UITGAVE Kerkbode


nummer

2

datum

26-JAN-2019THEMA
Vriendelijkheid, gave en opgave vlgnr 2

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Wie ben ik als Christen?
Twee verklaringen Het jaar 2019 begon spetterend: met twee verklaringen die een totaal tegengestelde sfeer ademen: de Nashvilleverklaring en de verklaring van de regiegroep voor de hereniging van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Tegengesteld, omdat ze het allebei hebben, of willen hebben om wat de kerk nu tot kerk maakt en daarbij vanuit een ander punt beginnen. De Nashvilleverklaring noemt het dieper gelegen punt niet apart, al komt het wel aan de orde......
Hide details for KerkgeschiedenisKerkgeschiedenis
Search document Icon - lezen - De Synode van Dordrecht (6)
De afgevaardigden uit Groningen naar Dordrecht Wie waren dat: de afgevaardigden uit de verschillende gewesten die namens de kerken in hun regio’s deelnamen aan de grote (inter)nationale synode te Dordrecht? Hoe werden ze uitgekozen voor dit doel? Welke capaciteiten hadden ze en welke inbreng in de beraadslagingen en de besluitvorming over de zaak van de Remonstranten? Wat is er nog bekend van deze mannen?......
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document Icon - lezen - Gods licht en waarheid
'Zend uw licht en uw waarheid, laten zij mij geleiden en brengen naar uw heilige berg, naar de plaats waar U woont.' Psalm 43, 3......
Hide details for Overig freelanceOverig freelance
Search document Icon - lezen - Jeugdleidersconferentie is springlevend
BGO Jeugdwerk wordt Stichting JLC......
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document Icon - lezen - Vriendelijk zijn is een gave van de Geest
Mild In Galaten 5, 22 noemt Paulus de vrucht van de Geest, een vrucht die in negen aspecten omschreven wordt: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid...
Search document Icon - lezen - Vriendelijkheid: opgave en gave
Vriendelijk zijn is een opdracht van de Heer......