UITGAVE Kerkbode


nummer

4

datum

27-JAN-2006THEMA
Gods voorzienigheid vlgnr 3

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Gods bestuur & aids, verkrachtingen, rampen…(3) - Sieds de Jong
- Ds.Sieds de Jong in gesprek met ds. Henk de Jong - Inleiding Twee weken geleden heb ik verslag gedaan van een reis naar Zuid-Afrika. Naar aanleiding van die reis kwamen veel vragen naar boven: hoe is Gods betrokkenheid bij al dat lijden? Heeft Hij er de hand in of satan? Wil God lijden? Over deze vragen heb ik een gesprek gevoerd met een reisgenoot en collega, ds. Henk de Jong. Het eerste deel van ons gesprek heeft onder twee kopjes gerubriceerd (‘Gods betrokkenheid bij het lijden’ en ‘Gods w......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - De lage drempel van het web - J.P. van der Wal
Op je televisie zit een knop. De computer bedien je met je muis. Geen sinecure om zorgvuldig met knop en muis om te gaan. Ik herinner me een column van ds. Hutten in de Clou (bijlage bij het ND), waarin hij met een knipoog naar Jozua 24:15 opriep: Ik en mijn muis, wij zullen de Here dienen. Hij schreef in dat artikel over de talloze sekssites op Internet. Ik en mijn muis…ik vond het een vondst! Ik moest er aan denken toen ik het onderstaande artikel in Opbouw las over seksverslaving en Internet......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Geloof in de hel? - Jan Kuiper
Eerlijk gezegd: ik zou liever niet in de hel geloven. Net als vele andere christenen in deze tijd. De gedachte aan de plaats van het oordeel, dat nooit ophoudt, is vreselijk. Ik kan John Stott best begrijpen. Hij wil niet verder gaan dan de gedachte aan een vernietiging van wie niet geloofde in één moment. Hij is een vooraanstaand evangelisch christen. Ik wil dat ook wel zo geloven. Maar het lukt me niet. Dat komt omdat ik de bijbel serieus neem. Hij ook, dat neem ik aan. Maar als ik de woorden......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste dienst voor onze broeders en zusters met een verstandelijke beperking.
Zuidhorn - Zondag 12 februari 2006, 14.00 uur in "De Rank, Westergast 8. Voorganger; Ds. J.T. Oldenhuis uit Groningen Thema : 'Alle kleuren van de regenboog' Er zijn programma's van de d...
Search document Icon - lezen - Samenkomsten Ameland
Ook dit jaar gaat de Commissie-Ameland van de Geref.Kerk van Blija-Holwerd D.V. vanaf Goede Vrijdag 14 april 2006 tot en met zondag 29 oktober 2006 zondagse samenkomsten organiseren in twee...
Search document Icon - lezen -
Adreswijziging Ds. J. Geelhoed van: Farmsumerweg 63, 9902 BM Appingedam naar: Wildekampseweg 15, 8191 BP Wapenveld. Tel: studeerkamer 03844-77482, mobiel: 06-51453801, privé: 03844-7...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Appingedam
Op donderdagavond 8 december 2005 waren de acht kerken van de classis Appingedam vertegenwoordigd in een vergadering in het kerkgebouw te Schildwolde. In deze vergadering was ds. A. Krijgsheld pr...
Search document Icon - lezen - CLASSIS WARFFUM
Kort verslag van de op 13 december 2005 te Uithuizen gehouden vergadering van de classis Warffum.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Evert Spriensma neemt met concert het orgel van de kerk Ten Boer in gebruik
Zaterdag 28 januari wordt het nieuwe orgel van de gereformeerde kerk in Ten Boer officieel in gebruik genomen. Evert Spriensma geeft die avond een concert. Verder is er samenzang en krijgt...
Search document Icon - lezen - Improvisatieconcert Martin Mans
Middelstum - Ter ere van het nieuwe van Oeckelen orgel wordt op vrijdag 3 ferbruari 2006, aanvang 20.00 uur, een concert gehouden. Plaats: Geref. kerk (vrijgem), Boerdamsterweg 12a. Entree...
Search document Icon - lezen - Nieuwjaarsconcert Music Joy en Hendrik de Cock
