurrenten gingen zien. Het werd mogelijk om op zakelijk gebied samen te werken. De......
Search document Icon - lezen - UIT DE SCHOOL GEKLAPT 4 - Nelleke Kemps-Stam
De laatste predikant die herinneringen ophaalt aan zijn studietijd aan de TU, is tevens de jongste. Toch staat Roland Schipper (34) ook al weer in zijn tweede gemeente. Van 1998 tot 2003 deed hij zijn eerste ervaringen op in Nieuw Lekkerland i.c.m. Alblasserdam, en sinds anderhalf jaar bearbeidt hij de helft van de gemeente van Drachten-Nijega. En voor wie denkt: waar ken ik zijn naam toch van? Hij is één van de schrijvers van ‘De slagboom’, een vaste rubriek in de jongerenbijlage Clou van het N......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Stijlvol - J.P. van der Wal
Wij leven in de dagen rond Kerst. Wij vieren de geboorte van Jezus Christus, onze Heiland. Jezus is nu niet meer hier, maar in de hemel. De wereld ziet Hém niet meer. Wij zijn hier nog wel en de wereld ziet óns. De vraag is: ziet men in óns Jezus Christus? In ons, die zijn naam dragen en in zijn naam proberen kerk te zijn? Vertonen wij in ons gedrag binnen en buiten de kerk de stijl die zo kenmerkend voor Hem was? Volgen wij Hem echt na? Vragen om over na te denken en mee bezig te zijn in de d......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - 2004: een terugblik - J.H. Kuiper
In de laatste kerkbode van dit jaar wil ik graag met u terugblikken op de afgelopen periode; dat hoort bij deze weken en het is ook goed. Aan het begin zeggen we graag, dat het een jaar van de Heer is; aan het einde speuren we zijn wegen na. Lang niet alles kan dan op één bladzijde van de kerkbode samengevat worden; daar zijn andere media voor ( het jaaroverzicht in het ‘handboekje’). Als ik dus een greep doe uit de gebeurtenissen van het afgelopen jaar, is dat heel persoonlijk en willekeurig.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Benoeming Harlingen – De Gereformeerde Kerk heeft in overleg met deputaten Dienst en Recht ds. J.G. van der Hoeven benoemd tot tijdelijk predikant van de gemeente. De benoeming geldt...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Oproep classis Stadskanaal
Aan de leden van de Gereformeerde kerken binnen de classis Stadskanaal ......
Search document Icon - lezen - Particuliere Synode Fryslân 2005
Tweede voorlopige agenda van de vergadering van de PS Fryslân op woensdag 12 januari 2005, aanvang 19.30 uur in het nieuwe kerkgebouw ‘De Morgenster’ van de GKV Leeuwarden, Vrijheidsplein 1 te Leeuwarden......
Search document Icon - lezen - Particuliere Synode Groningen
Kort verslag van de vergadering ad hoc , gehouden op 8 december 2004 in de Gereformeerde Kerk te Ten Boer.......
Search document Icon - lezen - Vergadering van de classis Appingedam
Kort verslag gehouden op donderdag 9 december 2004 in de kerk van Delfzijl. ......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Kerstconcert
Middelstum - Op donderdag 23 december verzorgen Focaliber en jeugdkoor Rejoice opnieuw hun traditioneel kerstconcert in Middelstum. In de oude, sfeervolle Hippolytuskerk zullen d...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Rectificatie
In het artikel van Prof. G. Kwakkel (Kerkbode 17 december) is een fout geslopen. Op 20 januari a.s. staat: bijeenkomst in de Kandelaarkerk, Assen-zuid, dit moet zijn: Maranathakerk, Assen-zuid...
Search document Icon - lezen -
Redactie en uitgever wensen u gezegende feestdagen. De Kerkbode verschijnt niet op 31 december....