UITGAVE Kerkbode


nummer

46

datum

9-DEC-2005THEMA
Wet Ún Evangelie vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen - Thema: Wet Ún Evangelie - J.T. Oldenhuis
Ter inleiding Deze week worden er in ons blad twee artikelen gepubliceerd onder de titel: Kerkgroei vraagt prediking van wet Ún evangelie. Ze zijn geschreven tegen dezelfde achtergrond als de art...
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Een ster komt op uit Jakob (Num 24:17) - J.T. Oldenhuis
Als een mierenvolk kwamen ze dichterbij. Onstuitbaar. Wat gebeurt er als die stammen over de grenzen komen walsen? Door welke onzichtbare macht worden ze gedreven? Die God van hen, in een verplaa...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Ik ben alles geworden om maar enigen te bereiken GKV en NGK samen verder in Zaandam - Nelleke Kemps-Stam
Op 31 oktober herdenken we dat Maarten Luther 95 stellingen aan de deur van de slotkerk in Wittenberg spijkerde. Dit jaar werd door Deputaten Kerkelijke Eenheid aan de kerken gevraagd niet alleen stil te staan bij de Reformatie, maar ook voorbede te doen voor eenheid tussen kerken. Daarbij werd met name gedacht aan de samenwerking van de GKV met de CGK en NGK. De contacten met de laatste worden bemoeilijkt door het besluit van de NGK vrouwen toe te laten tot de ambten. Maar er is hoop. Want vrij......
Search document IconText Icon - lezen - Kerkgroei vraagt prediking van Wet en Evangelie (II) - A. van der Sloot
In het eerste artikel wezen we op het belang om in onze beeldcultuur aandacht te blijven geven aan de Evangelieprediking. Versterkt de Heilige Geest door het gebruik van de sacramenten het geloof, door de Evangelieprediking werkt Hij ook het geloof in de harten van de mensen. De prediking van het Evangelie overtreft de verbeelding ervan in effect. Het geloof is uit het horen van het Woord. Verder vroegen we aandacht voor de idealistische kerkbeschouwing waardoor ook de scheppende kracht van het......
Search document IconText Icon - lezen - Kerkgroei vraagt prediking van Wet en Evangelie (I) - A. van der Sloot
Beeldcultuur en de aandacht voor symboliek We leven in een beeldcultuur. Film en televisie is beeldbepalend voor onze tijd. Het zien laat het luisteren en het horen ver achter zich. Ook zie je in toenemende mate aandacht voor symboliek. Meer en meer valt het accent op de verbeelding van de boodschap. In de kerk ondergaan we de invloed van onze tijd. Aandacht voor symboliek neemt toe. Wie viert er nog het Kerstfeest zonder een kaarsje? Bijbels gezien kennen we twee symbolen, doop en avondmaal. Z......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - ’t Is een vreemd’ling zeker - J.P. van der Wal
Dit keer neem ik een artikel uit een soortgelijke rubriek als deze van het blad Nader Bekeken. Daarin staat een deel van een artikel van ds. P.J. Vergunst uit de Waarheidsvriend. Hij schreef het naar aanleiding van een aantal recente schokkende berichten in de Nederlandse pers. Schokkend? De vraag is wat wij nog als schokkend ervaren. We zijn toch meer afgestompt, dan we zelf in de gaten hebben. We schrikken misschien even bij het horen of lezen van het zoveelste slecht-nieuwsbericht. Maar we ga......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Verontrusting - Jan Kuiper
Soms ben ik verontrust. Ik lees wat en ik maak me zorgen. Bijvoorbeeld als iemand denkt dat je de tijdgeest kunt weerstaan door in de tijd terug te gaan. Ik ben dan bang dat de gemeente van Christus dan een oase blijkt te zijn die niet bestand is tegen het oprukkend woestijnzand. Een tijdje houd je het vol, maar vrij snel is het voorbij. Tenzij je, zoals de Amish in de Verenigde Staten, eigenlijk je eigen staatje in de staat kunt stichten.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Ambtsjubileum ds. J.J. Dronkers
Ds. J.J. Dronkers, predikant van de kerk te Hasselt heeft op 7 december 2005 zijn zilveren ambtsjubileum gevierd. <> Op 7 december 1980 werd ds. Dronkers bevestigt als predikant van de kerk te We...
Search document Icon - lezen -
Beroepen te Hardenberg-Baalder – A.H. Verbree, emeritus predikant te Gramsbergen. Aangenomen naar Harderwijk – kand. M.K. Drost te Nijkerk die bedankte voor Marknesse...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Kerstconcert door koor Glorify
Meppel - Op 17 december 2005 geeft het koor “Glorify” uit Meppel o.l.v. Jorrit Woudt een kerstconcert. Zij voeren samen met het Gereformeerd Veluws Mannenkoor o.l.v. Jorrit Woudt een ker...
Search document Icon - lezen - Kerstconcert door organist Harm Hoeve
Hasselt - Op zaterdag, 10 december, geeft Harm Hoeve zijn jaarlijkse kerstconcert op het orgel van de Grote Kerk. De avond begint om 20.00 uur en zal ongeveer een uur duren. Door de...
Search document Icon - lezen - Kerstconcert
Mussel - Op 16 dec. wordt er in de gereformeerde kerk, een kerstconcert gegeven door John Propitius. Het programma begint om 20:00 uur. John Propitius zal improviseren met dive...
Search document Icon - lezen - Kerstnachtzang
Uithuizermeeden - In de Geref. kerk vrijgem. wordt zaterdag 24 december een Kerstnachtzang gehouden. Deze wordt georganiseerd door het gospelkoor Sparks of Joy! Het thema van deze a...
Search document Icon - lezen - Kerstzang en muziek
Ureterp - Op dinsdag 20 december houden de Geref. Gemengde koren van Hoogkerk en Ureterp, met medewerking van het Jeugdkorps te Ureterp een zang- en muziekavond. De koren zingen ap...
Search document Icon - lezen - Najaarsconcert in kerstsfeer door Patrimonium
Groningen - Het Christelijk Harmoniegezelschap Patrimonium geeft op vrijdag 16 december a.s. haar jaarlijks donateursconcert in de ImmanuŰlkerk aan het Overwinningsplein. Voor de pau...
Search document Icon - lezen - Springlevend: jong en oud voor God!
t: Groningen - ’t Is feest!! Dit thema staat centraal in de nieuwe samenkomst op 18 decemberin deRefajahkerk. De avond zal alvast een voorbereiding zijn op het FEEST van de geboor...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Kerkdienst vanuit de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Assen- Marsdijk Via Radio 747 op zondag 11 december 2005, 17.02 uur
Op D.V. zondag 11 december a.s. wordt via de radio een samenkomst uitgezonden van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Assen-Marsdijk. Voorganger in deze dienst is ds. CornÚ Alderliesten; hij pre...
Search document Icon - lezen - Verbonden met Christus: visie op gemeente en ambt.
Onder de titel verbonden met Christus heeft de redactie van de CD-rom ‘Aan het werk in de kerk’ een hoofdstuk voorbereid, waarin zij haar visie op gemeente en ambt onder woorden brengt. H...