UITGAVE Kerkbode


nummer

22

datum

26-OKT-2012THEMA
God leidt je leven vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Bijbelzondag
Hoeveel bijbels hebt u in huis? Het telt al snel aardig op. Een trouwbijbel misschien, een bijbeltje om mee te nemen, nog eens een andere vertaling. De Bijbel is beschikbaar voor iedereen.......
Hide details for Kerk- / werkvloerKerk- / werkvloer
Search document Icon - lezen - De Bijbel: Geen gesloten boek in gesloten gebieden
Bijbelvertaalwerk in Gesloten Gebieden: een lastig onderwerp om over te publiceren. De veiligheid van betrokkenen moet worden gewaarborgd en dus is voorzichtigheid geboden bij het delen van informatie. Tegelijkertijd is dit mooie werk te belangrijk om onvermeld te laten.......
Search document Icon - lezen - Oase Vakantieweken
Ieder voorjaar vraagt GSV De Oase om mensen op te geven die wel een vakantieweek kunnen gebruiken. Dit jaar gingen er 90 gasten mee......
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document Icon - lezen - God er bij roepen
Rechters 6, 6b . . . het volk riep de HEER te hulp . . .......
Hide details for Overig freelanceOverig freelance
Search document Icon - lezen - Bijbel en Koran
Christendom en bijbel: dat hoort bij elkaar zoals Islam en Koran. Het lijkt zo parallel: twee godsdiensten met elk een boek. Maar christenen en islamieten vinden elkaars boek heel vreemd.......
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Gods leiding
Zijn er aanwijzingen of directe boodschappen van God te verwachten? Sommige christenen zullen dat beamen. Ze maken hun keuzes op basis van concrete goddelijke leiding in hun leven. Anderen zijn daar veel voorzichtiger in. Tenslotte mag het wachten op Gods aanwijzingen niet leiden tot een afschuiven van je eigen verantwoordelijkheid.......
Search document IconText Icon - lezen - Omstandigheden, een stukje biografie van Paulus
Het lezen van een biografie van iemand (en vaak is dat een bekend iemand) is mooi om te doen. Je krijgt zo een prachtig inkijkje in zijn of haar leven en je leert ook veel over tijd waarin deze persoon geleefd heeft. Zo’n persoon komt dan opeens veel dichter bij je.......