UITGAVE Kerkbode


nummer

18

datum

4-SEP-2009THEMA
Weer aan het werk vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for ActiviteitenActiviteiten
Search document Icon - lezen - Mendelssohnconcerten
In het kader van vijf Mendelssohnconcerten, ter nagedachtenis van diens 200e geboortejaar en georganiseerd door de Stichting Groningen Orgelland, worden er dit jaar nog drie bijzondere orgelconcerten georganiseerd. Het zijn interessante concerten met onbekende muziek, gespeeld op orgels die niet vaak op concertante wijze zijn te beluisteren.......
Search document Icon - lezen - Orgelconcert
Zaterdagavond 5 september a.s. is er om 20.00 uur in de Sionskerk van Damwoude een bijzonder orgelconcert. Bijzonder omdat naast orgelspel ook fluitspel te horen zal zijn.......
Search document Icon - lezen - Vesper
Op donderdag 24 september vindt DV in de middeleeuwse Kleine Kerk te Steenwijk weer een vesper plaats.......
Search document Icon - lezen - Wind of Praise
Op 19 september 2009 zal in Leek de tweede Wind of Praise dag worden gehouden. Een studiedag over het bespelen van een blaasinstrument tijdens de kerkdiensten.......
Search document Icon - lezen - Zondagavondzang in Drachten
De Commissie Kerkconcerten in De Fontein organiseert zondag 20 september aanstaande een zangavond in De Fontein te Drachten (Kolken 89).......
Hide details for AgendaAgenda
Search document Icon - lezen -
Woensdag (2 en) 9 september Leeuwarden, Open repetities Gospelkoor Changing World, Bethelkerk, Huizumerlaan 102 - 19.30 uur Vrijdag 4 september Uithuizermeeden, Concert Marcel & Lydia Zimmer, Ker...
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - In de greep van de griep - J.H. Kuiper
Al een half jaar is het in het nieuws, de komst van de Mexicaanse griep. Er gaat bijna geen dag voorbij of je leest er iets over. Het is een gevaarlijke vorm is het de ene keer; het valt wel wat mee, lees je even later. Voor twee mensen in Nederland was de Mexicaanse griep net het laatste dat nodig was om te overlijden. Maar was die griep dan de oorzaak, of de ziekte/zwakheid die er toch al was? Intussen gaat de voorbereiding op de mogelijke komst door. Stel dat inderdaad een derde van de inwone......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Gewijzigde adresgegevens
Ds. G.O. Sander Peter van Anrooystraat 11 9402 TR Assen Telefoon: 0592-371920 (werk), 0592-372832 (privť) E-mail: sander.aw@kpnmail.nl (werk), gosander@kpnmail.nl (privť)....
Search document Icon - lezen - Kerkdiensten Texel
Ook dit jaar worden er weer kerkdiensten van de Gereformeerde Kerk (v) van Den Helder gehouden in de Doopsgezinde Kerk van Den Burg. De aanvangstijden zijn 11.30 uur en 17.15 uur. De data en voor...
Search document Icon - lezen - Middagdiensten Surhuisterveen
Met ingang van 23aug jl. worden de middagdiensten gezamelijk gehouden in de Ichtus kerk aan De Dellen 48 in Surhuisterveen....
Search document Icon - lezen - Preekvoorziening 2010
Classis Warffum: De predikanten L.S.K. Hoogendoorn en E.J. Meijer hebben voor 2010 geen extra preekbeurten meer beschikbaar en willen dus niet gebeld worden. Ds. A.G. Bruijn (Uithuizen) is vanaf...
Search document Icon - lezen - Rectificatie
In de Gereformeerde Kerkbode van vrijdag 21 augustus stond het bericht dat emeritus predikant A.G. Versteeg, overleden op zaterdag 8 augustus 2009, in Groningen-Noord (1987) zou hebben gestaan. D...
Search document Icon - lezen - We hebben allemaal wat
Bedum - Op zondag 6 september is er weer een dienst voor mensen met een verstandelijk beperking. Deze wordt gehouden in de Martyriakerk, Stationsweg te Bedum om 14.30 uur. Ds. A.H. Driest uit Gro...
Search document Icon - lezen - Zendtijd voor Kerken
Kroonbede 2009: Gebed voor de Overheid......
Search document Icon - lezen -
Bevestiging & intrede Leeuwarden: Op 30 augustus, om 9.30 en 16.00 uur, vond de bevestiging en intrede plaats van ds. P.J.C. Colijn uit Zaltbommel in de Gereformeerde Kerk ‘De Morgenster’, Vrij...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Appingedam
Voorlopige agenda van de classis Appingedam, te houden op D.V. donderdag 10 september 2009 om 19.30 uur in het gebouw van de gereformeerde kerk te Loppersum, Tuinbouwstraat 3. Samenroepende kerk: Loppersum.......
