UITGAVE Kerkbode


nummer

10

datum

13-MEI-2011THEMA
Nationale Synode vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for ActiviteitenActiviteiten
Search document Icon - lezen -
Zangdienst met bekende liederen Op zondag 15 mei, om 19.00 uur, wordt er door Stichting Zingend door Groningen een zangdienst georganiseerd in de Ned. Herv. Magnuskerk te Bellingwolde, Hoofdweg 2...
Hide details for AgendaAgenda
Search document Icon - lezen -
Zaterdag 14 mei Aldtsjerk, 'Mei-concert' door organist Sander van Marion, Pauluskerk, van Sminiaweg 27 - 20.00 uur Groningen, Concert 'Psalmen' door Gemengd Koor 'Menorah', o.l.v. Mirna Faber, m....
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Ritueel - J.H. Kuiper
Op weg naar het gymnastiekveld kwam ik er vroeger langs. Slagerij Samson, O.R.T. De toegevoegde letters geven geen exotische academische graad aan, maar wijzen op het Rabbinaal toezicht, waaronder de slager de beesten van hun leven ontdeed. Inmiddels zit er een andere zaak in het pand, terwijl de kwestie van slachten volgens de rabbijnse rituelen opeens heel actueel geworden is door het voorstel om verdoving vooraf verplicht te stellen. Veel is hier al over geschreven, omdat zo’n gebod de vrijhe......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Jubileum Hengelo: Op 11 mei was ds. M.A. Dronkers (1960) 25 jaar predikant. Samenkomsten Ameland Op de volgende dagen worden er samenkomsten gehouden in Nes: Zondag 15 mei, 11.00 uur, br. Trap Zo...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen -
Classis Leeuwarden Hierbij worden de kerken in het classicaal ressort Leeuwarden opgeroepen voor een vergadering van de classis, te houden D.V. woensdag 15 juni 2011, aanvang 19.45 uur, in het ke...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen -
Theologische Vorming Gemeenteleden In deze cursus wordt oude kennis opgefrist en maakt u kennis met nieuwe geloofsinzichten. Verfrissend is de onderlinge discussie. Samen met de deskundige docent...
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document IconText Icon - lezen - Geen afstand Gods Zoon, één van wezen met de Vader - A.H. Driest
We belijden over Jezus:Hij is Gods eniggeboren zoon die tegelijk ook de eeuwige zoon is. Zo in Zondag 13. Het zijn woorden om speciaal bij stil te staan. Het gaat immers om iets dat wij niet kunn...
Hide details for Overig freelanceOverig freelance
Search document Icon - lezen - André na bijna drie jaar nog steeds aan het werk! "Werken is mijn uitlaatklep, ik hoef geen gekke dingen meer te doen"
Gevangenenzorg Nederland is een christelijke vrijwilligersorganisatie voor gevangenen en hun familieleden. Ruim 500 vrijwilligers door heel Nederland gaan op bezoek in de gevangenis of bij familieleden thuis. Zij brengen de opdracht uit Mattheüs 25: “Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen” in de praktijk.......
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document IconText Icon - lezen - De Nationale Synode te Dordrecht 2010 - A.H. Driest
Een belangrijk onderdeel van de Nationale Synode was het vaststellen van een Credo dat 'onderweg' naar deze synode werd gepubliceerd. Wat is daarvan wel en niet de bedoeling? Uitgangspunt is volgens de organisatie: de credo tekst hoeft niet te worden aangevuld. Het is ook niet bedoeld als vervanging van bestaande belijdenissen.......
Search document IconText Icon - lezen - Nationale Synode: winst en/of verlies? - S.M. Alserda
In de maand april (de afgelopen maand dus) zou er duidelijkheid moeten komen over een eventueel vervolg op de Nationale Synode, die op 10 en 11 december 2010 in Dordrecht werd gehouden. Tot op heden viel daarover in de pers echter nog niets te lezen.......
Hide details for Van de synodeVan de synode
Search document Icon - lezen - Synode vraagt verantwoording - C. van Dijk
Op 15 en 16 april vergaderde de Generale synode over een heel aantal onderwerpen. Een aantal daarvan springt in het oog.......
Hide details for VoetlichtVoetlicht
Search document Icon - lezen - Een oase in de woestijntocht van de jongere! - S. van Oostrum
Jeugdwerkadviseur Moniek Mol is verbonden aan het Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken. Het volgende leg ik aan haar voor.......