UITGAVE Kerkbode


nummer

23

datum

10-JUN-2005THEMA
De uitverkiezing vlgnr 2

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Een gevarieerd menu - L.E. Leeftink
Synode impressies. ‘De liefde van de man gaat door de maag’ - aldus het spreekwoord, en aangezien de Generale Synode uit 36 mannen bestaat … Maar hoe je het ook wendt of keert, het kan haast geen toeval zijn, dat sinds 3 juni de agenda van de synode een zeer gevarieerd menu laat zien. Volgens insiders heeft dat mede te maken met het feit, dat we vanaf diezelfde datum, 3 juni, onze warme maaltijden niet meer nuttigen in de stille zalen van een nabijgelegen bejaardenoord, maar nog eens extra in......
Search document Icon - lezen - Franciscus Gomarus (1563-1641) - A. Bas
Vorige week zijn we geindigd in 1609, het jaar waarin Jacobus Arminius is overleden. ‘In het harnas’, want op het moment dat hij overleed was er een felle strijd gaande tussen hem en zijn Leidse collega-hoogleraar Franciscus Gomarus. Een strijd die o.a. ging over de uitverkiezing en het gezag van de belijdenisgeschriften. Deze week willen we gaan zien, hoe die strijd zich - ook n het sterven van Arminius - heeft voortgezet. Maar voordat we dat doen, eerst iets meer over zijn grote tegenstander......
Search document Icon - lezen - Gods beloften - A. Bas
Want er is n God en ook n middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd. (1 Timothes 2:5 en 6)......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Misschien hebt u iets gelezen van het project Psalmen voor Nu - J.P. van der Wal
In de Wekker schreef ds. J.G. Schenau er het volgende over: En van tween......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Oproep samenkomsten Ameland
Ameland- Laatste dringende herhaalde oproep voor hethoogseizoen om voorgangers (predikanten of preeklezers) voor de samenkomsten op de zondagen: 26 juni, 3, 10, 17, 24, 31...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Assen
Kort Verslag van de vergadering van de classis Assen d.d. 19 mei 2005......
Search document Icon - lezen - Classis Grootegast
DE VOORLOPIGE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN DE CLASSIS GROOTEGAST OP 16 JUNI 2005 IN DE GEREFORMEERDE KERK TE GROOTEGAST. AANVANG: 19.30 UUR. ......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Orgelconcert door Martin Mans
Zuidlaren– op zaterdag 11 juni a.s., aanvang 20.00 uur zal de organist Martin Mans uit Woerden een concert geven op het orgel in de ‘Ontmoetingkerk’ te Zuidlaren. ( te...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Kerkdienst vanuit de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Wageningen via Radio 747 AM op D.V. zondag 12 juni 2005, 17.02 uur
Op D.V. zondag 12 juni a.s. wordt via de radio een kerkdienst uitgezonden van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Wageningen. Voorganger Hans Schaeffer preekt over Romeinen 15: 23-24. De samenzang in de dienst wordt geleid door organist Wim Meissner. Aan de dienst werken ook mee Job Boersma op cello, Jenneke Vonk op viool en Irene Smit op blokfluit. Na afloop van de uitzending is er gelegenheid om met leden van de gemeente in Wageningen na te praten via 035-6727373. Op hetzelfde nummer is de te......
Search document Icon - lezen - Samenwerkingsgemeente GKV-NGK te Zaandam in wording
De GKV en de NGK van Zaandam hebben een belangrijke stap gezet op weg naar een samenwerkingsgemeente. Zij hebben besloten vanaf januari 2006 alle diensten gezamenlijk te houden. Recent (11 mei 20...
Hide details for SignalementSignalement
Search document Icon - lezen - GERKE ROORDA - Nelleke Kemps-Stam
Nadat Gerke Roorda (29) na zijn studie eerst een half jaar als zgn. ‘leenpredikant’ werkzaam is geweest in Hoogeveen, werd hij op 22 mei j.l. als predikant bevestigd in de gemeente van Surhuisterveen. Heel bijzonder was dat de dienst geleid werd door de christelijke gereformeerde predikant J. Nutma. De kanselruil die er tussen beide kerken bestaat, maakte van deze zondag wel een hele speciale dag voor de nieuwe predikant. En natuurlijk voor zijn vrouw en twee kinderen.......