Search document Icon - lezen - Classis Assen
Agenda voor de vergadering van de Classis Assen op 10 september 2009 in Assen-Peelo, om 19.30 uur aan de Nobellaan 140. Deelnemende kerken: Assen-Kloosterveen, Assen-Marsdijk, Assen-Peelo, Assen-West, Assen-Zuid, Beilen, Haulerwijk, Hooghalen, Oosterwolde, Roden, Smilde en Zuidlaren.......
Search document Icon - lezen - Classis Drachten
Hierbij worden de classiskerken opgeroepen, namens de Raad van de Gereformeerde kerk te Drachten-Zuid/West, voor een vergadering van de classis Drachten, die D.V. zal worden gehouden op woensdag...
Search document Icon - lezen - Classis Groningen
De raad van de Gereformeerde Kerk te Wetsinge-Sauwerd, nodigt de kerken van de classis Groningen uit voor de vergadering die op D.V. donderdag 29 oktober 2009 gehouden zal worden. De vergadering...
Search document Icon - lezen - Classis Grootegast
Kort verslag Classis Grootegast 25 juni 2009.......
Search document Icon - lezen - Classis Warffum
Voorlopige agenda van de op 8 september 2009 te Leens te houden vergadering van de classis Warffum, aanvang 19.30 uur.......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - 50 jaar Gereformeerd Voortgezet Onderwijs in Drachten
Gereformeerde U.L.O., Gereformeerde Middenschool, D'Oude Weg, Gomaruscollege. De school bestaat al 50 jaar. Alle oud-leerlingen en oud-medewerkers worden uitgenodigd dit feest met ons mee te make...
Search document Icon - lezen - Cursus voor echtparen Samen stilstaan bij … je huwelijk!
Wij gaan binnenkort weer starten met de huwelijkscursus ‘Samen stilstaan bij ... je huwelijk!’ voor echtparen uit de classis Warffum en omgeving. De cursus biedt een geweldige mogelijkheid om s...
Search document Icon - lezen - Thuisfrontavond Uitzendingen, wordt het al gewoonte?
We beginnen meer en meer te wennen aan uitzendingen. Zelfs aan Afghanistan zo langzamerhand. Als er tenminste maar een tijdje geen moeilijk nieuws komt. En dat geeft al aan dat wennen betrekkelij...
Search document Icon - lezen - Verhalen uit de schoolkeuken Een conciŽrge vertelt…
Wie op het Gomarus heeft gezeten, komt er eigenlijk nooit meer helemaal los van. De sfeer, de leraren, de leerlingen en op de Magnolialocatie natuurlijk... Wijnalda! Een man met wie iedereen wel...
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document Icon - lezen - Rond de tent… - G.O. Sander
De Heer zei tegen Mozes en Aaron: ‘ Wanneer de IsraŽlieten hun tenten opslaan, moeten ze dat doen rond de ontmoetingstent, op enige afstand ervan, ieder bij zijn eigen vaandel en bij de herkenningstekens van zijn familie. Numeri 2 vers 1-2......
Hide details for ReisjournaalReisjournaal
Search document Icon - lezen - In de wachtkamer van het ziekenhuis - A. Zwarts
'Fula Mulango!' roept de verpleegkundige bij elke patiŽnt die zijn consultatiekamer binnenkomt: “doe de deur dicht! Elke keer hetzelfde verhaal, ze laten de deur wagenwijd openstaan, de patiŽnten hebben geen gevoel voor privacy” zucht hij.......
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Weer samen aan het werk in de kerk ... - G.O. Sander
Na een aantal maanden van rust gaat het in deze weken allemaal weer van start: catechisaties, bijbelstudieverenigingen, de vergaderingen van de kringen, het kerkenraadswerk en het werk in de commissies. Kortom, een nieuw kerkelijk seizoen ligt voor ons met veel drukte en activiteiten. We mogen weer samen werken vanuit het Woord van de Here en de belijdenissen van de kerk.......
Search document IconText Icon - lezen - … om te groeien in de gezindheid van Christus. - G.O. Sander
In onze kerken zijn veel dingen goed georganiseerd. Daar zijn we als GKv altijd al behoorlijk goed in geweest. De laatste jaren is er veel aan gemeenteopbouw gedaan. In tal van gemeenten circuleren tegenwoordig indrukwekkende organogrammen. Iedere commissie en taakgroep kent zijn plaats en taak (als het goed is tenminste). Het is goed en belangrijk het werk in de gemeente in kaart te brengen. Ook om eventuele witte vlekken in het werk te ontdekken en in te vullen. Maar daarmee ben je er niet. Wa......