UITGAVE Kerkbode


nummer

36

datum

28-SEP-2007THEMA
Onze toekomst vlgnr 4

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - God is en blijft altijd Dezelfde - G.O. Sander
In Psalm 102 wordt duidelijk, dat geen dag in je leven hetzelfde is. Dat er zomaar dingen kunnen gebeuren die je leven veranderen en die je leven op de kop zetten. De dichter stelt zichzelf voor als een ellendige, een man die de moed opgeeft en zijn klacht neerlegt voor de Here: ‘hoor mijn gebed, laat mijn hulpkreet u bereiken’ (vers 2).......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Eens zullen we God zien… - G.O. Sander
Niemand heeft ooit God gezien. Maar eens zullen we Hem wel zien: in al zijn macht en heerlijkheid. Het zien van God is een gave van de eindtijd. Die verbinding wordt in de Bijbel zelf gelegd.......
Search document Icon - lezen - Kennen - G. van der Kroef
We gebruiken vaak woorden die heel gewoon zijn voor ons, maar waarvan we de betekenis eigenlijk niet kennen of waarvan het moeilijk is om uit te leggen. Hebt u wel eens iemand, die niets van de kerk afwist, uitgelegd wat de ‘gereformeerd vrijgemaakte kerk’ is?......
Search document Icon - lezen - Kerk op maandag - N. Kemps-Stam Nogmaals: de Wmo en de kerken
Het artikel over de Wet maatschappelijke ondersteuning dat op 14 september jl. in de Kerkbode stond, wees de kerkenraden en met name de diaconieŽn op de gevolgen van de Wmo. ‘Hoever is uw gemeente?’, eindigde het artikel. ‘Ja, hoe moet het nu verder?’, vraagt iemand die het gelezen heeft. ‘We praten erover, maar er gebeurt niks!’......
Search document Icon - lezen - Wakker en nuchter - G.O. Sander
Deze woorden (uit de Nieuwe Vertaling-1951) lees je in de eerste brief van Paulus aan de gemeente in Tessalonika (hfst. 5: 6). De NBV heeft het vertaald met: ‘(laten we) waken en op onze hoede zijn’. Waarom zegt Paulus dit?......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Pastoraat in de gemeente - J.P. van der Wal
Het inzicht dat zorg voor gemeenteleden niet uitsluitend op het bordje van predikanten, ouderlingen en diakenen ligt, wint gelukkig steeds meer terrein. Op allerlei manieren wordt er in de gemeenten vorm aan gegeven. Ds. H.J. Visser uit Zaamslag schrijft over het 'pastoraat' in de gemeente het volgende:......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Wie heeft God verzonnen? - J.H. Kuiper
Voor mij ligt een boekje van Leo de Vos. Als medewerker van de Evangelische Omroep heeft hij veel tijd gestoken in het praten met kinderen over moeilijke geloofsvragen. Een en ander is samengevat in dit boekje, dat in 2005 uitkwam bij Buijten & Schipperheijn noot 1. Het is een ontdekkend boekje, omdat hij laat zien dat kinderen net zulke weerbarstige en lastige vragen stellen als hun ouders.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Kerknieuws
Beroepen Steenwijk - R. Sietsma te Grootegast Assen-Zuid - R. Kelder te Nijkerk-West Bunschoten-West - R. Kelder te Nijkerk-West Beroepbaar A.M. Postma, Hont...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
Zaterdag 29 september Drachten, Pop-, Rock- en Gospelconcert Gerald Troost, kerkgebouw ‘De Hoeksteen’, Middelwijk 148 - 20.00 uur Kaartverkoop en info: www.geraldtroost.nl Ommen,...
Search document Icon - lezen - Friese zangmiddag
Bolsward - Op zondag 7 oktober a.s. zal in de Martinikerk van 16.00 - 17.15 uur een Friestalige inspirerende zangmiddag worden gehouden.......
Search document Icon - lezen - Lezing
Drachten - Op donderdag 25 oktober a.s. hoopt drs. J.P.C. Vreugdenhil om 19.45 uur een lezing te geven over ‘De Bijbel: Een uniek kunstwerk’ in ‘De Fontein’, De Kolken 89.......
Search document Icon - lezen - Mannendag
Assen - Op zaterdag 10 november a.s. is er een mannendag in ‘De Voorhof’, M.L. Kingweg 50. Het thema is: ‘Een man naar Gods hart’.......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Nieuwe CD
Kinderkoor De Blijde Stem uit Urk viert feest. Het grootste kinderkoor van Urk bestaat namelijk 10 jaar.......
Search document Icon - lezen - Ypma weer bij stem
Franeker - Op zaterdag 6 oktober a.s. is er een ‘Kijk- en luistermiddag’ in ‘De Voorhof’: ‘De Weduwe Ypma’ is speelkaar.......