UITGAVE Kerkbode


nummer

12

datum

11-JUN-2010THEMA
Wedergeboorte: vernieuwd leven vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen - Wedergeboorte- S.M. Alserda, A.H. Driest, G. Timmermans
Evenals het vorige nummer is ook deze Kerkbode gewijd aan het thema wedergeboorte. 'Wat is dat precies?', wordt soms gevraagd. Juist omdat er zo verschillend mee om wordt gegaan. Regelmatig roept...
Hide details for ActiviteitenActiviteiten
Search document Icon - lezen -
Orgelconcert Peter Wildeman Op D.V. zaterdag 12 juni zal er om 20.00 uur weer een orgelconcert gegeven worden in de Chr. Geref. Kerk Lytsewei te Drogeham. Het concert wordt deze keer verzorgd doo...
Hide details for EvangelisatieEvangelisatie
Search document Icon - lezen - Verslag DZD
Verslag van de vergadering van de Drentse Zendings Deputaten, gehouden op 27 april 2010 in Zuidwolde.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Jongeren in de kerk - J.H. Kuiper
'Stop met jongeren de kerk binnen te lokken'. De kop boven een artikel in het Nederlands Dagblad van 17 april jl. Hij is van Harmen van Wijnen, prominent binnen het jeugdwerk van de Hervormd Gereformeerde Jeugd Bond (HGJB). Hij heeft het er daarin over dat binnen tien jaar de relatie tussen jongeren en het instituut kerk gemarginaliseerd is tot een paar procent. Als ik het goed begrijp betekent dit dat er over een aantal jaren God zij dank nog veel jongeren zijn die geloven en dat er ook een in......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Kerksplitsing De Gereformeerde Kerk (v) te Bodegraven-Woerden is per 1 juni jl. gesplitst in twee zelfstandige kerken: de GKv te Bodegraven en de GKv te Woerden. Deze laatste vormt met de Christe...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen -
Classis Assen Kort verslag van de vergadering van de classis Assen, d.d. 20 mei 2010. Na christelijke opening van de vergadering en onderzoek van de geloofsbrieven, wordt de classis ge´nstitueerd...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen -
Jaarlijkse conferentie Setting Captives Free Setting Captives Free Nederland organiseert voor het 5e jaar op rij haar jaarlijkse conferentie, dit jaar op 25 en 26 juni te Amersfoort. Het thema is...
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document Icon - lezen - Efeziers 4 vers 21 - A.H. Driest
"Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid."......
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Bekering: waar en hoe? Zondag 33 en de ware bekering - G. Timmermans
Oprechte droefheid, dat wij God door onze zonden vertoornd hebben. En ook dat wij deze zonden hoe langer hoe meer haten en ontvluchten. Hartelijke vreugde in God door Christus en lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven.......
Search document IconText Icon - lezen - Vernieuwd leven - S.M. Alserda
Binnen gereformeerde kring is er groeiende aandacht voor een thema als wedergeboorte. Een onlangs verschenen boek van Piper hierover vindt gretig aftrek1.In dit artikel haal ik uit dit boek verschillende aspecten van wedergeboorte naar voren.......
Hide details for VoetlichtVoetlicht
Search document Icon - lezen - Een kijkje achter de schermen van het meldpunt seksueel misbruik. Corrie Blijdorp vertelt - S. van Oostrum
Wat is de procedure als ik iets te melden heb? “Meestal meld je via de telefoon dat er iets is waarover je wilt praten.Vervolgens nodig ik de melder uit voor een gesprek, om te kijken of het gem...
Hide details for Zorg, opvoeding & onderwijsZorg, opvoeding & onderwijs
Search document Icon - lezen - Comazuipen, een hype? - A. van Eijsden
"Meisje van 14 belandt op zaterdagnacht om half twee op de spoedeisende hulp. Ze verkeert in comateuze toestand als gevolg van excessief alcoholgebruik. Haar ouders staan perplex." Dergelijke berichten verschijnen regelmatig in de media. Het gaat om meer dan 240 jongeren per jaar. De gemiddelde leeftijd van een 'comazuiper' is 14. Het maakt niet uit in welke regio van het land hij of zij woont of welk opleidingsniveau de jongere volgt. Het komt voor in elke sociale kring.......