UITGAVE Kerkbode


nummer

27

datum

4-JUL-2003
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Banned Icon
Voorwoord Het zal u niet ontgaan zijn: de vakantieperiode is begonnen. In de vorige kerkbode ging de rubriek ‘Actueel’ erover en deze week belicht de ‘Persschouw ‘ het onderwerp ‘vakantie’...
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Groeien in Geestelijke volwassenheid
Je kijkt in de spiegel en je ziet… Een mens. Met vragen. Twijfels. Meningen. Pijnmomenten. Je kijkt in je eigen gezicht en…? Wie ben je als christen? Nee, over volmaaktheid gaan we nu niet praten. In die spiegel is het niet volmaakt. Maar is het volwassen wat ik terugzie? Samen sta je voor de spiegel. Als gemeente. Voor de spiegel van de Geest. Nee, volmaakt is het nog niet. Maar is het … volwassen? Geestelijk volwassen? Of spiegelt het beeld alleen maar menselijke trekjes van onrijpheid. Van o......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Banned IconCommitment en gemeenschapszin…
Er is in de wereld van vandaag niet veel liefde te vinden. Er is veeleer een oppervlakkige vriendelijkheid die de afstand, de onverschilligheid en het subtiele wantrouwen bedekt. Een typ...
Banned IconUITGEKOMEN
Titel: HIJ doet ook zo DOM / ZIJ doet ook zo DOM Zelfhulpboek voor vrouwen en mannen Auteur: Holly Wagner Uitgeverij Plateau, 166 blz, € 12,50 ISBN 90 58040267 Holly Wagner is schrijfster...
Hide details for PersschouwPersschouw
Banned Icon
Met de vakanties voor de deur leek me dit een aardig stuk ter overdenking. De schrijver is ds. J. Jonkman en hij schreef z’n overpeinzingen in ‘De Wekker’,......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Samen op weg bijna een feit
Eind vorige week was het zover; de langzame trein van Samen op weg is weer een station verder. De synodes van de Gereformeerde Kerken (synodaal) en van de Nederlands Hervormde Kerk keurden de voorstellen goed. De volgende halte is in december 2003, waar hetzelfde moet gebeuren, maar dan in tweede lezing. In mei 2004 moet het allemaal definitief zijn en kennen we voortaan de Protestantse Kerk in Nederland. Helemaal zonder kleerscheuren gaat het niet: de kranten berichtten al eerder van contact va......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Banned IconTer attentie van de preekvoorzieners en -voorziensters
Op onze ‘preekruilbeurs’ hebben we als predikanten uit voornamelijk Fryslân afgesproken dat wij vanaf maandag 1 september om 09.00 uur preekverzoeken in overweging nemen. A. Bas (Kornh...
Banned Icon
Adreswijziging Musselkanaal – Valthermond – Het adres kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Musselkanaal-Valthermond is: Postbus 29, 9580 AA Musselkanaal. Aangenomen Amstelproje...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Banned IconKort verslag van de vergadering van de Classis Leeuwarden op 18 juni 2003 in ‘Het Pand’ te Leeuwarden.
Namens de kerk te Heerenveen opent ds. G.H. Hutten de vergadering. Hij meldt dat ds. E.C. Ouwejan helaas wegens ziekte niet aanwezig kan zijn en een poos zijn werk niet kan verrichten. Vervolgens...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Orgelconcert
Uithuizen - De Stichting Arp Schnitgerorgel Uithuizen organiseert op zaterdag 5 juli 2003 in de hervormde Jacobikerk een orgelconcert. Aanvang: 20.00 uur. Organist: Gijs...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Banned IconGereformeerde Kerk vrijgemaakt Maastricht op TV, 20 juli 2003
Op zondag 20 juli wordt via de tv een kerkdienst uitgezonden van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Maastricht. De voorganger van de kerk, ds. Jacob Glas preekt n.a.v. Psalm 103 over het the...
Banned IconNIEUWE DIRECTEUR BENOEMD IN DE DAGELIJKSE LEIDING VAN DE TU
Verslag curatorenvergadering 26 juni 2003.......
Banned IconPreekbeurten op het internet
De preekbeurten in Groningen, Fryslân en Drenthe, zijn sinds enige tijd ook te vinden op het internet op onze website www.handboekgkv.nl De door u opgegeven informatie wordt door de bureauredact...
Banned Icon
Mededeling van de uitgever De Kerkbode zal in de vakantieperiode tweewekelijks verschijnen. Dit betekent dat de Kerkbode niet verschijnt op: 11 juli 25 juli 8 augustus 22 aug...