UITGAVE Kerkbode


nummer

13

datum

26-JUN-2009THEMA
IsraŽl vandaag vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for ActiviteitenActiviteiten
Search document Icon - lezen - Boekenmarkt in Arendshorst
Assen - Op donderdag 2 juli houden wij weer onze maandelijkse boekenmarkt, van 14.00-16.00 uur in De Arendshorst, De Klenckestraat 40.......
Search document Icon - lezen - Terug naar het begin
Het rijk en gevarieerd cultureel festival van Stichting Oude Groninger Kerken, Terug naar het begin, staat dit jaar in het teken van het 40-jarig bestaan van de stichting en gaat terug naar 1969. Het festival blikt terug op de zestiger jaren en biedt veel ruimte aan jonge kunstenaars die op hun wijze naar de geschiedenis kijken. Het festival vindt plaats op zaterdag 27 juni en de oude kerken in het Noorden van Groningen vormen opnieuw decor en podium voor deze tweede editie van Terug naar het be......
Hide details for AgendaAgenda
Search document Icon - lezen -
Vrijdag 26 juni Farmsum, Orgelconcert door Evert Spriensma i.v.m. zijn 15-jarig jubileum, m.m.v. Jeroen Krijgsheld, trompet en Grootkoor Groningen, Hervormde Kerk - 20.00 uur Finsterwolde, Orgelc...
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Over atheÔsme en antitheÔsme - J.P. van der Wal
Het verzet tegen alles wat met God en het evangelie, met het geloof, te maken heeft, neemt in snel tempo toe. En de uitingen van atheÔsten en antitheÔsten worden al grimmiger en agressiever. Hoe moet je daar als christen nu mee omgaan? Daarover schreef ds. J. Jonkman het volgende in De Wekker:......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Verantwoordelijk voor elkaar - J.H. Kuiper
Ooit heb ik in een vlaag van niet eens meer jeugdige overmoed meegedaan aan een survival. Na 15 kilometer kanoŽn en 30 kilometer roeien had ik het even gehad, toen ik kopje onder ging in het over te steken Peizerdiep. Zonder veel te zeggen nam een onverwoestbare vent van 18 mijn rugzak over en droeg die bij de zijne, voor een paar kilometer. Zo heb ik de eindstreep behaald. Dit werd nauwlettend in de gaten gehouden door de mensen die de leiding hadden. Stel dat het echt niet goed ging met mij. D......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Beroepen Groningen-West: J.H.F. Schaeffer te Wageningen. Bunschoten-Oost: A.J. Haak te Driesum. Winsum: J. Oosterhuis te Wetsinge-Sauwerd. Ten Boer i.c.m. Zuidwolde (Gr.): H.G. Gunnink te...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Assen
Op 2 juli 2009 zal er een classis contracta gehouden worden.......
Search document Icon - lezen - GS 2011
De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland begint op 29 januari 2011 in Harderwijk.......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Als moeilijkheden problemen worden
De Driehoek biedt christelijke psychosociale hulp bij o.a. relatieproblemen, identiteitsvragen, depressiviteit, eenzaamheid, seksverslaving, seksueel misbruik, incest, rouw en burn-out. Bij De Driehoek werken maatschappelijk werkers, psychologen en therapeuten. Je kunt hier terecht voor individuele hulp, groepstherapie of cursussen.......
Search document Icon - lezen - Gezocht
Nog enkele Handboekjes van de Gereformeerde Kerken (v) in Nederland, te weten de jaargangen:......
Search document Icon - lezen - Publicatie gegevens Bibliotheekfonds
Hoogeveen, mei 2009 - Stichting Bibliotheekfonds van de Theologische Universiteit te Kampen. Bijdragen over 2007 en 2008 per provincie.......
Search document Icon - lezen - Stromen van zegen
Nu te koop: Cd ‘Stromen van zegen’. Bekende koren en solisten zingen veel gevraagde en geliefde liederen.......
Search document Icon - lezen - Zorg/Logeerboerderij
Er is weer plaats voor logeeropvang bij stichting Hineni; locatie Veldzicht te Oosternieland. Zorg/logeerboerderij voor kinderen met een ontwikkelingstoornis.......
Hide details for KerkgeschiedenisKerkgeschiedenis
Search document Icon - lezen - Calvijn in Stad (2) - H. Veldman
We willen in dit gedeelte een klein overzicht bieden van de ontwikkelingen die ertoe hebben geleid dat in Groningen in de 16de eeuw het calvinisme de belangrijkste factor werd.......
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document Icon - lezen - Veilig binnen de stad van God Een loflied op Sion - S.M. Alserda
Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God, de heilige woning van de Allerhoogste. Met God in haar midden stort zij niet in, vroeg in de morgen komt God haar te hulp (Ps 46:5-6).......
Hide details for Nieuws uit de RegioNieuws uit de Regio
Search document Icon - lezen - Ontdekzondag in Middelstum
Wij, als gemeente van Middelstum, hebben meegedaan aan de Ontdekzondag en willen op deze manier hier graag iets over laten weten!......
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Gods Verbondsbeloften voor IsraŽl vandaag - S.M. Alserda
IsraŽl is nog steeds in het nieuws. En dat zal voorlopig ook nog wel zo blijven. President Obama heeft het debat over het Midden-Oosten weer een nieuwe impuls gegeven. Dan is het geen wonder, dat onder christenen de discussie over de plaats van IsraŽl vandaag eveneens actueel blijft. In onze kerken krijgen we daarmee te maken via vragen over een evangelische visie op IsraŽl.......
Search document IconText Icon - lezen - J. Douma: ‘Verbredingsmodel’ Weergave van enkele paragrafen1 uit zijn boek Christenen voor IsraŽl?
Eťn volk, maar aandacht voor twee “1. Het verbredingsmodel maakt het onmogelijk naast het nieuwe IsraŽl ook het ongelovige oude IsraŽl als volk van God te beschouwen. De Joodse schaapsko...
Search document IconText Icon - lezen - Onze positie en roeping in de verhouding tot IsraŽl. Missiestatement van de BatTsioncommissie (GKv Ommen-West)
1. Heel de geschiedenis van onze redding dringt ons tot een levend besef van ‘de roots’ van de christelijke kerk en tot christelijke betrokkenheid bij IsraŽl. Beide willen wij bevorderen....