Delfzijl - Graag willen wij u uitnodigen voor ons nieuwjaarsconcert op zaterdag 4 februari. De brassbands Music Joy uit Delfzijl en Hendrik de Cock uit Ulrum zullen tijdens deze avon...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert:
Grootegast - Improvisatie over geestelijke liederen en verzoeken uit het publiek op 3 februari 2006 door John Propitius. JohnPropitiusis met name bekend geworden door zijn improvisat...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert
Veenhuizen - Op zaterdag 4 februari a.s geven de organisten Sape Jonker en Arian van der Mark een orgelconcert in de koepelkerk in Veenhuizen. Beiden zijn ze verbonden aan het gemengde koo...
Search document Icon - lezen - Zondagavondzang
Hoogkerk -Op D.V. zondag 29 januari 2006 houden we onze eerste zondagavondzang van het nieuwe jaar. Wij hopen weer op een grote opkomst, zoals voorgaande jaren. Het is gebleken wat w...
Search document Icon - lezen -
Activiteitenagenda · Vrijdag 27 en zaterdag 28 januari, Open dagen van het Menso Altingcollege, zie www.mensoaltingcollege.nl · Zaterdag 28 januari, Presentatieconcert, Gereformeerde Ker...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Aanvullend persbericht:
In de Gereformeerde Kerkbode van 13 januari j.l. stond een persbericht van Gert en Hillie Snoeijer die vanuit de Stichting Growing Love komend voorjaar een huwelijkscursus geven in Baflo.......
Search document Icon - lezen - Gebedsbijeenkomst
Assen - Door het ‘Gereformeerd Appèl’ (afdeling noord) wordt op zaterdag 11 februari 2006 een gebedsbijeenkomst georganiseerd in de Ned. Geref. Open Hofkerk, Sleutelbloemstraat 1....
Search document Icon - lezen - Gereformeerde Hogeschool initiatiefnemer nieuwe catechesemethode
De Gereformeerde Hogeschool in Zwolle heeft het initiatief genomen om in 2006 een nieuwe catechesemethode te ontwikkelen voor gebruik in gereformeerde kerken. De hogeschool heeft daartoe een overeenkomst gesloten met de uitgevers Buijten & Schipperheijn Motief (Amsterdam) en EB Media (Deventer). De te ontwikkelen methode moet beter aansluiten op nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en jongeren ondersteunen in hun geloofsvorming. ......
Search document Icon - lezen - Help! Een moslim … of Help een moslim!
Een regio-avond van Deputaten Evangelisatie en de Stichting ‘Evangelie & Moslims’ voor alle leden van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Datum en plaats: Donderdag 2 februari, Gerefo...
Search document Icon - lezen - Kerkdienst vanuit de Nederlands Gereformeerde Kerk in Kampen Op TV op zondag 5 februari 2006, Nederland 1, 11.00 uur
Op D.V. 5 februari 2006 wordt via de televisie een kerkdienst uitgezonden vanuit de Nederlands Gereformeerde Kerk in Kampen. Vanuit het grote kerkgebouw naast de Broederpoort spreekt ds. Roel Ven...
Search document Icon - lezen - Open dagen van het Menso Alting College
GRONINGEN - “Het beroep centraal”, dat is het thema van de Open Dagen van het Menso Alting College. Op 27 en 28 januari kun je een kijkje nemen bij deze MBO. Op het MAC worden lee...
Search document Icon - lezen - Praiseband JoYn is er klaar voor!
Assen, januari 2006. In Assen is vorig jaar een nieuwe praiseband opgericht met de naam JoYn. De doelstelling van JoYn is plezier hebben in zingen, muziek maken en dansen voor God en Hem grootmaken. De naam JoYn is een afkorting van Joy (blijdschap) en Join (samen). Verder zijn het de initialen voor: Jesus first, Others next, Yourself last, Now and ever.......
Search document Icon - lezen -
Wat is de marriage course? De Marriage Course geeft praktische handvatten om te bouwen aan een gezond huwelijk dat een leven lang meegaat. De cursus houdt in: zeven avonden als ec...