UITGAVE Kerkbode


nummer

6

datum

9-FEB-2007THEMA
Van zending naar oecumene vlgnr 2

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - De Grote Rivier in het Zuiden - Ben Bolt
Als je het zendingswerk van de Igreja Presbteriana do Brasil (IPB) in het zuiden van BraziliŽ, in de provincie Rio Grande do Sul mee maakt, krijg je onwillekeurig associaties met een andere rivier. De rivier die EzechiŽl beschrijft en stroomt vanuit de tempel en steeds dieper en breder wordt. De stroom van het Evangelie van genade en verlossing wordt steeds breder en dieper.......
Search document Icon - lezen - Gelijkwaardigheid is uitgangspunt bij hulpverlening aan kerken in Venezuela Gereformeerde kerk in Venezuela door wonderlijke reformatie van binnenuit - Gertjan Bijzet
Venezuela heeft een kleine gereformeerde kerk, de Iglesia Reformada de Venezuela (IRV). Deze kerk kent een bijzondere ontstaansgeschiedenis: de IRV ontstond door een wonderlijke reformatie ‘van binnenuit’. Zij is van meet af aan een zelfstandige kerk geweest. Om die reden is de steun die de Nederlandse kerken aan de IRV verlenen, niet zomaar onder te brengen onder de noemer zending en hulpverlening (Z&H). In feite is slechts sprake van hulpverlening; zending is immers nooit aan de orde geweest.......
Search document Icon - lezen - Hoe betalen we mee aan het werk van Zending en Hulpverlening?
Soms wordt er gecollecteerd voor de ‘Zending’ soms voor De Verre Naasten. Hoe zit dat nou? Zending en Hulpverlening gaan nu toch samen?......
Search document Icon - lezen - Hoe heeft de kerk het werk van Zending en Hulpverlening georganiseerd?
In 1999 heeft de Generale Synode van Leusden uitgesproken dat het werk van zending en hulpverlening een taak is van de plaatselijke kerk. Iedere gemeente is dus verantwoordelijk voor het vervullen van de zendingsopdracht. Hoe doen we dat?......
Search document Icon - lezen - Werken temidden van Argusogen en Dovemansoren - Carla Rozema
Mohammed staat al tien jaar lang op nummer 1. Niet landelijk, want daar staan de namen Sem, Daan, Thomas en Lars respectievelijk op de nummers 1 tot en met 4. Maar in Amsterdam staat Mohammed op nummer 1. Waar gaat dit over, denkt u wellicht? Over de meest voorkomende jongensnamen in Nederland c.q. Amsterdam. In de grote steden in het westen van het land worden namelijk meer moslimjongens geboren, dan jongetjes die de naam Jan of Piet krijgen. Vandaar dat Mohammed al ruim tien jaar op nummer 1 s......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Macht in de kerk
In de Reformatie van 27 januari jl. schrijft ds. B. Luiten over 'macht in de kerk.' Hij betoogt dat de enige macht in de kerk de sleutelmacht is, het openen en sluiten van het koninkrijk van God door de verkondiging van het evangelie. Een macht die, in het voetspoor van Jezus, vooral dienend van aard is. In zijn artikel laat Luiten zien wat dat z.i. betekent voor de vraag wat wel en niet kan in een kerkdienst. ......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - HiP - Jan Kuiper
Op de laatste centrale diaconale conferentie waren ze al present. De mensen van HiP: Hulp in de praktijk. Een groep mensen uit verschillende kerken die samenwerken om in een grote stadsomgeving concreet hulp te bieden. Nu stond er een uitgebreid verhaal in Christenen in Contact. Aanleiding om er iets van weer te geven en te proberen heel in het kort het kader aan te geven. Waarom zou je zoiets opzetten?......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Beroepen Pretoria-Maranata: (zendingswerk Vrije Gereformeerde Kerk): T. de Boer te Amersfoort-Zuid Gramsbergen: A.S. de Vries te Dordrecht (als zendeling uitgezonden naar Cura...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Assen
