UITGAVE Kerkbode


nummer

19

datum

12-MEI-2006THEMA
Het gebed vlgnr 2

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Ongehoord - A. Bas
“De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten” (Romeinen 8:26). ......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Handen samen, ogen dicht - A. Bas
Handen samen, ogen dicht. Velen van u zullen vroeger die gebedshouding hebben aangeleerd. Maar waarom eigenlijk? Wat is de betekenis ervan, en zijn er misschien ook andere houdingen mogelijk? Zo hoorden we in het vorige artikel Wilhelmus à Brakel pleiten voor het knielend bidden, terwijl bij ons in de kerk de knielbank meestal alleen maar tevoorschijn gehaald wordt bij trouwdiensten. Maar waarom is dat dan? Over dergelijke vragen wil ik in dit artikel graag met u nadenken. ......
Search document Icon - lezen - Wie leert mij bidden? - A. Bas
In Zondag 45 van de Heidelbergse Catechismus belijden wij dat “het gebed het voornaamste is in de dankbaarheid die God van ons eist”. De hemelse Vader wil dat zijn kinderen tot Hem bidden. Maar hoe moeten die kinderen dat dan precies doen? En vooral: wie leert hun dat? Of valt bidden niet te leren, omdat het een gave en een werking is van de Heilige Geest?......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Nieuwe inzichten in charismatische pleidooien? - J.P. van der Wal
In de Wekker schrijft prof. J.W. Maris een serie artikelen over kerk en charisma. In een vierde artikel vraagt hij o.a. aandacht voor de theologische bezinning binnen de charismatische beweging zélf.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Toekomst voor de Christenunie - Jan Kuiper
De christenunie had bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen de wind mee. En dat valt op. Jarenlang werd de unie of de voorgangers ervan over het hoofd gezien in de publiciteit; nu kun je zomaar in grote dagbladen interviews en artikelen tegenkomen over de Christenunie en de voorzitter van de tweede kamerfractie, André Rouvoet. Vaak in waarderende zin. De mogelijkheid dat de unie regeringsverantwoordelijkheid gaat dragen, wordt steeds vaker besproken. Veel mensen herkennen zich in de uitgedragen......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Samenkomsten Terschelling.
Tot en met zondag 18 juni is er voor de samenkomsten op Terschelling nog geen preekvoorziening gevonden. Wanneer dat niet verandert, zullen we helaas de samenkomsten tot die tijd moet annul...
Search document Icon - lezen -
Wijziging telefoonnummer Assen – Studeerkamer van ds. T. Wendt, Peter van Anrooystraat 11 is 0592-854060. Beroepen te Putten –J. Wesseling te Ede-Zuid. Beroepbaar ...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - CLASSIS DRACHTEN
Hierbij wordt u opgeroepen, namens de Raad van de Gereformeerde kerk te Drachten-Oost, voor een vergade­ring van de classis Drachten, die D.V. zal worden gehouden op woensdag 21 juni 2006 in he...
Search document Icon - lezen - CLASSIS WARFFUM
Oproep Namens de samenroepende kerk van Ulrum worden de classiskerken opgeroepen voor de op donderdag 15 juni 2006 te houden classisvergadering. De vergadering wordt gehouden in de Gereformeerde...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
zaterdag 13 mei Middelstum, Concert door kinderkoor ‘Sjalom’ en ‘Lead me Lord’, Boerdamsterweg 12a - 19.30 uur Winsum, Korendag, Centrum-, Toren- en Obergumerkerk - 10.30 uur-18....
Search document Icon - lezen - Concert Jan Vayne en Harm Hoeve
Rouveen -Een niet alledaagse combinatie:Harm Hoeve en Jan Vayne. Samen zullen ze een concert geven op vrijdag 19 mei a.s. in de Geref. Kerk vrijgemaakt 'De Levensbron', Esdoornlaan...
Search document Icon - lezen - Jubileumconcert Gereformeerde Brassband Groningen met Martin Mans.
Groningen - Op vrijdagavond 19 mei a.s. organiseert de Gereformeerde Brassband Groningen, naar aanleiding van haar 40-jarige bestaan, een jubileumconcert in samenwerking met de bekende org...
Search document Icon - lezen - Kerkconcert
Veenhuizen – In de Koepelkerk, Hoofdweg 112, is zaterdag 27 mei 2006 een kerkconcert. Aanvang: 20.00 uur Medewerkenden: Gereformeerd Evangelisatiekoor Assen o.l.v Leen Bergwerff; Fo...
Search document Icon - lezen - Mozart Requiem
Groningen - Op vrijdag 19 mei om 20.15 uurvoert de Noord Nederlandse Cantorij samen met de Leeuwarder Cantorij, orkest en solisten onder leiding van Leendert Runia het Requiem van Mo...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert door John Propitius
Zuidlaren - Op zaterdag 20 mei 2006 geeft de organist John Propitius een concert op het orgel van de gereformeerde kerk aan de Schipborgerweg 45a. Aanvang: 20.00 uur en de toegang is...
Search document Icon - lezen - Samenzangavond en cd-presentatie
Drachten - Op vrijdag 26 mei 2006 zal een samenzangavond worden gehouden in de Hoeksteen, Middelwyk 148. Aanvang 20.00 uur. Tijdens deze avond zal de presentatie van de nieuwe...
Search document Icon - lezen -
Concert 'Divine Design'......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Bibliotheekfonds van de Theologische Universiteit in Kampen.
In het jaar 2005 is er evenals het voorgaande jaar een mooie opbrengst behaald voor het bibliotheekfonds. Hartelijk dank voor uw giften. Het comité, H. Adema – Horinga Classis Appingedam Classis...
Search document Icon - lezen - De Emmaüscursus
Evangeliseren, kun je dat leren? Evangelisatie: is dat actie of relatie? In veel kerken wordt een Alphacursus of een Emmaüscursus gehouden. Vaak met veel enthousiasme. Het is geweldig fijn om zo’n manier van evangelisatie te hebben. Missionaire cursussen gaan namelijk vooral uit van de kracht van relatie-evangelisatie. Vandaar het groepsgebeuren en de gezamenlijke maaltijden bij de Alphacursus. Zo ontstaan er gemakkelijk mogelijkheden om over geloof en leven te spreken met elkaar. ......
Hide details for SignalementSignalement
Search document Icon - lezen - We moeten leren met verschillen om te gaan Jaap Ophoff neemt afscheid - Nelleke Kemps-Stam
Waarschijnlijk wordt er in geen beroepsgroep zo vaak verhuisd als in die van de predikant. Het is een angstdroom voor de kinderen wanneer er weer een hoorcommissie langskomt: ‘Papa, dáár gaan we toch niet naartoe?’ Maar vader kijkt niet in de eerste plaats of er wel een zwembad is en heeft zo zijn eigen afwegingen. De kinderen van ds. Jaap Ophoff zijn blij met die afweging: ze hebben er zin in om binnenkort van Roden naar Zwolle te gaan. Dat betekent ook dat Jaap afscheid heeft genomen als redac......
Hide details for Uw keuzeUw keuze
Search document Icon - lezen -
...