UITGAVE Kerkbode


nummer

38

datum

19-SEP-2008THEMA
Over Dopen... vlgnr 3

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Een juichende toekomst! - S.M. Alserda
Een prachtige belofte. Uniek in het Oude Testament. Maar in hoeverre was dit nu troostvol voor het volk Isral? Want het is toch een belofte over een erg verre toekomst. Terwijl het heden voor het volk Isral er juist zo dreigend uitzag. Misschien van mr betekenis voor ons vandaag?......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - De doop is aangevraagd door... Het doopvont - N. Kemps-Stam
Over de doop is al veel geschreven in de Kerkbode. Over doopvonten niet. Daarom ging ik op zoek naar enkele wetenswaardigheden over dit onderdeel van het kerkinterieur. De oudste Romaanse waterbekkens die in Nederland zijn gevonden, dateren uit 1200. De eerste christenen maakten nog geen gebruik van een doopvont. Rivierwater was goed genoeg om te kunnen dopen. Het water van de Jordaan wordt tegenwoordig overgevlogen om kleine prinsesjes te dopen. Daar wordt hun doop niet anders van, maar het h......
Search document Icon - lezen - Kind en badwater - W.L. de Graaff
Vanaf het jaar 0 tot aan het begin van de 16e eeuw was er altijd n kerk geweest. Weliswaar ontwikkelde de kerk in het Westen vanaf 1054 zich steeds meer tot de Rooms Katholieke Kerk. De bisschop van Rome werd de baas, de vader (paus) van alle gelovigen. En langzamerhand kreeg hij steeds meer macht. Niet alleen in de kerk zelf, maar ook in de politiek en in de burgerlijke maatschappij. Kerk en staat waren niet gescheiden. Ze waren eerder elkaars concurrenten.......
Search document Icon - lezen - Over de (Youth) Alpha-cursus (1) - S.M. Alserda
Het nieuwe seizoen is weer van start. Overal zijn de catechisaties en verenigingen weer begonnen. En ook allerlei andere activiteiten. In veel vrijgemaakte kerken hoort daar bijna standaard ook de Alpha-cursus bij. Of de jongerenversie daarvan: de Youth Alpha.......
Search document Icon - lezen - Zwolse zaken (12) Indrukken van een synodelid - W. Tiekstra
Onze preses, ds. A. de Snoo, zet bij de opening meteen goed in. Het worden interessante vergaderdagen. Bij de onderwerpen die aan de orde komen zijn we allemaal diep betrokken. En wij niet alleen. Ook de kerken die ons gezonden hebben.......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Opwekking uit de dood? - J.P. van der Wal
Een artikel van ds. Henk Siegers over wonderen en doden opwekken, in de tijd van de Bijbel en vandaag. Overgenomen uit het Gereformeerd Kerkblad:......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Misverstanden - J.H. Kuiper
‘Heeft Mozes schuld aan 11 september?’ ‘We accepteren slachtoffers als zielig en zwak. Dat komt door Calvijn.’......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Uitnodiging kringvergadering
Baflo - Op donderdag 2 oktober a.s. zal er D.V. een kringvergadering worden gehouden om 19.45 uur in de Geref. Kerk, Lewestraat 8. Ds. Wierenga zal deze avond spreken over: Liever vijf woorden met mijn verstand.......
Search document Icon - lezen - Zondagavondzang Hoogkerk
De vakantie zit er weer op! Ook in dit nieuwe seizoen willen we weer met elkaar zingen. We hopen net als vorig jaar op een goede opkomst!......
Search document Icon - lezen -
Schooldag Kampen - Op woensdag 24 september vindt de jaarlijkse schooldag van de vrijgemaakt-gereformeerde Theologische Universiteit Kampen plaats. Het thema is: ‘De Gulle Gever’,...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Drachten
Voorlopige agenda voor de vergadering van de classis Drachten, te houden op D.V. woensdag 1 oktober a.s. om 19.30 uur in het ‘Ichtus Hs’, Burmanialaan 100 te Drachten.......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Groningen
De raad van de Gereformeerde Kerk te Haren, daartoe aangewezen door de classis op de vergadering van 19 juni jl., nodigt de kerken van de classis Groningen uit voor de vergadering die op D.V. donderdag 30 oktober a.s. gehouden zal worden om 19.30 uur in n van de zalen van de Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4 te Haren. Om 19.15 is er koffie/thee.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Openbare repetitie COV Groningen
Groningen - De Christelijke Oratoriumvereniging Groningen houdt op maandag 22 september a.s. om 19.30 uur een open repetitie voor belangstellenden in de Refajahkerk aan de Galenuslaan in de wijk Corpus den Hoorn.......
Search document Icon - lezen -
Activiteitenagenda......