UITGAVE Kerkbode


nummer

4

datum

20-FEB-2009THEMA
Calvijn vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document IconText Icon - lezen - [VOORWOORD] JE KUNT GEEN CALVINIST WEZEN ZONDER CALVIJN TE LEZEN - J.T. Oldenhuis
Er zal in 2009 wel haast geen enkele christelijke krant zijn die geen aandacht zal geven aan Calvijn, want op 10 juli 2009 is het 500 jaar geleden dat hij in het Noord-Franse stadje Noyon geboren werd. Ook onze Kerkbode doet daar graag aan mee.......
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document IconText Icon - lezen - [MEDITATIE] - J.T. Oldenhuis
Hij zal uwen voet niet laten wankelen; uw Bewaarder zal niet sluimeren. Psalm 121:3......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Banned Icon[EVANGELISATIE] WE WILLEN MENSEN VOORAL PRIKKELEN. EVANGELISATIEBLAD ZOUT GEHEEL VERNIEUWD - N. Kemps-Stam
In elke gemeente vinden alle aspecten van het gemeenteleven plaats. Ze heeft daarbij niet alleen oog voor zichzelf, maar ook voor zending en evangelisatie. Het eerste is makkelijk omdat het ver weg plaatsvindt, het tweede is moeilijker en wordt vaak gedaan door een commissie, alsof evangeliseren een hobby is. Hulp van buitenaf is ook mogelijk door het raadplegen van het Deputaatschap Toerusting Evangeliserende Gemeente.......
Banned IconText Icon[THEMA] 2009: CALVIJN 500 JAAR. EVENEMENTEN, BOEKEN, WEBSITES - J.T. Oldenhuis
Wie met Calvijn bezig wil, kan dit jaar te kust en te keur gaan. Op de websites www.calvijn500.nl en www.calvijn2009.nl en www.pkn.nl/calvijnjaar is alles te vinden. En voor de bijzondere evenementen in de stad Groningen is er dan nog de website: www.calvijninstad.nl. Ik geef een selectie:......
Banned IconText Icon[THEMA] CALVIJN IN ONZE VEENKOLONIĖN - L.J. Joosse
Wel eens langs de vaart of het diep van Veendam naar Wildervank en Bareveld gereden of gefietst? Een aanrader! Doe je het vanuit Bareveld, dus in omgekeerde richting, dan zie je halverwege aan je rechterhand een ijzeren borstbeeld op een voetstuk. Precies tegenover de oude kerk van Wildervank. Het is het hoofd en de romp van Adriaen Geerts.......
Banned IconText Icon[THEMA] CALVIJN, EEN REUS, EEN MENS, EEN KIND VAN GOD - J.T. Oldenhuis
Calvijn, een reus. Hij hoort beslist tot de categorie mensen waarvan je zeggen moet dat ze niet maar een beetje, maar veel en veel meer hebben gekund dan anderen. 500 jaar geleden werd hij geboren: 10 juli 1509. Het jaar 2009 is tot Calvijnjaar uitgeroepen. Wereldwijd wordt er aandacht aan hem besteed en aan zijn enorme nalatenschap, die richting gegeven heeft aan het protestantisme over de hele wereld.......
Search document IconText Icon - lezen - [THEMA] DE EERSTE CALVINISTEN IN NEDERLAND - H. Veldman
Calvijn en Nederland. Hoe is die relatie ooit begonnen? Heeft Calvijn misschien één of meer bezoeken aan ons land gebracht? Nee dus. Veel te riskant. Er waren wel andere manieren om de nodige reformatorische invloed uit te oefenen. Per brief, per boek, via predikers. Wel, dat laatste houdt ons nu bezig: Wie waren ze, die eerste Calvinisten in Nederland? En hoe waren ze hier actief? Wat was het resultaat van hun werk? Twee portretten vandaag.......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - [PERSSCHOUW] - J.P. van der Wal
Er gaat geen dag voorbij of je hoort en leest over de wereldwijde kredietcrisis. Met allerlei commentaar over consequenties voor onze financiėle en economische instellingen. Maar de hele crisis heeft natuurlijk ook een diepere dimensie. Zeg maar een ‘geestelijke’ dimensie. Daar hoor of lees je veel minder over. Sander Klos doet in Opbouw een poging. Hij schreef onlangs het volgende:......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - [ACTUEEL] KOERSWIJZIGING? - J.H. Kuiper
Het wordt voorlopig niet rustig binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). In het Nederlands Dagblad werd aandacht besteed aan de discussie groep ‘de Vijfhoek’, die opriep tot meer eenheid onder de ‘verontrusten’ binnen de vrijgemaakte kerken. De Vijfhoek is een initiatief van een groep mensen uit vijf gemeenten in de buurt van Zwolle. Even later schreef dr. M.J. Arntzen hoe volgens hem aan de Theologische Universiteit in Kampen verkeerde meningen verkondigd werden over de bijbel. Als dat waa......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - [KERKNIEUWS]
Jubileum Rouveen: Op 13 februari was ds. H. Scholte 60 jaar predikant. Zijn standplaatsen waren: Nieuwleusen (1949), Alphen aan den Rijn en Bodegraven (1959), Rotterdam-Zuid (1969) en Rouv...