Voorlopige agenda voor de vergadering van de classis Assen, 15 februari a.s. om 19.30 uur in De Kandelaar te Assen. 1. Opening door de samenroepende kerk Assen-Zuid 2. Rapport over he...
Search document Icon - lezen - Classis Leeuwarden
Kort verslag van de vergadering van de Classis Leeuwarden, gehouden op 17 januari 2007 in het kerkgebouw “De Morgenster” te Leeuwarden. Namens de kerk te Heerenveen opent br. K. Venema de verga...
Search document Icon - lezen - Vergadering classis Appingedam
De Raad van de Gereformeerde Kerk te Delfzijl, daartoe aangewezen op de laatstgehouden vergadering van de classis Appingedam, roept de kerken in de classis op om te vergaderen op donderdag 8 m...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - 10e VGK-concert
Drachten - 10 februari 2006 wordt in de Fonteinkerk, de Kolken 89, voor de 10e keer een concert gehouden door de Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici. Groot feest dus! Het wordt e...
Search document Icon - lezen - Gospelband Stonewashed komt naar Assen!
Assen - 17 maart a.s. om 20.00 uur komt de binnen christelijk Nederland bekende band Stonewashed optreden in de Kandelaar, Oude Molenstraat 20. Stonewashed kreeg veel bekendheid en aandach...
Search document Icon - lezen -
Activiteitenagenda Zaterdag 10 februari Drachten, 10e VGK-concert m.m.v. diverse organisten en jeugdkoor ‘Goed gestemd’ o.l.v. Anjet v/d Wijk, de Fonteinkerk, de Kolken 89 - 20.00 uu...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - 3xM steunt christelijke televisie in Bulgarije
In Bulgarije zijn de uitzendmogelijkheden voor christelijke televisie onlangs flink uitgebreid. Het televisieprogramma ‘Christianity’ wordt sinds kort via vier televisiestations uitgezonden. Da...
Search document Icon - lezen - Dr. Quinn op DVD
De Evangelische Omroep brengt 1 maart 2007 de eerste serie van de populaire tv-serie Dr. Quinn, uit op dvd. De dvd-box bevat vier dvd’s die de meeslepende verhalen van dokter Michaela (Mike) Quinn laten zien. De dvd-box kost € 39,95 en is te bestellen in reguliere winkels en via www.eo.nl/shop. Het is nu al mogelijk om voor de dvd in te tekenen.......
Search document Icon - lezen - EO-jongerenmagazine compleet vernieuwd
Ronduit Insite, het jongerenmagazine van de EO, is geheel vernieuwd en gaat verder onder de naam Insite. Zowel de inhoud als de vormgeving ondergingen een verjongingskuur, waardoor het magazine veel beter aansluit bij de belevingswereld van jongeren.......
Search document Icon - lezen - Laatste lezing in Ten Boer
Op 16 januari is in Ten Boer de vierde en laatste lezing gehouden. Ongeveer 300 belangstellenden beluisterden het referaat van Prof. M. te Velde over 'Met overtuiging gereformeerd'.......
Search document Icon - lezen - Lezing Schriftgezag
Drachten - 22 februari 2007 om 20.00 uur hoopt drs. A. Capellen een lezing te houden over ‘Verschuivingen in het Schriftgezag’. Er zijn op het punt van het Schriftgezag veel ontwikkelin...
Search document Icon - lezen - Samenkomsten Schiermonnikoog
Op ons vorige bericht zijn tot heden nog maar weinig reacties binnengekomen, daarom doen we nu nogmaals een dringend beroep op u om voor te gaan in de samenkomsten op Schiermonnikoog die we ook d...
Search document Icon - lezen - “Gods Woord ons Richtsnoer” 60 jaar
De Gereformeerd-vrijgemaakte vrouwenvereniging bestaat op 27 januari 2007 60 jaar. Wij zijn de Here dankbaar dat er in Niezijl al zo lang een vrouwenvereniging mag bestaan. Er is veel veranderd i...