UITGAVE Kerkbode


nummer

4

datum

22-FEB-2013THEMA
Armoede vlgnr 4

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Kringen
Binnenkort verschijnt het nieuwe Handboek Gereformeerde Kerken. In samenwerking met het Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken is daarvoor een onderzoekje uitgevoerd naar het voorkomen van kringen binnen de vrijgemaakte kerken. In het jaaroverzicht meer daarover.......
Hide details for Kerk- / werkvloerKerk- / werkvloer
Search document Icon - lezen - Helma, een alleenstaande moeder
Helma is nu een jaar of vijf alleenstaand moeder. Maar dat wil niet zeggen dat het went. Ze blijft het er moeilijk mee hebben. Regelmatig voelt ze zich gespannen en gestresst. Ook de gewone dingen kosten haar veel energie.......
Search document Icon - lezen - Hulpbehoevende kerken
“Elke gemeente wil graag een eigen dominee. Als een gemeente te klein wordt is de draagkracht vaak niet voldoende om zelfstandig een predikant te kunnen beroepen. Sinds jaar en dag wordt daarom in vrijwel alle kerken gecollecteerd voor 'hulpbehoevende kerken'. Het kerkverband springt bij, zodat grote gemeenten de kleinere helpen bij het instandhouden van een predikantsplaats.” (citaat van ds. Daan Zandbergen)......
Search document Icon - lezen - Yachad
“Hine matov umanayim shèvèt achim gam yachad”. Zo luidde een Hebreeuws liedje dat ik vroeger op de lagere school geleerd heb. Pas later kwam ik er achter dat dat de eerste regel is van Psalm 133: “Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen”. Yachad is dus het Hebreeuwse woord voor ‘samen’. Sinds 2009 bestaat er binnen onze kerken een commissie onder die naam. De missie van Yachad is: ondersteuning van de evangelieverkondiging aan het Joodse volk en het bewust maken va......
Hide details for KerkgeschiedenisKerkgeschiedenis
Search document Icon - lezen - Helena – de moeder van keizer Constantijn
Een hooggeplaatste dame, die toch van eenvoudige afkomst was. Helena, de moeder van de Romeinse keizer Constantijn de Grote. We leren haar het beste kennen via haar grote zoon. Dankzij hem kwam er in 313 een eind aan de christenvervolgingen.......
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document Icon - lezen - De Heer is mijn Herder
Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij psalm 23:4......
Hide details for Nieuws uit de RegioNieuws uit de Regio
Search document Icon - lezen - GKv Stadskanaal kanselruil met PKN?!
Een prikkelende titel in het Nederlands Dagblad op 20 december 2012. Een titel die de lading dekt of die uitnodigt tot lezen?......
Hide details for Overig freelanceOverig freelance
Search document Icon - lezen - Eigen ontwikkeling en opbouwen CV is belangrijk naast je studie
Tiny Hoving is een 21-jarige studente aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Ze heeft net haar Bachelor Internationale betrekkingen op zak en is bezig met haar tweede studie in Wijsbegeerte (verkorte opleiding Filosofie). Ze woont op kamers in Groningen en heeft een actief studentenleven. Het geloof speelt hierin een grote rol en ze is erg bezig met het zoeken naar ontwikkeling en diepgang in het leven. Ze vertelt over haar leven als student in relatie tot de kerk en het geloof.......
Search document Icon - lezen - Moed bij het sterven
Onlangs overleden er in de kerkelijke gemeente van Leeuwarden een aantal, vrij jonge gemeenteleden. Dominee Verwey hield voor de aangeslagen gemeente een preek met als thema: ‘Moed bij het sterven’. Siske van Oostrum vat de preek, die ze als troostend heeft ervaren, voor u samen.......
Search document Icon - lezen - Na twee jaar
25 februari 2011, toen gebeurde het: onze zoon Ebel werd vermoord in Kenia. Gewoon in hun eigen huis, op de ‘beveiligde’ basis waar ze woonden. Lora, de kinderen Levi en Esra raken hun man en papa kwijt, wij onze zoon, onze kinderen hun broer. Wat een onbeschrijfelijk verdriet kwam er in ons leven.......
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document Icon - lezen - Armoede in de bijbel
In de Bijbel is de arme mens duidelijk in beeld. De arme is de ellendige, de armzalige, de deerniswekkende en hulpeloze mens. Al gaat Gods liefdevolle zorg uit naar heel zijn schepping, zijn bijzondere zorg gaat uit naar de mens, die immers geschapen is naar zijn beeld.......
Search document Icon - lezen - Armoede in Nederland
Is er armoede in Nederland? Zo op het eerste gezicht zou je denken van niet. Kijk je bijvoorbeeld naar de cijfers van wat er met Sinterklaas en Kerst is uitgegeven aan cadeaus, dan is dat weer meer dan voorgaande jaren.......