Search document Icon - lezen - [KERKNIEUWS]
Friese kerkdienst Damwoude Ga jij naar de kerk, omdat je moeder en oma dat ook al deden? Of zegt de kerk je misschien niet zoveel en vind je, dat je elkaar daarin maar vrij moet laten...
Search document Icon - lezen - [KERKNIEUWS]
Zondagavondzang Hoogkerk Op D.V. 1 maart hopen we de volgende zondagavondzang te houden in de Gereformeerde Kerk aan het Hoendiep 232. We beginnen om 19.30 uur. Gerda Vis zal de za...
Search document Icon - lezen - [KERKNIEUWS]
Fryske tsjinst in Buitenpost Zondag 1 maart wordt om 14.15 uur een Fryske tsjinst gehouden in de Fonteinkerk, De Achtkant 48 te Buitenpost. In deze dienst gaat ds. J.J. Poutsma voo...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - [UIT DE CLASSES]
PS Drenthe De PS Drenthe 2008 komt in derde zitting bijeen op donderdag 12 maart a.s. in de Maranathakerk te Assen. Aanvang 19.30 uur. Het betreft een besloten zitting van de PS. <...
Search document Icon - lezen - [UIT DE CLASSIS]
Classis Groningen Verslag van de vergadering van de classis Groningen, gehouden op 29 januari jl. 1. Studentenpredikant Vorig jaar is ds. T.S. Huttenga door de classis voor...
Search document Icon - lezen - [UIT DE CLASSIS]
Classis Leeuwarden Kort verslag van de vergadering, gehouden op 21 januari jl. in het kerkgebouw ‘De Morgenster’ te Leeuwarden. Namens de roepende kerk te Leeuwarden opent ds. J....
Search document Icon - lezen - [UIT DE CLASSIS]
Oproep classis Leeuwarden Hierbij worden de kerken in het classicaal ressort Leeuwarden opgeroepen voor een vergadering van de classis, te houden D.V. woensdag 18 maart 2009, aanvang...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - [ACTIVITEITEN]
Psalmzangavond Driezum - Op D.V. 21 maart as. wordt in de Hervormde Kerk van Driezum weer de jaarlijkse Psalmzangavond gehouden. Aanvang: 19.30 uur. Aan deze avond werken mee: Leo...
Search document Icon - lezen - [ACTIVITEITEN]
Une flūte invisible Zwolle - Trio Incantesimo en mezzosopraan Franka van Essen brengen 7 maart in De Fontein een elegant en tegelijk meeslepend Frans programma: ‘Une flūte invisibleĸ...
Search document Icon - lezen - [ACTIVITEITEN]
Vrijdag 27 februari Groningen, dr. J.R. Luth over ‘Calvijn en het kerklied’, Oosterkerk - 20.00 uur Grootegast, MCG Eminent Orgeltour, ‘De Morgenster’, Weegbree 9 - 18.00-22.00 uur Info: tel....
Hide details for PersberichtenPersberichten
Banned Icon[PERSBERICHTEN]
Primeur voor Groninger kerken, gereformeerd (v) Zondag 8 februari werd ds. Ton Huttenga in een feestelijke dienst in de Refajahkerk te Groningen door ds. Alko Driest bevestigd als stu...
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document IconText Icon - lezen - [THEMA] SLACHTOFFERS OF MARTELAREN? - P. Bootsma
In 1832 verschijnt bij de bekende Groningse uitgever J. Oomkens een boekje van de hand van de jonge hoogleraar theologie Petrus Hofstede de Groot. De titel is Geschiedenis der Broederenkerk te Groningen. De publicatie is niet toevallig, want in 1832 wordt de kerk ‘voor de Roomsche eredienst ingerigt nadat hetzelve in de 16e eeuw aan de Roomschgezinden is afgenomen’.......
Hide details for Van de synodeVan de synode
Search document Icon - lezen - [ZWOLSE ZAKEN 17] Indrukken van een synodelid Reorganisatie van de (kerkelijke) organisatie - S.W.P. Verkade
Het is ruim 3 maanden na de vorige zitting als we als synode op vrijdag 30 januari JL. weer bij elkaar kwamen in de Koningskerk te Zwolle. Uw synodeverslaggever schreef in zijn laatste verslag van de vergadering van 10 oktober dat de synode voorlopig is gesloten en medio december en/of eind januari weer een vervolg zal krijgen met het terugkomen op de nog niet afgehandelde kwestie Kampen-Noord en voor de reorganisatie van de synodale organisatie.......
Hide details for VariofocusVariofocus
Search document Icon - lezen - [VARIOFOCUS] VAN WIE IS JEZUS ER EEN? - H. Venema
In mijn vorige artikel - in het Kerstnummer - vertelde ik hoe onze Papua-broeders/zusters kicken op geslachtslijsten en daarom graag een preek horen of bijbelstudie doen over de allereerste pericoop van Matteüs. In hun cultuur heeft het voortbestaan van de familie de hoogste prioriteit. Daarom praten ze graag over hun familieverbanden (in schriftloze culturen kennen ze de geschiedenis tot zo’n beetje zeven generaties terug). En ze kennen ook tal van uitdrukkingen om de exacte relatie tussen alle......