UITGAVE Kerkbode


nummer

34

datum

15-SEP-2006THEMA
Over de kerk vlgnr 2

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Wees gerust, God weet het! - W. L. de Graaff
Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog voor jullie het hem vragen (Matteus 6: 7 en 8).......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - De kerk in het Nieuwe Testament: Het wereldwijde schouwtoneel van Gods wijsheid - J. T. Oldenhuis
2. De ene boodschap vanaf het begin: Jezus Christus. Er is maar n naam die centraal staat door alle eeuwen: die van Jezus Christus. Hij is pas geopenbaard na vele eeuwen, maar alles wat God gedaan en gezegd heeft in de voorgaande eeuwen - de redding van Noach, de bijzondere relatie met Abraham, de geschiedenis van Isral - heeft de bedoeling gehad om bij deze ene naam uit te komen: Jezus van Nazareth, het grote geschenk van God zelf aan de mensheid. Nu wordt duidelijk dat God zich niet wil b......
Search document Icon - lezen - De ware kerk - W. L. de Graaff
Mag je spreken over de GKv als de ware kerk(en)? Of beter gezegd, durft u dat nog? Al zou je nog steeds overtuigd zijn van het feit dat u lid mag zijn van de ware kerk, het lijkt een groot taboe te zijn om zo over onze kerken te spreken. Dat is jammer en bovendien niet bevorderlijk voor een goed gesprek over verschillende kerken en de beoordeling ervan. ......
Search document Icon - lezen - Visies op missionair gemeente-zijn (I) - L.E. Leeftink
Op 30 september wordt de landelijke visiedag Kerk waar ben je? gehouden. Op die dag willen kerkleden nadenken over de missionaire plaatsbepaling van hun gemeente. Want juist daar waar kerken actiever worden en willen worden naar hun omgeving, blijkt vaak de spanning groter te worden. Er is verschil tussen hoe de kerk functioneert en hoe ze zou willen en kunnen functioneren. Binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland zijn er drie deputaatschappen die zich met verschillende aspecte......
Search document Icon - lezen - Wat gebeurt er in de kerk? 7 - Th. Korf
Ben jij ook zo’n blijmoedige gever?......
Search document Icon - lezen - Welkom in Assen-Zuid
In het kerkblad van de gemeente van Assen-Zuid staan sinds kort stukjes over mensen die nieuw binnengekomen zijn in de gemeente. De stukjes worden vaak door de nieuwe leden zelf geschreven en, sa...
Search document Icon - lezen - Welkom in Groningen-Zuid
Hoe informeer je mensen, die lid willen worden van je kerkelijke gemeente, zodanig dat ze zich gauw thuisvoelen! Dat was de vraag die ruim een jaar geleden naar voren kwam in onze gemeente van Gr...
Search document Icon - lezen - Wycliff deel 2 - Johan Ploegman
Aan het eind van een bijeenkomst met Togolese vrouwen van de Kabiy-stam deelde een Britse Wycliffe-collega de Kabiy-vertaling van ‘Jezus Messias’ uit, als dank voor hun deelname en aanwezigheid. Hij schrijft daar zelf het volgende over: “Toen ik die boekjes had uitgedeeld had ik net zo goed gelijk kunnen ophouden met praten. Het was volslagen onmogelijk geworden hun aandacht nog langer vast te houden. En van de vrouwen reageerde, als ter verdediging: ‘als ik dit boekje mee naar huis neem, zal......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Seizoenswerk - Jan Kuiper
’t Is weer voorbij, die opvallende zomer: warm en nat. De vakantiespullen zijn opgeborgen, een rondgang langs het huis is nu op zijn plek om te zien wat er voor de winter nog allemaal gebeuren moet en het kerkelijke seizoen start weer. Kerkenraden worden wakker uit hun zomerslaap en plannen worden gesmeed voor de komende periode. We hebben er weer zin in - of moet het van heel ver komen? ......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Preekverzoeken 2007
De predikanten Bos (Bruchterveld), Dreschler (Lemelerveld), Ensing (Langeslag), Feenstra (Kampen), Harmannij (Den Ham), Van Hoek (Nieuwleusen), De...
Search document Icon - lezen -
beroepen Houten - als rector-docent predikantenopleiding ERCC te Lubumbashi, Congo, A.W. Beute te Sneek. Tilburg - E. Venema te Surrey (Canada, predikant in Brazili). Cap...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Aangepaste dienst
Bedum - Op D.V. zondag 24 sept. zal er om 14.30 uur in de Goede Herderkerk, Schultingastraat 1, een aangepaste eredienst gehouden worden voor onze medemensen met een verstande...
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
zondag 17 september Bedum, Samenzang in de Goede Herderkerk - 19.30-20.30 uur zaterdag 23 september Leek, Wind of praise, concert na studiedag, Geref. Kerk, Tolberterstr. 24 - 19.30...
Search document Icon - lezen - Samen zingen
Bedum- op D.V. zondagavond 17 september van 19.30 uur tot 20.30 uur organiseert "Komook" weer een samenzang in de Goede Herderkerk, o.l.v. Geert van der Laan. Kornelis Berghu...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Europa, het Mekka van de islam? -evangelisch perspectief op het samenleven met moslims-
Minisymposium op donderdag 28 september te Amersfoort om 19.30......
Search document Icon - lezen - Uitzending Kroonbede via Radio 5 op D.V. zondag 17 september 2006, 17.02 uur
Op D.V. zondag 17 september a.s. wordt via de radio de Kroonbede uitgezonden. In deze landelijke gebedsdienst aan het begin van het parlementaire jaar wordt aandacht gevraagd voor het thema ‘Honger naar gerechtigheid’. De samenkomst wordt geleid door ds. Ate Rienstra, predikant van de Protestantse Kerk in Nederland. Spreker is de Nederlands Gereformeerde predikant ds. Willem Smouter. De samenzang wordt begeleid door organist Aarnoud de Groen; aan de Kroonbede wordt meegewerkt door de zanggroep......