UITGAVE Kerkbode


nummer


datum

2-MEI-2003
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen - 25 jaar gereformeerd beroepsonderwijs
Het nummer van de kerkbode dat u vandaag in handen krijgt, staat helemaal in het teken van 25 jaar Gereformeerd Beroepsonderwijs in Groningen. Dat jubileum mag het Menso Alting College in deze ma...
Search document Icon - lezen - Bij de voorplaat
De foto op de voorkant komt uit een serie van 12 aquarellen, geschilderd door J. Maliepaard, Nederlands Gereformeerd predikant te Nijverdal. Van deze 12 aquarellen zijn prachtige kaarten <$...
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Bijbelleesrooster: geloof en (beroeps-)onderwijs
Deuteronomium 6: 1-9: er ligt voor ouders een heel stuk verantwoordelijkheid om hun kinderen te helpen God te leren kennen, en als christen te leren leven; werkelijk christen te zijn. Er ligt voo...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Banned IconText IconEthiek in de MBOV
“Mevrouw Gerkens is vorige maand 85 jaar geworden. Ze woont in een verpleeghuis ergens in de provincie, waar ze liefdevol verzorgd wordt. De gezondheid van mevrouw Gerkens is niet zo best meer....
Search document IconText Icon - lezen - Gereformeerd Beroepsonderwijs - erkende ongelijkheid
Dit jaar viert het Menso Alting College is Groningen het 25 jarig bestaan van de MBOV. Dit is de opleiding voor verpleegkundige. Reden genoeg om speciaal stil te staan bij het belang van het gereformeerd onderwijs, en wel in het bijzonder het gereformeerd beroepsonderwijs.......
Banned IconText IconGereformeerde rijkdommen!?
Nederland is rijk aan n gereformeerde (vrijg.) school voor MBO en n gereformeerde (vrijg.) school voor HBO. Met gemiddeld gezamenlijk, schat ik, zo’n 1300 studenten per jaar in opleiding. Da...
Banned IconText IconHet gedrag verschilt in principe niet Vier leerlingen over het MAC
Het MAC neemt binnen het landelijk onderwijs een unieke plaats in. De school is namelijk het enige gereformeerde regionale opleidings centrum (ROC) in Nederland. Om die reden mag het betrekkelijk...
Banned IconText IconIdentiteit is k kwaliteit.
Het middelbaar beroepsonderwijs is een van de belangrijkste onderwijsvormen in Nederland. Een onderwijssoort met een breed scala aan opleidingsmogelijkheden voor leerlingen met een veelheid aan c...
Banned IconText IconIdentiteit is k kwaliteit.
...
Banned IconText IconTussen ideaal en werkelijkheid
Van harte gefeliciteerd! Dat staat ook bij ons voorop bij 25 jaar MAC. En deze felicitatie is wat ons betreft geen sociale formaliteit. Want het is heel bijzonder, dat we in een land leven met vrijheid van onderwijs en dat er een gereformeerde middelbare beroepsopleiding is, mag ons tot op de dag van vandaag verwonderen. Wat wij ondertussen heel gewoon vinden s het niet en wordt het ook niet. ......
Hide details for PersschouwPersschouw
Banned IconMerkbaar
We mediteren met ds. Pieter Boomsma in het Centraal Weekblad nog even wat na over de betekenis van Pasen.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Banned Icon
Groningen - Welke predikant kan en wil voorgaan in Groningen – Noord op n van de volgende data? 11 mei – 09.30 uur; 18 mei – 09.30 uur; 15 juni – 16.30 uur; 22 juni – 09.30 uur; 29...
Banned Icon
Terschelling - Tot half september 2003 worden er D.V. samenkomsten georganiseerd door de Stichting Gereformeerde Vakantiesamenkomsten Terschelling. Deze worden gehouden in de ET-10 om 11.0...
Search document Icon - lezen -
Beroepbaar: Slochteren – M.E. Buitenhuis, Slochtermeenteweg 21, 9621 CM Slochteren, tel: 0598-421066, email: buitenhuiszwarteveen@hetnet.nl Toegelaten: Leens – Toege...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Banned IconKort verslag van de classis in het ressort Hoogeveen d.d. 1 februari en voortgezet op 25 maart 2003.
Om u op de hoogte te houden van wat er zoal binnen de classis leeft bieden wij u dit kort verslag aan.......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Appingedam
De Raad van de Gereformeerde Kerk te Harkstede, daartoe aangewezen door de classisvergadering van 13 maart j.l., roept de kerken van de classis Appingedam op om te vergaderen op D.V. 5 juni 2003...
Search document Icon - lezen - Oproep classis Warffum
Roodeschool - voor de op 5 juni 2003 te houden vergadering van de classis Warffum. De vergadering wordt gehouden in de Gereformeerde Kerk te Roodeschool, Hooilandseweg 78. Aanvang: 19.00 u...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Het gereformeerd mannenkoor Noord-Drenthe opnieuw aan de slag voor een goed doel
Stichting Vluchtelingenwerk Drenthe nu begunstigd. ......
Search document Icon - lezen - Koorconcert Cantus ex Corde
Hoogeveen - zaterdag 10 mei 2003 geeft het bekende koor Cantus ex Corde een concert in de Grote Kerk van Hoogeveen. Dit concert heeft een zeer gevarieerd programma, nl. koorzang, samenzan...
Search document Icon - lezen - Samenzang-, en orgelavond te Roodeschool
Roodeschool - Op D.V. 11 mei a.s. wordt er weer een samenzang-, en orgelavond gehouden. Even als vorig jaar komt de jonge musicus Minne Veldman uit Urk om de samenzang enthousiast in te lei...
Search document Icon - lezen - Vergadering Nederlandse Patinten Vereniging
Zuidlaren - De Nederlandse Patinten Vereniging afd. Zuidlaren e.o. belegt weer zijn jaarlijkse vergadering. Deze vergadering is ook bedoeld voor niet-leden en belangstellenden. Naast de g...
Search document Icon - lezen -
U gaat toch ook naar de BONDSDAG van de GEREFORMEERDE BIJBELSTUDIEBOND Datum : D.V. 15 mei 2003 Locatie : "De Meenthe", Stationsplein 1 te Steenwijk Thema : "WAS IK MA...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Bibliotheekfonds
Kampen - Op 10 april 2003 hield het Comit van het Bibliotheekfonds der Theologische Universiteit haar jaarlijkse vergadering. Tijdens deze bijeenkomst ontving de bibliothecaris het verbli...
Search document Icon - lezen - Toch nog theologie studeren?
Je hebt al langer theologie willen studeren. Maar het is er nooit van gekomen. Of je voelt juist de laatste tijd de roeping op je afkomen om predikant te worden. Maar het lijkt nu te laat. Want G...