UITGAVE Kerkbode


nummer

17

datum

29-APR-2005
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - De instandhouding van Gereformeerd Onderwijs Verruiming toelatingsbeleid - Nelleke Kemps-Stam
In de drie noordelijke provincies van Nederland zijn twee gereformeerde scholen voor voortgezet onderwijs te vinden. Het Gomarus College in Groningen, met vestigingen in Assen, Drachten, Leeuwarden en Zuidhorn en het Menso Alting College in Groningen. Eerstgenoemde school biedt zowel praktijkonderwijs als gymnasium, op het MAC zijn 19 verschillende opleidingen te volgen. Op beide scholen zitten zo’n 3600 leerlingen. Die zijn niet allemaal vrijgemaakt. Tien procent van hen is afkomstig uit ande......
Search document Icon - lezen - De levensstijl van mensen uit één stuk -Sieds de Jong
I God de Vader en de mens uit één stuk God heeft de mens bedoeld en gemaakt als mens-uit-één-stuk. Dat wil zeggen: een mens die èn met héél zijn hart èn met héél zijn ziel èn met héél zijn verstand èn met àl zijn krachten de Here en zijn naaste zou liefhebben. God heeft de mens ook zo bedoeld en gemaakt dat hij hierbij - psychisch en lichamelijk - volledig in balans was. De bijbel onderscheidt als het hierom gaat vaak drie kanten van de mens. I de buitenkant: dat zijn die activiteiten die de m......
Search document Icon - lezen - De week van Kortjakje - L.E. Leeftink
Wat heeft Kortjakje op de synode te zoeken? Nou, dat zal ik u uitleggen. Kortjakje gaat op zondag naar de kerk, met haar boek vol zilverwerk. Vandaar dat ze vooral in deze afgelopen synodeweek geïnteresseerd was. Toen ging het om veel onderwerpen die met de zondag te maken hadden én passeerden een aantal onderwerpen die raakvlakken hadden met de kerkdienst de revue.......
Search document Icon - lezen - De wet die vrijheid brengt! Jakobus 1: 25; 2: 12 (NBV)- P. Groen
Gods wet, de tien geboden, is er alleen om ons onze zonden te laten ervaren en ons zo te drijven in de armen van Christus en zijn Geest. ‘De wet mag niet in de kerkdienst gelezen worden met als doel, dat de gemeenteleden heiliger gaan leven’. Niet door het onderhouden van Gods wet, maar door je verbondenheid met Christus ga je een echt christelijk leven leiden. Zo vat ik hoofdzaken samen uit artikelen in deze kerkbode, geschreven door ds. Jaap Ophoff (19 en 26 november 2004 en 1 april 2005). Da......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - De kerk terug in de Bijbel - J.P. van der Wal
Uit het Gereformeerd kerkblad voor het midden van het land haalde ik het volgende artikel van de hand van ds. A.J. Minnema. ......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Vijfentwintig jaar koningin Beatrix - J.H. Kuiper
Zaterdag 30 april aanstaande viert onze koningin een jubileum En wij met haar. Ze bekleedt vijfentwintig jaar haar ambt. We willen haar daarmee van harte gelukwensen. En onszelf. Het is tekenend immers voor het stabiele klimaat in Nederland, hoewel de politiek en de media anders willen doen geloven. Tijd voor een terugblik.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aanmelding studenten Theologische Universiteit
Kampen - De rector van de Theologische Universiteit verzoekt aspirant-studenten die de propedeuse of de vooropleiding klassieke talen in het studiejaar 2005-2006 willen volgen, zich vóó...
Search document Icon - lezen -
Samenkomsten Schiermonnikoog. Wij doen hier bij nogmaals een dringend beroep op predikanten en broeders voorgangers die op Schiermonnikoog aanwezig zijn op de hiernavolgende data en dan in de...
Search document Icon - lezen -
Preekbevoegdheid verleend Door de classis Noord-Brabant/Limburg aan: J.C. Klok, studerend in Tübingen. Adres: Hobokenstraat 507, 4826 EH Breda, tel. 076-5711789 (ma. 9.00-11.00 uur),...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Concert door het ensemble “Krummhörner Spielleute”
Uithuizermeeden – Op donderdag 5 mei, hemelvaartsdag, zal een concert worden gegeven in de Mariakerk door ensemble Krummhörner Spielleute uit Duitsland (Ostfriesland gemeente Krummh...
Search document Icon - lezen - Kidspraise
Hoogkerk – Het is de hoogste tijd om een kidspraise te houden voor alle kinderen in de buurt van Groningen! We nodigen u en jou dan ook van harte uit in de gereformeerde kerk te Hoogkerk...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert Goede Herderkerk
Emmen- Naar aanleiding van 60 jaar bevrijding op 5 mei 2005 zal de organist John Propitius D.V. zaterdag 7 mei om 20.00 uur een concert geven op het orgel in de Goede Herderkerk in E...
Search document Icon - lezen -
Oranjeavond Schildwolde/Slochteren - Vrijdag 29 april 2005 zal er weer een oranjeavond worden georganiseerd door de plaatselijke Oranjevereniging ‘God, Neerland en Oranje’. Deze...
Search document Icon - lezen -
Damwoude – Zaterdag 7 mei a.s. van 8.30 tot 11.30 uur wordt de jaarlijkse rommelmarkt Gehouden. Op het parkeerterrein naast de Chr.Geref.Kerk. De opbrengst wordt elk jaar bestemd voor een...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen -
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de belangstelling tijdens de ziekte en het overlijden van onze Niek van de Velde Namens de familie, W. van de Velde-Swarts Glimmen, april 2005...