UITGAVE Kerkbode


nummer

9

datum

3-MEI-2014THEMA
Kinderen horen erbij vlgnr 9

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BoekbesprekingBoekbespreking
Search document Icon - lezen - Blij dat ik diaken ben
Hij was heel enthousiast. De diaken die ik kortgeleden sprak. Hij vertelde erover: over de gesprekken en dat je daarbij - als het past - samen bidt en bijbel leest. Hij had wel eens gehoord hoe het vroeger was. Heel anders. Wat hij zei klopt. Een diaken die een bijbeltje pakte, nog niet zo heel veel jaren geleden? Nee zeg, dat deed toch de ouderling!......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Vrij
Als het goed is, krijgt u deze Kerkbode vlak voor de herdenking van de gevallenen en de viering van bevrijdingsdag. Het officiële programma start dit jaar in Drenthe.......
Hide details for Kerk- / werkvloerKerk- / werkvloer
Search document Icon - lezen - Het nieuwe werken en de diaconie
‘Het nieuwe werken’ komen we de laatste tijd veelvuldig tegen. In kranten, managementbladen, bij organisaties die aan verandering onderhevig zijn, enz.......
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document Icon - lezen - Water in beweging
… allen die in Christus Jezus gedoopt zijn (Rom. 6: 3) … allen tot één lichaam gedoopt (1 Kor. 12: 13......
Hide details for Overig freelanceOverig freelance
Search document Icon - lezen - Hartelijke verbondenheid
Uit de drie noordelijke provincies zijn twaalf mannen afgevaardigd, uit iedere provincie vier. Als Kerkbode willen we graag het werk van de synode dichter bij de mensen brengen en een gezicht geven.......
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document Icon - lezen - Kind en kerkdienst
‘Dan is het nu tijd voor de kinderen van de bijbelclub’, zegt de dominee. Daarop zie je kinderen uit de rijen gaan, samen met enkele volwassenen en zich naar een andere zaal in de kerk begeven. Vijftien jaar geleden was dit in veel GKv kerken ondenkbaar, terwijl het nu door een groot aantal gemeenteleden als gewoon wordt ervaren. Hoewel, niet in alle kerken. Er zijn er die elke vorm van een kindernevendienst niet passend vinden......
Search document Icon - lezen - Van Plus-dienst tot kinderkringen
Onder heel verschillende namen wordt hard gewerkt voor kinderen in de kerk. Alle lof voor al die medewerkers die zich hiervoor inzetten. Niet alleen de namen die aan het kinderwerk gegeven worden verschillen, ook de inhoud......